Curtea Constituțională schimbă regulile de desfășurare a alegerilor

Curtea Constituțională schimbă regulile de desfășurare a alegerilor
Victor Surugiu

În pofida confirmării rezultatelor alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională (CC) a ținut cont de informația privind încălcările comise și alte circumstanțe și,în legătură cu aceasta, următoarele campanii electorale vor avea loc în baza unor noi reguli.

CC a venit cu un șir de inițiative, unele dintre care au ieșit din cadrul alegerilor șefului statului și țin de procesul electoral în general. Propunerile sînt îndreptate spre sistarea activității presei „parțiale” pe perioada campaniei electorale, soluționarea problemei numărului insuficient a secțiilor de votare și a buletinelor. Totodată, se propune perfecționarea regulilor controlului judiciar, sancțiunile pentru cumpărarea electoratului și implicarea slujitorilor bisericii în procesul electoral.
 
În opinia experților, dacă parlamentul va ignora aceste recomandări, în cazul repetării încălcărilor, CC va avea un motiv bun pentru a nu valida rezultatele viitoarelor alegeri.
 
Seria disputelor electorale
Din 23 decembrie, după ceremonia oficială de învestire, Igor Dodon practic a preluat funcția de șef al statului. În ajun, Curtea Constituțională (CC) a examinat chestiunea privind validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Moldova, luînd în considerație documentele primite de la Comisia Electorală Centrală, inclusiv plîngerile privind rezultatele alegerilor.
 
Ședința CC a fost precedată de o serie de dispute electorale, examinate de instanțele judiciare de jurisdicție generală. Reprezentanții diasporei moldovenești afirmau că au fost privați de posibilitatea de a vota din cauza lipsei buletinelor la secțiile de votare în alte țări. Drept reclamanți au fost 143 de cetățeni aflați peste hotare, inclusiv în Marea Britanie (75), Irlanda (29), Italia (28), Germania (5), Franța (5) și Canada (1). Ei au cerut tragerea statului la răspundere din cauza încălcării drepturilor la vot în cadrul alegerilor prezidențiale.
 
Judecătoria sectorului Centru, apoi și Curtea de Apel Chișinău au respins pretențiile reprezentanților diasporei. Ultima instanță a fost Curtea Supremă de Justiție, care a emis o hotărîre privind inadmisibilitatea recursului. În opinia colegiului, condus de Mihail Poalelungi, în acest context, examinarea plîngerilor legate de încălcarea Constituției și Codului electoral nu intră în competența instanțelor judecătorești de jurisdicție generală.
 
CC: Sandu nu trebuie să-i învinuiască pe alții de eșec
 
Și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, care a pierdut în fața lui Dodon în turul doi, a încercat să conteste rezultatele alegerilor. După refuzul Curții Supreme de Justiție, ea a contestat rezultatele alegerilor la Curtea Constituțională. Sandu a făcut referire la încălcările din timpul votării peste hotare, erorile la numărarea voturilor la unele secții de votare, precum și situația privind votul locuitorilor regiunii transnistrene, care, potrivit PAS, erau aduși la secțiile de votare organizat.
 
Emiterea deciziei privind validarea alegerilor s-a reținut, deoarece plîngerea din partea Partidului Acțiune și Solidaritate a parvenit la CC în ultimul moment. Această circumstanță a fost un motiv pentru „schimbul de reverențe” dintre liderul PAS Maia Sandu și președintele CC Alexandru Tănase. Acesta din urmă, potrivit lui Sandu, a manifestat parțialitate, a deviat discuția spre detalii birocratice și a ignorat informația privind încălcările în cadrul alegerilor.
 
În declarația de răspuns CC și-a exprimat regretul și profunda dezamăgire privind „limbajul agresiv și acuzațiile nefondate”, menționînd că „nicio instanță din Lume nu se ghidează de presupuneri”. Curtea Constituțională consideră că este ”de obligaţia morală a concurentului electoral care a pierdut într-o competiţie să îşi asume matur rezultatul şi responsabilitatea pentru acest rezultat, în loc să caute pe seama cui să-şi plaseze eşecul”.
 
Despre prescripțiile pentru parlament
 
După examinarea tuturor argumentelor, Curtea Constituțională a ajuns la concluzia privind lipsa temeiurilor pentru anularea rezultatelor turului doi și a validat alegerile.
выборы действительными. În pofida confirmării rezultatelor votării, CC a ținut cont de nemulțumirile reprezentanților diasporei moldovenești, de informația privind încălcările admise și de alte circumstanțe, iar în legătură cu aceasta, următoarele alegeri și campanii electorale vor avea loc în baza unor noi reguli.
Codul de jurisdicția constituțională îi permite CC să expedieze organelor responsabile note corespunzătoare pentru lichidarea deficiențelor depistate în reglementările legale. În urma ședinței judiciare, la care au fost examinate rezultatele alegerilor, CC a obligat parlamentul să modifice legislația electorală. Totodată, mai multe prescripții ale Curții Constituționale au depășit cadrul alegerilor prezidențiale și țin de procesul electoral în general. Este vorba atît despre înlăturarea lacunelor legislative, cît și despre modificarea normelor existente.
 
 
Despre pedeapsa pentru presa „parțială”
 
Cea mai controversată, în opinia experților, este propunerea privind aplicarea imediată a sancțiunilor față de presa electronică și scrisă. CC insistă ca parlamentul să abiliteze organele respective cu aplicarea sancțiunilor față de mass media care încalcă cerințele privind imparțialitatea în perioada campaniei electorale. Potrivit Curții Constituționale, în asemenea cazuri, activitatea acestor instituții de presă urmează a fi sistată pînă la sfîrșitul procesului electoral.
 
Unii experți au văzut în inițiativa CC un risc sporit al încălcării dreptului la libera exprimare a opiniilor, garantate de convențiile internaționale. Apariția unei asemenea norme în legislație ar putea conduce la abuzuri din partea structurile publice, care vor obține pîrghiile pentru blocarea momentană a mass media indezirabile. Cu atît mai mult cu cît Curtea Constituțională nu propune un mecanism concret, lăsînd această chestiune la discreția deputaților.
 
 
Despre controlul judiciar și cumpărarea alegătorilor
 
De asemenea, CC a atras atenția asupra aplicării neadecvate a legilor de către judecătoriile de jurisdicție generală, în rezultatul căreia concurenții electorali au fost lipsiți de un control judiciar eficient. Totodată, din cauza deficienților admise Curtea Constituționale nu a avut posibilitatea de a opera cu hotărîrile privind constatarea încălcărilor. Parlamentul urmează să creeze o reglementare mai clară pentru examinarea plîngerilor, ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și privind alte chestiuni electorale. În opinia CC, trebuie clarificate legislația și momentele procedurale nu doar referitor la alegerile prezidențiale, dar și pentru toate tipurile de campanii electorale.
 
În timpul alegerilor au răsunat multe acuzații privind cumpărarea alegătorilor și CC a atras atenția asupra imperfecțiunii Codului penal în această privință. Parlamentul urmează să modifice articolul respectiv, deoarece în el nun se menționează alegerile prezidențiale. Cînd șeful statului era ales de parlament, nu exista această necesitate.
 
Despre implicarea slujitorilor bisericii
 
CC i-a propus parlamentului să elaboreze mecanisme, ce vor permite tragerea la răspundere, inclusiv penală, pentru implicarea în procesul electoral a slujitorilor bisericii. Este vorba despre cazul cînd pe fundalul campaniei electorale pentru alegerile președintelui, Mitropolitul Chișinăului și Întregii Moldova Vladimir a declarat că candidatul la postul de șef al statului trebuie să fie ortodox, creștinat și cununat. Totodată, opinia față de candidați a fost exprimată de un grup de preoți conduși de episcopul de Bălți și Fălești Markel.

În hotărîrea sa CC face trimitere la prevederile Constituției, în care se spune că „cultele religioase sînt independente și separate  de stat”. CC menționează că faptele de amestec a reprezentanților bisericii au fost confirmate în rapoartele observatorilor naționali și internaționali. În opinia judecătorilor, instituțiile de stat nu au întreprins nicio acțiune, iar concurenții electorali au fost lipsiți de pîrghiile de reacționare. În prezent, plîngerile de acest gen sînt examinate în mod obișnuit, fapt ce nu permite contestarea lor operativă.
 
 
Despre secțiile și buletinele de vot pentru diaspora
 
Curtea Constituțională s-a pronunțat și față de situația privind numărul insuficient de secții de votare peste hotare. Ținînd cont de faptul că o mulțime de cetățeni moldoveni, aflați peste hotare, nu au putut vota, CC a menționat importanța perfecționării mecanismului de votare în alte țări, precum și aplicarea criteriilor suplimentare pentru stabilirea numărului și distribuției geografice a secțiilor de votare.
 
O altă propunere legată de insuficiența buletinelor de vot peste hotare. În acest sens, CC a considerat necesar să schimbă schema de calcul a numărului și a distribuției geografice a buletinelor de vot pentru cetățenii aflați peste hotare. Totodată, legislatorilor li s-a recomandat să introducă regula de asigurare a secțiilor de votare cu buletine de rezervă.
 
Totuși, CC a ajuns la concluzia că încălcările în acest domeniu nu au putu influența rezultatele alegerilor. Judecătorii au operat doar cu trei cifre concrete, cea mai importantă fiind diferența de 67488 de voturi dintre candidați. De asemenea, a fost confirmat că 4031 de alegători nu au putut vota peste hotare și că au votat 16728 de cetățeni cu reședința în regiunea transnistreană.
 
Scenariu pentru votarea repetată și alegeri noi
 
Prescripțiile CC, cel mai probabil, vor fi îndeplinite complet sau parțial de parlament chiar la începutul anului viitor. Pentru perfecționarea legislației în vigoare în asemenea cazuri sînt prevăzute trei luni. Recomandările Curții Constituționale sînt obligatorii pentru executare și nu pot fi contestate. Totodată, în istoria relațiilor dintre CC și parlament au fost și cazuri cînd deputații au ignorat „sfaturile” CC.
 
În această situație, dacă încălcările depistat vor fi suficient de serioase, Curtea Constituțională va avea motive plauzibile pentru a nu recunoaște rezultatele viitoarelor alegeri. În opinia experților, un asemenea scenariu este posibil, de exemplu, în cazul implicării bisericii în procesul electoral sau repetării situației cu insuficiența buletinelor la secțiile de votare de peste hotare. Acest fapt îi va permite CC să declare alegerile nevalabile, fapt ce va conduce la desfășurarea unui nou scrutin peste două săptămîni. Problema noilor alegeri ar putea fi pusă dacă scrutinul repetat va fi considerat nul sau nu va fi validat
 

 
Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load