Grădinițele riscă să fie închise ?

Grădinițele riscă să fie închise ?

Marina Prodius
Odată cu ieșirea la pensie a actualilor educatori, dădace și bucătari, sistemul de învățămînt preșcolar riscă să se prăbușească.

Catedra învățămîntului preșcolar a Universității Pedagogice „I. Creangă” se află în pericolul de a fi închisă, pentru că aproape nu sînt doritori de a se face educatori. Iar dintre cei care totuși obțin această profesie, nu sînt doritori de a lucra în grădinițele din țara noastră. Dacă nu se va schimba urgent ceva și nu va fi sporit prestigiul acestei profesii nobile (doar prin cointeresarea materială a specialiștilor), atunci sistemul educației preșcolare riscă să intre în colaps.

Numărul de grădinițe și de copii care le frecventează

În anii 90 ai secolului trecut, în Moldova se înregistra o criză demografică. Natalitatea a scăzut brusc, iar o parte dintre grădinițe au fost închise sau utilizate contrar destinației. Astfel, în perioada 1994-2004, numărul instituțiilor preșcolare s-a redus cu 28% - de la 1774 pînă la 1269, numărul copiilor înscriși în instituțiile preșcolare s-a redus cu 40%, iar numărul cadrelor didactice – cu 50%.
 
Situația s-a schimbat puțin cînd a început să crească migrația internă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2015, cei mai mulți nou-veniți erau înregistrați în Chișinău – circa 13 mii de persoane. Alți 1400 s-au stabilit la Bălți și cîte 1000 – în raioanele Soroca, Ialoveni, Orhei, Strășeni, Cahul și Ungheni. Cei mai mulți oameni vin din raioanele centrale și de nord ale țării. Circa 90% dintre migranții interni sînt persoane cu vîrste între 20 și 49 de ani. 57% sînt femei. În consecință, în marile orașe ale țării s-au format rînduri mari la grădinițe, iar autoritățile nu au bani nici pentru construcția instituțiilor noi, dar chiar nici pentru reparația celor vechi (toate au fost construite în perioada sovietică).
 
Din 2004 se atestă o creștere a numărului de instituții preșcolare și al procentului înscrierii copiilor. Potrivit raportului Ministerului Educației din 2016, față de anul de învățămînt 2010-2011, numărul instituțiilor preșcolare s-a majorat cu 5,8%. Reprezentanții Ministerului menționează o sporire semnificativă a accesului copiilor la învățămîntul preșcolar.
Conform ultimelor date, în 2015, în Moldova funcționau 1461 de instituții de educație timpurie sau cu 4,4% mai multe față de anul 2011. De asemenea, creștea și numărul de copii: grădinițele erau frecventate de 149,9 mii de micuți. O dinamică pozitivă se atestă atît în mediul urban (cu 39% mai mulți decît în 2005), cît și în cel rural (cu 30,5% mai mulți decît în 2005). De asemenea, potrivit statisticilor, crește și numărul cadrelor didactice pentru învățămîntul preșcolar. La 1 ianuarie 2016 au fost înregistrate 12.575 de persoane sau cu 4,9% mai multe față de 2010.În capitală sînt suficiente grădinițe?

Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport, pe 1 septembrie anul trecut, în grădinițele din Chișinău se planifica înscrierea a circa 4,9 mii de copii născuți în 2013, 6790 de micuți născuți în 2014 urmează să plece la grădiniță în 2017, iar peste doi ani grădinițele urmează să primească 2,8 mii de copii, născuți în 2015.

Directorul interimar al serviciului educație timpurie din cadrul Direcției generale învățămînt, tineret și sport, Angela Mocanu, a comunicat pentru NOI.md că în prezent, în municipiul Chișinău funcționează 158 de grădinițe, dintre care 128 – la Chișinău. Acestea sînt frecventate de 38.325 de copii.

- În municipiu funcționează suficiente grădinițe, consideră Mocanu. Luna aceasta, în incinta Școlii primare nr.91 „A. Ursu” de pe Calea Ieșilor, 57/3, a fost deschisă o școală primară-grădiniță cu predare în limba de stat. Pînă la sfîrșitul anului, posibil, vor mai fi deschise cîteva grupe. Spre exemplu, această posibilitate există în sectoarele Rîșcani și Buiucani. Totul depinde de finanțele Consiliului municipal. Bugetul a fost aprobat, de aceea vom lucra mai departe asupra deschiderii. Anual, sînt depuse circa 8 mii de cereri pentru înscrierea copiilor la grădinițe. Anul trecut, la școală au mers 8,5 mii de copii.

În grupe, în medie sînt cîte 35 de copii, ținînd cont de proiectarea grădiniței (cu sau fără dormitor). Dacă acum cîțiva ani existau probleme cu grupele supra aglomerate, astăzi asemenea probleme nu sînt. Noi am abordat serios acest aspect. Din anii 1990 nu a fost închisă nicio grădiniță.

Dar Direcția se confruntă cu deficit de cadre. În prezent sînt 332 de locuri vacante de educator. Totodată, avem nevoie de 250 de asistenți și dădace, precum și spălătorese, ajutori de bucătari, asistente medicale, metodiști. Nimeni nu vrea să lucreze cu astfel de salarii mici. Direcția educație a Primăriei Chișinău publică săptămînal lista instituțiilor în care există deficit de dădace, șefi de gospodărie și asistente medicale.

Casele noi se construiesc fără grădinițe

- Grupele aglomerate, numărul insuficient de grădinițe vorbesc despre faptul că nu toate clădirile se află în stare bună, spune un expert în domeniul întățămîntului, care a solicitat anonimatul. Dacă nu sînt bani pentru întreținerea lor, iar în afară de aceasta mai sînt necesare mijloace pentru alimentație, salarii, atunci ce să mai vorbim despre reparații capitale, necesare în fiecare a doua grădiniță? Închipuiți-vă în ce condiții se află copiii noștri. În Moldova sînt foarte puține grădinițe profesionale. Datele nu sînt făcute publice, după scandalul cu alimentele. Iar ținînd cont de faptul că bugetul municipiului Chișinău a fost adoptat cu întîrziere, e clar care e situația în grădinițe – undeva curge podul, undeva s-a stricat altceva, iar copiii trebuie duși la grădiniță. Problemele există, dar nimeni nu vorbește despre ele, spune el.

Conform art. 21 al Codului educației, instituțiile de educație timpurie (creșele și grădinițele) se formează, se reformează și se lichidează de autoritățile administrative de nivelul întîi, adică de primărie. Problema cozilor s-a mai atenuat după ce părinții au început să-și înscrie copiii în prealabil cu un an-doi înainte. Dar acum iarăși ia amploare în Chișinău, deoarece raioanele se extind, se construiesc case noi, dar nu și grădinițe. Spre exemplu, la Ciocana, de pe str. I. Vieru pînă pe str. I. Dumeniuc sînt multe blocuri, dar nicio grădiniță. Serviciul management preşcolar din cadrul Primăriei Chișinău a expediat în repetate rînduri demersuri Consiliului municipal privind construcția noilor instituții preșcolare în noile cartiere.

Iar undeva spațiile sînt goale

Dacă la Chișinău nu sînt suficiente locuri pentru copii, atunci la Briceni, din lipsa copiilor, spații întregi sînt date în arendă sau stau goale.

- Grădinița noastră este prevăzută pentru 14 grupe, dar funcționează doar șase, care sînt frecventate de 150 de copii, pentru că a scăzut natalitatea, cineva a plecat, spune directorul Grădiniței nr.3 „Povestea” din or. Briceni, Margarita Chirnițchi. În anii 1990 grupele erau arhipline. Astăzi spațiile sînt goale. În alte grădinițe din oraș (în total – trei) spațiile goale au fost date în arendă pentru școala de arte, un centrul comunitar multifuncțional. Primăria alocă bani pentru reparația clădirii, procurarea lenjeriei, prosoapelor, detergenților, asigură o alimentație foarte bună, dar cel mai mare ajutor îl acordă părinții.

La inițiativa comitetului părintesc, este procurată mobilă, mese, într-o grupă au fost schimbate complet dulapurile pentru jucării. Noi nu avem dreptul să ne ocupăm cu toate acestea, părinții singuri sînt interesați să ajute, or, grădinița degrabă împlinește 35 de ani. Totodată, noi participăm la diverse proiecte. Recent am cîștigat un tender pentru înzestrarea grădiniței cu cele necesare. A fost reparat capital blocul alimentar și au fost procurate utilaje noi – plite, cuptor, tocător de carne, frigider. Acum trebuie să găsim bani pentru reparația acoperișului și fațadei încăperilor funcționale. Nu mai vorbesc despre reparația celor trei aripi nefolosite, care se macină.

E bine măcar că grădinița noastră este asigurată cu cadre. Există probleme doar cu asistenta medicală, care lucrează cu 0,75 din salariu. Ea se află la serviciu doar pînă la amiază. Dar dacă se întîmplă ceva după masă? Ce să fac? Pînă chemi ambulanța prin Bălți, pînă vine, nu se știe ce se poate întîmpla. Oare nu se poate să i se ofere un salariu complet asistentei medicale ca ea să poată lucra toată ziua la grădiniță?

În prezent salariul unui educator cu studii superioare este de 2640 de lei, dar se mai ține cont de stagiul de muncă, de gradul didactic. Cei cu studii medii speciale primesc cîte 2400 de lei. Este grea situația dădacelor, care au un salariu de doar 1600 de lei. Adaosul de 132 se oferă doar în grupele mari, dar în grupele mici e mai greu de lucrat, însă nimeni nu plătește suplimentar pentru această muncă grea. Dar trebuie să-i acorzi atenție fiecărui micuț. E un salariu mizer pentru cei care au copii studenți. Unii sînt nevoiți să se mai ocupe și cu lucrări agricole după lucru, pentru a supraviețui în această situație, se lamentează directorul grădiniței.

Am reușit să vorbim, sub protecția anonimatului, și cu o educatoare dintr-o grădiniță din Bălți, care a menționat că ei se confruntă cu aceleași probleme pe care le au celelalte grădinițe.

– În grădinița noastră canalizarea se află în stare avariată. Sînt perioade cînd apă nu-i deloc, deoarece mereu se sparg țevile. Totodată, noi trebuie urgent să schimbăm ferestrele. Am participat la un tender, dar l-am pierdut, iar acum am depus o cerere de participare la alt tender. Fără ajutorul părinților nu putem întreține grădinița. Desigur, nu avem dreptul să cerem, dar părinții singuri văd și înțeleg situația dificilă. Totuși sînt și cazuri sînt sîntem învinuți de luare de mită. Iată ce înseamnă să-ți dai copilul la o grădiniță de stat, a menționat educatoarea.

Nu e secret că și la Chișinău părinții colectează lunar bani pentru necesitățile grădiniței. O parte dintre banii de la părinți le revin și educatorilor. Sumele se plătesc în calitate de bonus pentru a-i motiva pe educatori să-și continue munca. Unul dintre părinți ne-a relatat că ei colectează cîte 50 de lei pe lună. Totodată, dacă părintele dorește ca copilul să studieze o limbă străină, atunci profesorul este plătit separat.

O motivaţie bună ar fi un salariu decent

Totuşi, cea mai mare problemă constă nu atît în numărul de grădiniţe, cît în deficitul de educatori, dădace şi asistente medicale, atît în grădiniţele capitalei, cît şi la sate. Nu e greu de stabilit că această profesie nu este populară din cauza salariilor. Mărimea lor taie pofta oricui să lucreze în acest sistem, pentru că existenţa familiei pe aceşti bani este la limita supravieţuirii fizice. Drept consecinţă, educatorii sînt nevoiţi să lucreze în două ture – de la 7.00 pînă la 19.00, ceea ce este foarte greu.

Şefa Catedrei educaţie preşcolară a Universităţii Pedagogice „I. Creangă” Stela Gînju, a relatat pentru NOI.md că, anul acesta, la secţia de zi este doar o grupă din 13 persoane, iar la secţia cu frecvenţă redusă sînt 60 de studenţi. Anul trecut au fost doar grupe cu studii cu frecvenţă redusă, pentru că la secţia de zi nu au fost suficienţi doritori. După absolvirea liceului tinerii nu aleg profesia de educator pentru că în prezent ea nu este prestigioasă, iar salariul de educator, chiar în comparaţie cu cel al unui profesor, este mic. De aceea, există riscul ca această catedră să fie fi închisă.

Dacă după absolvirea universităţii tînărul specialist merge să lucreze conform repartizării, atunci el primeşte de la stat 45 de mii de lei. Iar dacă ajunge într-un centru raional, atunci autorităţile locale sînt obligate să-l asigure cu locuinţă. Dar sînt rare cazurile cînd după trei ani ei rămîn să lucreze în acest domeniu. Totodată, multe studente, după absolvirea facultăţii, pleacă peste hotare să lucreze în calitate de bonă, deoarece acolo ele sînt solicitate şi primesc mult mai mult decît educatoarele din Moldova.

Deoarece nu există suficiente grădiniţe, în grupe sînt foarte mulţi copii. Deseori, pe listă sînt 41 de copii, pentru care este doar un singur educator. Iar Codul educaţiei prevede cel mult 20-25 de copii în grupe, iar în cele mici – cîte 10-15. Dacă anterior în fiecare grupă existau camere separate pentru activităţi şi somn, în prezent acestea sînt folosite pentru a-i împărţi pe copii cîte 20 în fiecare odaie. Desigur, aceste condiţii sînt precare. Mulţi educatori acceptă să lucreze şi ca dădacă, iar directorii – ca bucătari.

Ministerul Educaţiei este în căutare
 
La momentul publicării articolului, autorul acestuia nu a reuşit să obţină un comentariu oficial de la reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Instituţia a solicitat să expediem întrebările în scris sau, în prezenţa unei semnături digitale, să le trimitem prin poşta electronică. Precum cunoaştem din propria experienţă, uneori aşteptăm un răspuns chiar şi o lună. Însă chiar dacă îl primim, nu întotdeauna reuşim să aflăm informaţia necesară.
 
Totodată, recent, Ministerul Educaţiei a comunicat că a găsit o soluţie pentru deficitul de profesori. A fost modificat Regulamentul candidaților la studii pentru 2017. Potrivit modificărilor, candidatul poate învăţa gratuit dacă are scrisori de recomandare din partea profesorilor de la instituţia finalizată sau dacă el provine dintr-o familie de profesori. De asemenea, viitorii studenţi pot conta pe cămin. De aceste facilităţi se vor putea bucura şi cîştigătorii olimpiadelor naţionale şi internaţionale, inclusiv a competiţiilor sportive.
 
Proiect de lege de la preşedinte
 
Preşedintele Igor Dodon a promis să prezinte pînă la sfîrşitul acestui an de studii un proiect de lege privind majorarea salariilor educatorilor şi personalului auxiliar. Despre aceasta a comunicat pentru NOI.md deputatul fracţiunii Partidului Socialiştilor Vladimir Odnostalco.

- Cel mai important punct din proiectul nostru prevede ca salariul minim al unui pedagog să nu fie mai mic decît salariul mediu în educaţie, consideră interlocutorul. Noi dorim să-l majorăm pînă la 3979 de lei, adică două coşuri minime de consum. Trebuie să asigurăm un salariu competitiv. Cu asemenea salarii de bucătari – 1291 de lei – desigur vor înflori şi furturile, şi alte lucruri negative. Noi propunem majorarea salariilor pentru aceşti lucrători pînă la 2 mii de lei.

Pentru a majora salariile pentru următoarele categorii: „ajutorul educatorului, dădacă, bucătar şi ajutor de bucătar”, noi le-am scos din Hotărîrea de Guvern nr. 381 „cu privire la salarizarea angajaţilor din sfera bugetară” şi le-am introdus în anexa 11 la Legea privind salarizarea în sfera bugetară. Plus indicatori suplimentari. Salariul va depinde de numărul copiilor din grupă, orele lucrate, nivelul de pregătire. Deocamdată, e puţin, dar haideţi să fim realişti. Pentru a implementa acest proiect, este nevoie de zeci de milioane de lei.

În prezent, pornind de la faptul că natalitatea în ţară e mică, situaţia din sistemul educaţiei timpurii este dezolantă. Dacă la Chişinău baza tehnico-materială e mai mult sau mai puţin bună, atunci în sate, comune, situaţia este catastrofală. De exemplu, în grădiniţa din satul Popovca, raionul Făleşti, sînt probleme mari chiar şi cu vesela, iar cea care este se află în stare precară. Părinţii aduc de acasă farfurii, linguri, căni. Totodată, există probleme cu grupul sanitar, care necesită reparaţie, iar mesele sînt vechi de 20 de ani.

Problema calităţii produselor alimentare la Chişinău a fost examinată nu o dată după cazurile de rezonanţă. Dar dacă mergem în raioane, putem constata că starea blocurilor alimentare este teribilă. De asemenea, este vorba şi că sînt vechi plitele, tehnica, lavoarele, însăşi încăperea e veche, bucatele sînt pregătite în condiţii insalubre, nu peste tot este canalizare.

Următoarea problemă este deficitul de cadre. Raportul dintre cei care se înscriu la facultatea educaţie preşcolară şi cei care activează în acest domeniu este de 20-23%. Ceilalţi sau lucrează în alt domeniu, sau pleacă din ţară.

Un pedagog de clasă superioară lucrează cu un copil deja format, care deja are un anumit bagaj de cunoştinţe, îşi înţelege starea emoţională. Pe cînd educatorul din grădiniţă şi învăţătorul din clasele primare joacă un rol foarte important din punctul de vedere al formării personalităţii. În această perioadă copilul absoarbe totul ca un burete. El percepe absolut totul la nivel de emoţii, dar nu de logică. Este foarte important ca pedagogul care va lucra cu el pînă la şcoală, precum şi în primii ani de şcoală să fie pregătit la maximum şi devotat lucrului. Iar pentru ca pedagogul să-şi poată face meseria cu dragoste, este nevoie de crearea unui sistem social suficient. Cu un salariul de astăzi acest lucru este imposibil.

În perioada 2010-2015, numărul cadrelor didactice din sistemul de învăţămînt s-a redus cu 21%, fapt determinat de reducerea salariului şi a numărului de instituţii. Această tendinţă se menţine. 28% dintre specialiştii din sistemul de învăţămînt sînt persoane de vîrstă pensionară. Cînd această armată de oameni va pleca la pensie, sistemul nostru de învăţămînt va intra în colaps, deoarece sînt foarte puţini tineri specialişti. Potrivit statisticii, în 2015, un asistent de educator avea un salariu de 1575 de lei. Iar salariul mediu al unui bucătar este de 1200 de lei, el avînd de a face cu sănătatea copiilor. Responsabilitatea pentru lucrul îndeplinit nu se compară cu remunerarea.

În prezent, la Chişinău se atestă un deficit de grădiniţe. Dacă veţi suna la orice grădiniţă, vi se va spune că nu sînt locuri. De exemplu, în satul Băcioi, grupele sînt arhipline, iar administraţia locală nu are bani pentru a mai deschide două grupe. În suburbia capitalei Sîngera, în general, nu există grădiniţă. Părinţii îşi duc copiii la o grădiniţă de la Botanica. Pentru a deschide 50 de grupe noi sînt necesari 5 milioane de lei din bugetul municipal al Chişinăului. Iată care e clenciul”, a afirmat deputatul.
 
Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load