Experții spun cum pot fi dezvoltate instrumentele financiare pe termen lung

Experții spun cum pot fi dezvoltate instrumentele financiare pe termen lung

Experții din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” au vorbit despre modurile în care pot fi dezvoltate instrumentele financiare pe termen lung.

Potrivit lor, acestea din urmă pot contribui la o creștere economică durabilă, la ridicarea productivității, dar și a standardelor de viață prin cel puțin două căi importante: prin reducerea riscului de refinanțare oferind resurse financiare pe o durată corespunzătoare necesităților investiționale și asigurînd mecanisme eficiente și rentabile pentru canalizarea resurselor economisite de către populație, informează NOI.md.

Experții susțin că responsabilitatea primordială a autorităților este urmărirea stabilității macroeconomice a țării cu oferirea unor perspective clare de creștere economică. Ulterior, implementarea unor politici potrivite și eficiente în vederea dezvoltării sistemului financiar, poate pune bazele unei etape de extindere a termenului de scadență a instrumentelor financiare existente și crearea unor noi instrumente pe termen lung. Aceasta, la rîndul său, poate oferi premisele necesare pentru o dezvoltare economică inclusivă și de durată. Politicile respective ar trebui să abordeze următoarele aspecte:

Emiterea VMS-urilor pe termen lung. Actualmente scadența medie ponderată a VMS-urilor în circulație este de doar 6.5 luni – un indicator extrem de jos. Din cauza instabilității economice, dar și a nivelului înalt al inflației, investitorii s-au concentrat pe instrumente pe termen scurt. Odată cu stabilizarea situației, accentul trebuie să cadă pe extinderea maturității VMS-urilor, pentru a asigura rate de referință pe termen îndelungat pentru alte instrumente de datorie. Prin urmare, autoritățile trebuie să pună accent pe emiterea VMS-urilor cu scadență de 3 ani, iar ulterior să introducă VMS-uri cu scadență între 5 și 10 ani, în funcție de cererea existentă pe piață. Emiterea obligațiunilor cu rată flotantă ar putea atrage investitorii cu resurse pe termen lung și, totodată, responsabiliza autoritățile în vederea asigurării unei situații macroeconomice stabile și a unei creșteri reduse a prețurilor. Această acțiune trebuie implementată în conformitate cu angajamentele autorităților, asumate în cadrul bugetar pe termen mediu, dar și în combinație cu acțiuni determinate de a menține stabilitatea macroeconomică a țării pe termen lung.

Experții mai subliniază că o bază diversificată a investitorilor poate susține cererea înaltă și stabilă a obligațiunilor de stat. Există cîteva metode care ar putea ajuta autoritățile în atragerea investitorilor pe piața respectivă. Cererea poate fi susținută prin extinderea listei dealerilor primari care au acces la licitațiile primare ale VMS-urilor pentru a include alți investitori instituționali în afară de băncile comerciale. Pe de altă parte, un impact și mai mare l-ar putea avea crearea unei piețe secundare libere cu acces direct al cumpărătorilor și vînzătorilor privați, inclusiv individuali, care ar asigura deținătorii de VMS-uri că aceste instrumente sînt lichide și pot fi vîndute în orice moment. În prezent faptul că dobînda aferentă VMS-urilor este scutită de impozit, întărește în anumită măsură monopolul dealerilor bancari existent pe piața respectivă. Acțiunile de sporire a accesului investitorilor la VMS-uri, inclusiv prin campanii masive de informare a cetățenilor cu privire la acest instrument, ar aduce economisiri adiționale la buget din contul deservirii datoriei de stat. Or, anume din cauza accesului anevoios la piața VMS-urilor, dar și a neinformării cetățenilor, în perioada 2015-2016 pe cînd dobînzile la VMS-uri depășeau 26%, ratele medii ponderate la depozitele noi atrase în sistemul bancar erau în jur de 17%, lăsînd o marjă considerabilă intermediarilor – instituții bancare.

ExpertGrup menționează că piața bancară este avantajată prin însăși dimensiunea și poziția sa în societate. Prin urmare, politicile fiscale nu trebuie să urmărească susținerea adițională a acestui segment, în detrimentul pieței de capital. Actualmente, dobînzile la depozitele bancare, dar și valorile mobiliare corporative sînt scutite de impozitul pe venit pînă în anul 2020. În situația respectivă, ținînd cont de dezvoltarea slabă a pieței de acțiuni corporative, este important ca tratamentul acesteia să fie cel puțin echivalat cu cel al dobînzilor aferente depozitelor bancare. Această acțiune poate fi un stimulent adițional pentru demararea dezvoltării pieței de acțiuni.

Totodată, se menționează că infrastructura pieței financiare nebancare locale este foarte învechită și evită să implice cele mai avansate tehnologii informaționale. Piața nebancară din Moldova se va dezvolta doar dacă vor exista proceduri foarte simple prin care investitorul va putea achiziționa acțiunile unei companii, prin tranzacții la distanță în regim electronic. Regulile de joc vor trebui să asigure transparența reală a situațiilor financiare și guvernanței întreprinderilor. Deși băncile vor continua să rămînă pilonul de bază în intermedierea financiară, autoritățile trebuie să pună accent pe crearea unei piețe nebancare eficiente. Aceasta din urmă va contribui însăși la întărirea pieței bancare, încît băncile vor avea o sursă potențială pentru resurse financiare adiționale pe termen lung prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni corporative.

Experții au mai remarcat promovarea unor politici inovative și eficiente din prisma creării vehiculelor investiționale precum fondurile de pensii, fondurile de investiții etc. Țările mici precum Moldova, fără resurse proprii impunătoare și un sistem financiar lipsit de profunzime, trebuie să recurgă la acțiuni inovative de creare a ofertei de finanțare. O alternativă ține de acordarea unor stimulente fiscale pentru propulsarea fondurilor de pensii private (pilonul III). Deducerea fiscală a contribuțiilor achitate în contul fondurilor private de pensii ar putea demara dezvoltarea acestui segment al pieței financiare. O altă recomandare formulată anterior ține de implementarea graduală a fondurilor de pensii obligatorii (pilonul II).

Este imperativ ca problemele identificate să fie abordate simultan de către autorități într-o manieră determinată, prin promovarea unor politici durabile pentru dezvoltarea pieței instrumentelor financiare pe termen lung în vederea asigurării unei creșteri economice avansate, sporirii productivității și creării locurilor de muncă. Orice încercare izolată a autorităților de a aborda una dintre probleme precum scadența scurtă a obligațiunilor de stat, lipsa fondurilor private de pensii sau asimetria scadenței dintre creditele și depozitele bancare, fără un set de acțiuni clar multidirecțional, se va solda cu eșec.
 
Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load