Abrogarea reglementării existente va reduce exportul în CSI și în UE

Abrogarea reglementării existente va reduce exportul în CSI și în UE

Guvernul preconizează să examineze în cadrul ședinței din 11 ianuarie curent 15 de chestiuni, inclusiv referitoare la remanieri de cadre, informează NOI.md.


Ministerul Agriculturii va propune modificări și completări în Reglementarea tehnică “Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.929/2009. Reglementarea tehnică respectivă se propune a fi abrogată și substituită cu unele cerințe de calitate, care parțial transpun Regulamentul UE 543/2011. Deci se va substitui un regulament integru, prin unele cerințe transpuse doar parțial. Și în asemenea situație va fi deja imposibil de exportat fructele și legumele moldovenești în țările CSI care recunosc regulamentul existent, deci nu vom avea posibilitatea să exportăm nici în țările UE, căci reglementarea UE respectivă se va aplica doar parțial.
 
Ministerul Justiției va propune modificări și completări la Legea taxei de stat și la Codul de procedură penală. Acestea se propun întru executarea unor prevederi din Strategia de reforme a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Și vin să excludă plata taxei pentru cererea de chemare în judecată privitor la litigiile economice, care actualmente este de 200 de lei sau 3% din valoarea acțiunii. Se propune și excluderea taxei de 200 de lei pentru cererile agenților economici referitoare la constatarea nulității unor acte ale organelor administrației publice, diverselor organizații și întreprinderi.
 
Ministerul Justiției va mai propune abrogarea hotărîrii Guvernului nr.926/2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. "Camera Înregistrării de Stat". Aceasta se propune din considerente că taxele respective au fost deja incluse în Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Și sînt, în medie, de două ori mai mari decît cele existente în hotărîrea Guvernului.
 
Ministerul Economiei va propune un proiect de hotărîre, prin care Consiliul economic de pe lîngă Prim-ministru va fi împuternicit și cu funcțiile Comitetului național de facilitare a comerțului. Respectiv, se vor completa atribuțiile Consiliului. În linii generale, Consiliul economic va prelua unele funcții ale Ministerului Economiei, în ceea ce se prevede conform responsabilităților și obligațiunilor RM în calitate de membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Deci consiliul respectiv va deveni un mini-minister.
 
Ministerul Economiei va propune și modificări la hotărîrea Guvernului nr.664/2008 cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor. Programul respectiv va fi prelungit pentru anul 2017. Programul este destinat persoanelor tinere cu vîrsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc: să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale; să lanseze o afacere proprie în zonele rurale; să dezvolte afacerea proprie existentă în zonele rurale, cu condiţia creării noilor locuri de muncă. Se mai propune ca vîrsta solicitanților să se extindă pînă la 35 de ani.
Concomitent se va actualiza și componența nominală a Comitetului de coordonare a Programului naţional de abilitare economică a tinerilor.
 
Ministerul Mediului va propune modificări și completări la Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova, care țin de excluderea impactului negativ asupra mediului ambiant și menținerea a șenalului navigabil pe căile navigabile interne, fără a distruge ecosistemul rîurilor.
 
Ministerul Transporturilor va propune spre examinare și aprobare bugetul Agenției Naționale Transport Auto pentru anul 2016. De menționat că, în conformitate cu Regulamentul, Agenția urma să prezinte spre aprobare proiectul bugetului pentru anul 2016 pînă la 15 noiembrie 2015. Cu întîrziere, proiectul a fost deja propus din luna august de două ori, dar de fiecare dată apăreau neclarități și proiectul a fost respins. Deci, actualmente se dorește aprobarea bugetului, pentru că, de facto, cheltuielile au fost efectuate fără un buget aprobat și acum se va cere legiferarea cheltuielilor, iar acestea sînt considerabile: 57,3 milioane de lei, inclusiv cheltuielile pentru personal, cca 62% din total, care au permis un salariu mediu lunar de cca 23 de mii de lei.
 
Ministerul Sănătății va propune un aviz pozitiv la inițiativa unui grup de deputați cu privire la completarea competențelor administrațiilor publice locale. Se propune ca administrațiile publice locale să asigure instituțiile medico-sanitare publice și instituțiile publice de expertiză medico-legală cu încăperi necesare pentru prestarea serviciilor medicale populației, cu titlu gratuit.
 
Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load