„Taie și compactează!” – deviza primăriei capitalei

„Taie și compactează!” – deviza primăriei capitalei
Vladislav Bordeianu

Nu trebuie să fii specialist pentru a remarca că, în ultimii 20 de ani, în Chișinău are loc construcția haotică a locuințelor, centrelor de afaceri, oficiilor etc.

Imaginea exterioară a capitalei s-a înrăutățit și nimeni nu respectă planul urbanistic general învechit. În căutare de noi terenuri, dezvoltatorii au început să „intre” în curți și să înalțe clădiri chiar în partea istorică a orașului, ignorînd legea și drepturile orășenilor. Totodată, și ecologiștii trag alarma. Potrivit lor, dacă vor fi tăiați toți arbuștii și copacii pentru a elibera terenuri pentru construcție, atunci orașul se va sufoca.

Războiul locatarilor cu dezvoltatorii

La începutul acestui an zeci de oameni au ieșit la protest, nemulțumiți de demararea construcției unui bloc locativ cu 11 etaje, la cîțiva metri de parcul „Dendrariu” (Buiucani) în sectorul rezidențial de pe str. Belinski, 4. Potrivit lor, casele lor au început să se distrugă, în pereți au apărut fisuri. Lucrările de construcție, deocamdată, au fost stopate. Dar locatarii intenționează să-și apere raionul pînă la capăt.Autoritățile au comunicat că clădirile cu multe etaje sînt construite în baza parteneriatului public-privat, încheiat încă în anul 2014, la inițiativa ex-ministrului sănătății și deputatului liberal-democrat Andrei Usatîi. Țara își știe „eroii”. Precum au menționat juriștii, a fost încălcat art. 27 al Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, care stabilește clar că în cazul modificării categoriei zonalității trebuie desfășurate consultări cu orășenii. Și asemenea cazuri sînt o mulțime, cînd societatea civilă cere sistarea lucrărilor de construcție, dar cu ea, practic, nimeni nu se consultă.

„Înghesuirea” zonelor verzi

Problema orașului constă nu doar în faptul că sînt înălțate construcții ilegale care încalcă planul urbanistic, dar și în faptul că sînt distruse zonele verzi din Chișinău, unde, conform normelor, și așa nu sînt suficiente zone verzi pe cap de locuitor. Însă în pofida opiniei societății civile, autoritățile ignoră cerințele, afirmînd că sînt tăiați doar copacii vechi și bolnavi.

Specialiștii sînd de acord că trebuie tăiate plantațiile bătrîne. „Dar acest lucru trebuie făcut corect. Nu trebuie să privim doar dintr-un punct de vedere că copacii sînt tăiați peste tot. Peste tot se face acest lucru. Dacă se vede că un copac prezintă pericol sau și-a pierdut decorativitatea, chiar și peste hotare acesta este tăiat și în locul lui e plantat altul. Dar la noi, din păcate, nu se face la fel”, a menționat un ecologist.

De asemenea, experții spun că pentru obținerea autorizației pentru construcția casei sau altei instalații, înainte de demararea lucrărilor, orice dezvoltator este obligat să facă un studiu topografic al terenului. Trebuie depistate zonele de alunecări. O atenție deosebită este acordată condițiilor hidrogeologice pentru a ști dacă se poate construi pe acest teren și ce fundament este necesar pentru viitoarea clădire. Uneori construcția poate deteriora clădirile din preajmă, ceea ce se întîmplă frecvent.

„La Chișinău construcțiile ilegale, mai ales în zonele verzi, se fac peste tot, constată ecologistul. În această situație trebuie să luptăm cu proiectanții orașului și cu arhitecții. Peste hotare, la construcția unul microraion imediat sînt indicate zonele de parcare și sînt plantați copaci. Totul se proiectează în prealabil. La noi, mai întîi construiesc, apoi se gîndesc – să plantăm copaci sau să adăugăm o anexă, un garaj sau o parcare?”

Cine e responsabil

Consilierul municipal al PSRM Alexandr Odințov consideră că în spatele construcțiilor ilegale din Chișinău stă, în primul rînd, Partidul Liberal (PL) și primarul Dorin Chirtoacă.

- Consilierii municipali anterior nu verificau proiectele hotărîrilor, nu le controlau și nu mergeau pe teren, relatează Odințov. În aceste documente se ascund interesele majorității agenților economici, marilor dezvoltatori. Iată unde sînt rădăcinile. În 2015 au fost adoptate peste 800 de chestiuni legate de relațiile funciare și de construcții. O mare parte dintre ele au fost adoptate «la pachet», adică nimic nu se examina și nu se studia cît de legale sînt și dacă există încălcări, inclusiv, dacă au fost respectate drepturile orășenilor. Iar scandalurile de astăzi sînt consecințele deciziilor Consiliului municipal adoptate în baza proiectelor de hotărîre elaborate de administrația lui Chirtoacă.

La noi au început să se adreseze cetățenii cu rugămintea de a-i ajuta. Noi ridicăm documentele și depistăm încălcările pe care nu trebuia să le admită administrația, inclusiv arhitecții și specialiștii de la Direcția funciară. Ei, pur și simplu, trebuiau să respingă cererea agentului economic. Este o cale de îmbogățire ilicită, pentru că altă explicație nu putem găsi. Acești oamenii iau mite, pregătesc proiectul de hotărîre și îl promovează în Consiliul municipal.

De asemenea, ne adresăm organelor competente, instanțelor judiciare, scriem demersul de intentare a dosarelor penale pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu. Însă aceste organe nu reacționează, deoarece se simte presiunea «unchiului» (e vorba de unchiul primarului Chirtoacă – Mihai Ghimpu – n.red.). Dar noi încercăm să stopăm această ilegalitate și demonstrăm în instanțe că vechiul consiliu municipal elibera autorizații de construcții în mod ilegal. Uneori reușim să le anulăm. De exemplu, am reușit să înghețăm lucrările de construcție de pe str. Doga 32/2, Drumul Viilor, 42, Alba Iulia, între casele 2, 4 și 6, pe str. Dimo 31/1, unde se preconiza construcția unei benzinării, precum și pe str. Florilor 12/2 etc.

Planul general al Chișinăului a fost adoptat în 2007. În baza lui a fost aprobat regulamentul de urbanism, care indică ce obiecte și în ce sectoare pot fi construite. În fiecare patru ani Planul general trebuie înnoit, actualizat. Orașul e un organism viu, de aceea, trebuie luate în calcul interesele locuitorilor și ale agenților economici. Din 2007 Planul general nu a fost revizuit. Iar astăzi este necesară actualizarea lui sau elaborarea unui nou plan general, care ar ține cont, în primul rînd, de interesele societății, consideră Alexandr Odințov.

Iar la noi în curte…

Între timp, un nou cartier rezidențial se transformă într-un fagure de miere, unde are loc ceea ce primarul general numește ”compactizare a construcțiilor”. Totodată, locatarii sînt puși în fața faptului împlinit că în locul terenului de joacă sau al unei curți verzi va fi demarată o construcție. Nimeni nici nu s-a gîndit să discute anumite planuri cu locatarii din casele vecine. Și deseori, în fața acestei fărădelegi oamenii cedează.

„Nu se știe cîte zone verzi riscă să ajungă sub defrișare și construcție”, și-a împărtășit îngrijorarea cu NOI.md un expert ce reprezintă Mișcarea Ecologistă Urbană – Dumitru Arion, care luptă nu de un an cu construcțiile ilegale și consideră că totul se face din interes economic. Pe parcursul a trei ani el poartă propriul „război” cu agentul economic SRL Lamurg și directoarea salonului de frumusețe „Anastasia”, Anastasia Țîmbuc.


 

În locul unei clădiri cu un etaj, cu încălcarea tuturor normelor, a fost înălțată o clădire cu parte etaje. Aceasta se află la Buiucani, aproape de stația „Flacăra”, în curte, într-o zonă verde.
 

 
- Au distrus copacii, stratul fertil al solului, locatarii sînt supuși presiunilor, este întocmit ilegal un proces verbal în baza cererii firmei, relatează Arion. Totodată, pînă la demararea lucrărilor de construcție lor nu li s-a prezentat schița viitoarei construcții cu descrierea teritoriului și aspectelor tehnice ale clădirii, pentru ca cetățenii să poată evita la timp încălcările și prejudicierea mediului ambiant, să conteste decizia de construcție în diferite organe publice și instanțe judiciare.

Este evident faptul corupției și abuzului de serviciu, precum și distrugerea sfidătoare a orașului. Am încercat să anulăm prin judecată decizia Consiliului municipal, dar ni s-a refuzat. De asemenea, încercăm să anulăm expertiza ecologică pozitivă, care în prezent este examinată în instanță.

Fiecare cetățean are dreptul la un mediu ambiant sănătos și își poate apăra drepturile ecologice. Desigur, acum cîțiva zeci de ani, cînd era proiectat și construit sectorul, acolo nu era prevăzută nicio construcție suplimentară. Totodată, la capacitățile energetice, de apă și gaze existente a mai fost conectat un număr anumit de case. De asemenea, orice construcție trebuie să țină cont de iluminare și umbră, adică există norme de confort.

Totuși, în pofida faptului că noi pierdem în instanțe, noi ne mișcăm spre scopul nostru – să creăm un precedent, pentru a depune o cerere la nivel internațional. Moldova este parte la multe acorduri internaționale privind protecția mediului. Dar, inițial, noi trebuie să trecem toate etapele în țară. Dacă vom demonstra încălcările în instanță, atunci agentul economic va fi obligat să demoleze construcția și să întoarcă terenul la starea inițială, susține ecologistul.

Lupta cu schimbările climatice

- Funcționarii municipal afirmă că mulți copaci prezintă pericol pentru oameni și pot cauza daune materiale. Dar asta denotă faptul că nimeni nu-i îngrijește, continuă Dumitru Arion. Trebuie să întreprindem măsuri care i-ar putea regenera. Noi am distrus sistemul ecologic. Șeful Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Eliferii Haruța, a recunoscut că deja de 30 de ani nu se întreprind măsuri de protecție a plantațiilor verzi, decît doar un minim de acțiuni prevăzute de Legea privind plantațiile verzi în localitățile urbane și rurale (este vorba despre parcuri, scuaruri, grădini botanice).

Noi nu avem o organizație care să aibă grijă. Deoarece copacii cu crengi uscate nu sînt îngrijiți, ei sînt distruși special. Însă legea spune că reducerea zonelor verzi este interzisă. Nu trebuie să existe situații în care se taie copacii, iar în locul lor nu se plantează nimic. La noi spațiile verzi trebuie protejate, iar conform actualei legislații europene, chiar extinse, pentru a contracara schimbările climatice. Pentru că, distrugînd intenționat copacii și zonele verzi, noi ne adaptăm la schimbările climatice.

Poziția ecologică este că trebuie să ne opunem schimbărilor climatice, adică să plantăm copaci mari, să creăm coridoare umede. OMS avertizează țările lumii a treia că, dacă nu vor păstra zonele verzi în orașe, atunci va crește mortalitatea. Vor muri de boli cardiovasculare și respiratorii, alergii, iar în primul rînd, oamenii for suferi de dereglări psihice, susține ecologistul.

Potrivit lui, odată cu schimbarea climei, a apărut și altă problemă. Cu toții ținem minte cît de verzi, vii și puternici erau castanii, teii, care cresc de-a lungul drumurilor și în parcuri. Astăzi copacii de pe marginea drumurilor se usucă, iar cei rămași arată chinuiți cu crengile moarte. Dar și coniferele nu se simt bine. Puieții plantați, din păcate, pier. De ce? Potrivit ecologilor, trebuie întocmită o listă cu copacii ce trebuie regenerați.

Clima s-a înrăutățit, iar copacii plantați acum 40-50 de ani nu mai rezistă secetei. De aceea, această problemă necesită o abordare serioasă și trebuie plantate soiuri de copaci care pot rezista la încălzirea climei. Totodată, plantarea trebuie efectuată sub îndrumarea specialiștilor. Astfel, puieții plantați în Valea Trandafirilor pe un ger năprasnic ar putea să nu se prindă, există o mare probabilitate că mulți dintre ei vor pieri.

Totodată, clima nu este singurul lucru care ucide plantațiile verzi. Precum s-a stabilit, de vină sînt și aerul, și mașinile. Numărul automobilelor crește constant. Degajările de oxid de azot în atmosferă depășesc norma stabilită. De asemenea, asupra copacilor influențează și alte gaze toxice de eșapament, ce reduc imunitatea plantelor.

Un rol important îl joacă și omul, care, în timpul construcțiilor, dacă nu taie, atunci distruge sistemul de rădăcini. Totodată, copacii duc lipsă de apă, îngrășăminte și sol afînat, aerul practic nu ajunge la rădăcini. De aceea chiar și acele soiuri care rezistă în condițiile dure ale Chișinăului nu pot fi numite fericite.

Trebuie să ne apărăm drepturile

Dezvoltatorii au nevoie de drepturi asupra terenurilor, care ulterior pot fi vîndute mai scump sau pe care pot fi înălțate construcții mai compacte. Iar deseori ei pun ochiul pe sectoarele din interiorul cartierelor, scuarurilor sau parcurilor. De regulă, aceasta se întîmplă în urma presiunii bănești din partea mediului de afaceri, iar autoritățile fie nu întreprind nimic, fie participă la aceste combinații.

Pentru o luptă eficientă întotdeauna trebuie să ne unim. Cu cît mai mulți locatari ai casei, sectorului, locuitori ai orașului vor acționa activ, prin pichetări sau alte metode de luptă cu haosul în construcții, cu atît există mai multe șanse de a obține dreptate. În aceste acțiuni nu este nimic rușinos, mai ales dacă legea este de partea voastră. Mai mult, astfel va fi creat un sistem de control obștesc asupra dezvoltării orașului. De aceea, sarcina noastră este să păstrăm parcurile, scuarurile existente, să contribuim la apariția zonelor verzi noi și să nu admitem „compactizarea construcțiilor” ce distrug „plămînii” orașului nostru.
 
Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load