„Lista neagră” a companiilor neoneste în sfera achiziţiilor publice

„Lista neagră” a companiilor neoneste în sfera achiziţiilor publice

În Moldova vor fi aplicate măsuri mai stricte faţă de companiile care au cîştigat licitaţii pentru achiziţiile publice, dar nu au îndeplinit conştiincios condiţiile contractului, transmite NOI.md.


În particular, agenţii economici care nu au îndeplinit în modul necesar angajamentele în cadrul procedurilor de achiziţii publice vor fi trecuţi pe Lista de interdicţie a operatorilor economici şi vor fi suspendaţi pe trei ani de la participarea la procedurile de achiziţii publice.

Acest lucru este prevăzut de Regulamentul cu privire la completarea Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat de Guvern şi publicat în Monitorul oficial.

Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice şi stabileşte conţinutul, ordinea întocmirii, evidenţa şi publicarea listei nominalizate.

Este stipulat că în Lista de interdicţie a operatorilor economici pot fi incluşi doar operatorii economici care sînt participanţi la procedurile de achiziţii publice, dar nu și-au îndeplinit în modul corespunzător angajamentele asumate în cadrul acestor proceduri sau al căror comportament contravine prevederilor legislaţiei.

Lista va include înscrisuri despre operatorii economici – persoane juridice şi fizice din Moldova şi alte state, indiferent de genul de activitate şi forma juridică de organizare, în scopul înlăturării lor pe o perioadă de trei ani de la participarea la procedurile de achiziţii publice.

Lista de interdicţie a operatorilor economici va fi întocmită, completată şi actualizată de Agenţia Achiziţii Publice în format electronic prin publicarea informaţiei pe site-ul www.tender.gov.md şi periodic în Buletinul achiziţiilor publice.

Drept temei pentru includerea operatorului economic în Lista de interdicţie vor servi: prezența unei decizii definitive a instanței, în baza căreia a fost reziliat contractul pentru achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau executării necorespunzătoare de către operatorul economic a condiţiilor contractului; neîndeplinirea de către operatorul economic a angajamentelor contractului; livrarea mărfurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor din proprie iniţiativă, nu a celor prevăzute de contract, sau calitatea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor este sub calitatea prevăzută de contract şi documentele privind organizarea procedurii achiziţiilor; prezentarea actelor contrafăcute în cadrul procedurilor de achiziţii publice; existenţa probelor prezentate de organul contractant sau de control, care confirmă că operatorii economici au participat la procedura de achiziţii cu oferte falsificate, participarea în calitate de membri ai grupului de întreprinderi subordonate la una şi aceeaşi procedură a achiziţiilor publice cu cîteva oferte ori au creat concurenţă neloială între participanți.
Termenul pentru care operatorul economic este inclus în Listă constituie 3 ani. În acesta nu se include perioada pe parcursul căreia acţiunea deciziei privind includerea în Listă a fost suspendată pe baza unui act judiciar și/sau juridic adoptat în conformitate cu legea.

În caz de suspendare a acţiunii deciziei Agenţiei Achiziţiilor Publice privind includerea în Listă în coloana corespunzătoare data expirării termenului se substituie cu „suspendat”. După înlăturarea motivelor pentru suspendare Agenţia Achiziţii Publice va adopta o decizie în baza căreia se schimbă data expirării termenului de includere în Listă.

Operatorul economic inclus în Listă sau operatorul economic care are măcar un singur fondator, care este sau a fost fondator al operatorului economic inclus în Listă, nu are dreptul să participe la procedurile de achiziţii publice, iar organul contractant nu este în drept să atribuie contractul de achiziţii publice.

Excluderea din Listă pînă la expirarea termenului indicat exact se realizează în cazul retragerii deciziei Agenției Achiziții Publice sau a anulării deciziei privind includerea în Listă în baza hotărîrii judecăţii, care a intrat în vigoare.

Orice operator economic, care consideră că el a fost inclus nefondat în Listă, este în drept să conteste actul administrativ privind includerea lui în listă în instanţă competentă.  
 
Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load