Cazul Șor stiri: 599

Panahidă pentru școlile aflate în proces de lichidare

27 dec. 2016,, 17:15   Societate
4933 1

În timp ce procesul de lichidare a școlilor a luat amploare, a apărut necesitatea de a bate ultimul cui în «sicriul» școlilor care se lichidează.

Iar pentru aceasta Ministerul Educației propune spre consultare publică proiectul metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile ale instituţiilor de învăţămînt.

Se presupune că în situația încetării activității unor școli, se va elabora un raport de expertiză, care va conține următoarele secțiuni: scurt istoric al bunului expertizat; descrierea bunului; asigurarea accesului la educație; situația demografică (datele despre numărul populației localității respective și numărul de nou-născuți înregistrați în fiecare an pe parcursul ultimilor 7 ani) și viziunea fondatorului (oportunitățile de valorificare a bunului expertizat).

Raportul de expertiză întocmit va fi aprobat de consiliul local/raional sau, după caz, de adunarea populară a UTA Găgăuzia și va fi expediat comisiei de avizare a Ministerului Educației.

Comisia de avizare a rapoartelor de expertiză va fi formată în baza ordinului Ministerului Educației din 5 membri, dintre care un viceministru, președinte al Comisiei și alți 4 specialiști în domeniul juridic, patrimonial, învățămînt general și profesional-tehnic din cadrul Ministerului Educației.

Se presupune că un aviz pozitiv asupra raportului de expertiză va servi temei pentru iniţierea şi îndeplinirea procedurilor pentru trecerea bunurilor expertizate din domeniul public în domeniul privat al statului sau, după caz, al unităţii teritorial-administrative.

De menționat că, în conformitate cu prevederile Codului educațional (art.146(4)), transferul (trecerea) transmiterea bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin deciziile consiliului satului (comunei), oraşului, raionului, municipiului, ale Adunării Populare a Găgăuziei, cu acordul prealabil al Guvernului. Transferul bunurilor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului se realizează prin hotărîre de guvern.

Rămîne doar de aflat ce are în vedere Ministerul Educației prin trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat (!?) al statului sau al unităţii teritorial-administrative. Și care proprietate publică/municipală a unității administrativ-teritoriale, conform Codului educațional, poate fi și privată (!?) a aceleiași unități a autorităților publice locale. Căci proprietatea publică și este a statului și a autorităților publice locale. Iar statul nu are și proprietate privată.


0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?