Recomandările Comisiei de la Veneția: le acceptăm sau nu?

Recomandările Comisiei de la Veneția: le acceptăm sau nu?

Victor Surugiu

Comisia de la Veneția a Consiliului Europei (CV) s-a pronunțat sceptic față de inițiativa de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova.

În opinia experților europeni, reforma generează un șir de întrebări și temeri, inclusiv probabilitatea înaltă ca în legislativ să ajungă deputați sub influența elitelor de afaceri.

Discuțiile în jurul trecerii la sistemul electoral mixt nu vor înceta, cel puțin, cîteva luni. Or, după aprobarea celei de-a doua versiuni a proiectului de lege, documentul va fi expediat din nou la Comisia de la Veneția, pentru ca experții să se expună pe marginea modificărilor operate.

50 – pe liste, 51 – pe circumscripții

Deputații moldoveni au votat pentru schimbarea sistemului electoral în prima lectură la începutul lunii mai. Parlamentul a examinat două proiecte de lege: unul – elaborat de Partidul Democrat și prevede trecerea la votul pe circumscripții uninominale, iar al doilea – de Partidul Socialiștilor, care a propus un sistem electoral mixt. În final, proiectele au fost comasate în unul, la baza căruia se află concepția PSRM. Acesta a fost susținut de 74 de legislatori.

Reforma prevede că la următoarele alegeri 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, 51 – pe circumscripții uninominale.

Necesitatea introducerii sistemului nou se explică prin faptul că actualul sistem nu s-a justificat, aducînd la un nivel înalt de corupție, crize politice permanente și activitatea neeficientă în coaliții. Autorii proiectului de lege speră că modificarea sistemului va influența asupra mentalității clasei politice și a responsabilității față de cetățeni.

Adepții reformei fac trimiteri la sondajele de opinie, care arată că majoritatea locuitorilor țării doresc trecerea la sistemul electoral mixt sau majoritar. În susținerea reformei au fost colectate 850 de mii de semnături. De asemenea, inițiativa a fost susținută de un șir de organizații neguvernamentale și partide extraparlamentare. Totodată, multe forțe politice și asociații obștești s-au pronunțat împotriva schimbării sistemului electoral.

Comisia denotă o „îngrijorare semnificativă”

Proiectul de lege a fost expediat Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, care l-a examinat în ședința din 16 iunie. În aceeași zi a fost făcut public un comunicat de presă, iar pe 19 iunie, pe site-ul Comisiei a apărut versiunea completă a încheierii pe marginea proiectului reformei sistemului electoral din Moldova, propusă de democrați și socialiști . Concluziile experților europeni denotă „o îngrijorare semnificativă” în legătură cu reforma propusă, conține critici la adresa proiectului de lege. CV a constatat lipsa unui consens larg în societate pe această problemă.

Membrii Comisiei consideră că există un risc sporit de vulnerabilitate a deputaților aleși pe circumscripții uninominale. Ei pot fi influențați de cercurile de afaceri. precum se menționează, obligațiile CEC privind crearea circumscripțiilor sînt formulate vag, fapt ce pune organul electoral în dependență de actorii politici. De asemenea, CV indică asupra faptului că nu sînt stabilite clar, detaliat și cuprinzător criteriile de creare a circumscripțiilor electorale, mai ales în Transnistria și peste hotare. Alte observații țin de lipsa normelor de reprezentativitate a femeilor și minorităților naționale.

Comisia de la Veneția atrage atenția asupra faptului că autoritățile Moldovei nu au îndeplinit recomandările ei anterioare ce țin de reglementarea și monitorizarea activității partidelor politice și finanțarea campaniilor electorale.

Este remarcabil faptul că la aceeași ședință CV a salutat procesul de revizuire constituțională din Georgia, unde, dimpotrivă se propune renunțarea la sistemul mixt și trecerea la alegerile pe baza listelor de partid. „Reforma propusă merită un aviz pozitiv, deoarece ea încununează evoluția sistemului politic al Georgiei spre cea parlamentară și întărește competențele parlamentului”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul CV. În opinia Comisiei, trecerea la sistemul proporțional de alegeri în Georgia va fi o modificare pozitivă, deoarece sistemul mixt conduce, deseori, la obținerea majorității voturilor de către partidele de guvernămînt.

Reacția autorităților

În esență, experții Comisiei de la Veneția au dat de înțeles că în cadrul reformei sistemului electoral autoritățile naționale trebuie să se distanțeze de lupta interpartinică și să respecte interesele alegătorilor. Însă majoritatea politicienilor moldoveni au preferat să îndrepte atenția nu asupra recomandărilor critice pe marginea proiectului de lege, ci pe recunoașterea de către Comisia de la Veneția a faptului că modificarea sistemului electoral este dreptul suveran al țării.

În timpul apropiat Partidul Democrat intenționează să desfășoare consultări suplimentare cu partenerii de dezvoltare și experții CV, precum și dezbateri publice cu participarea societății civile. Totodată, autoritățile au dat clar de înțeles că nu vor renunța la modificarea sistemului electoral și vor ține cont doar de avizele care nu împiedică realizarea reformei. Partidul Democrat, potrivit unui comunicat de presă, „va analiza recomandările tehnico-juridice ale experților Comisiei de la Veneția și va căuta soluții pentru a ține cont de ele la examinarea proiectului de lege în lectura a doua”.

Spicherul Parlamentului, Andrian Candu, la rîndul său, a calificat drept subiective concluziile Comisiei, deoarece ea nu recomandă efectuarea schimbării sistemului electoral. „Aşa cum am anunţat şi zilele trecute, Republica Moldova respectă recomandările Comisiei de la Veneţia şi le tratează cu atenţia cuvenita, iar aici mă refer la cele tehnico-juridice în special, pentru care ne-am şi adresat experţilor internaţionali cînd am transmis iniţiativa privind schimbarea sistemului electoral”, a scris spicherul pe blogul său.

În cadrul conferinței de presă desfășurate în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, după revenirea de la ședința CV, Candu a menționat că autoritățile modifică sistemul electoral în baza doleanțelor oamenilor, care „vor să aibă dreptul de a-și alege propriul deputat”. Potrivit lui, reforma nu reprezintă altceva decît respectarea promisiunilor făcute alegătorilor.

Părerile s-au împărțit

Cei mai mulți dintre experți consideră că parlamentul moldovean trebuie să îndeplinească recomandările Comisiei de la Veneția, deoarece ele sînt general acceptate și sînt îndreptate spre îmbunătățirea conținutului proiectului de lege. Totodată, opiniile politicienilor vizînd reforma sistemului electoral s-au împărțit. O parte dintre deputații opoziției, printre care comuniștii, liberalii și liberal-democrații, nu susțin adoptarea proiectului de lege și insistă asupra respectării întocmai a recomandărilor Comisiei.

Luni, 19 iunie, comitetul obștesc „Pentru Patria Liberă” a desfășurat la Chișinău conferința „Sistemul electoral al Moldovei: ieri, azi, mîine”, prilejuită de publicarea avizului Comisiei de la Veneția. La finalul conferinței, participanții, printre care deputați ai opoziției, politicieni, experți și activiști, au expediat Parlamentului un apel de a amîna reforma și de a rechema inițiativa privind implementarea sistemului mixt. În apel se arată că schimbarea sistemului electoral va conduce la „denaturarea voinței alegătorilor, dezvoltarea și consolidarea corupției politice și, în cele din urmă, la instaurarea unui regim autoritar și lichidarea posibilității de a schimba puterea în cadrul alegerilor libere și democratice”.

În opinia liderului PCRM, Vladimir Voronin, autoritățile au reacționat neadecvat la avizul Comisiei de la Veneția privind modificarea sistemului electoral. Ex-președintele consideră că recomandările nu pot fi ignorate, ele sînt obligatorii spre executare pentru Moldova, care este parte la un șir de acorduri internaționale. „Structurile europene au suficientă experiență pentru a înțelege ce se întîmplă în Moldova”, a declarat Voronin. Potrivit lui, avizul Comisiei de la Veneția conține critici nu cu caracter tehnic, ci de principiu.

Și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, speră să convingă majoritatea parlamentară să-și schimbe opinia. Ea intenționează să obțină sprijinul Occidentului și preconizează să plece la Bruxelles, unde are planificate întrevederi cu deputații europeni și reprezentanții Comisiei Europene. „Noi vom solicita structurilor europene să ne ajute să convingem autoritățile să nu schimbe sistemul electoral, pentru că aceasta va afecta procesul democratic”, a declarat Sandu.

Comisia va reveni la examinarea proiectului de lege

Totodată, Partidul Socialiștilor pledează pentru trecerea la sistemul electoral mixt, susținînd și ajustarea proiectului de lege în conformitate cu recomandările CV. „Recomandările Comisiei de la Veneția sînt foarte importante și noi trebuie să le respectăm. Trebuie să preluăm cele mai bune practici din domeniul jurisprudenței și să le implementăm în legislația noastră. Avînd aceste recomandări, vom putea îmbunătăți proiectul de lege”, spune deputatul socialist Vladimir Țurcan.

Președintele Igor Dodon a declarat că proiectul de lege privind modificarea sistemului electoral va fi adoptat pe parcursul următoarelor săptămîni, ținîndu-se cont de anumite propuneri ale Comisiei de la Veneția. Potrivit lui, modificarea sistemului electoral este dorită de popor, iar acest lucru este mai presus de recomandările partenerilor externi.

Unii experți consideră că poziția autorităților privind modificarea sistemului electoral ar putea crea probleme la alocarea de către Uniunea Europeană a asistenței macrofinanciare RM, care este condiționată de respectarea unor cerințe dure. Săptămîna aceasta, Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European a aprobat acordul semnat între instituțiile UE, potrivit căruia Moldova urmează să primească 100 de milioane de euro, dintre care 60 de milioane constituie credite pe termen lung, iar 40 de milioane vor fi acordate sub formă de granturi. Votul privind această chestiune va avea loc în Parlamentul European în cadrul sesiunii plenare din iulie, la Strasbourg.

Însă o premisă pentru acordarea asistenței macrofinanciare, în special, este respectarea de către Moldova a normelor democratice, inclusiv menținerea sistemului parlamentar multipartinic și supremația legii. Achitarea fiecărei tranșe a asistenței este condiționată de respectarea unor cerințe dure. Comisia Europeană poate sista sau anula achitările dacă Moldova nu va respecta cerințele. Drept răspuns la temerile experților, Partidul Democrat menționează că cerințele UE nu pot fi legate de sistemul electoral, pentru că aceasta ar însemna imixtiunea în afacerile interne ale RM. Potrivit democraților, toate cerințele din partea Uniunii Europene țin de desfășurarea reformelor, dar nu de acest proiect de lege.

Săptămîna aceasta, Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități va examina textul avizului Comisiei de la Veneția, după care va începe activitatea de identificare a soluțiilor și elaborarea amendamentelor la proiectul de lege. Autoritățile vor încerca să creeze o platformă pentru discuții largi, pentru a implica în acest proces toate părțile interesate și a obține o aparență a consensului despre care vorbesc experții europeni. Deputații nu au prea mult timp la dispoziție: orice modificare a sistemului electoral este posibil cu un an înaintea alegerilor, de aceea, legislatorii vor încerca să adopte proiectul de lege în a doua lectură pînă la finele actualei sesiunii parlamentare.

 

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load