Coronavirus stiri: 8126
Obiectiv european stiri: 322
Criza energetică stiri: 903

Proprietarii vor fi impuși prin amenzi să-și cultive terenurile

15 ian. 2013,, 13:00   Societate
3702
Foto : obzormd.com
Pămîntul este una dintre bogăţiile principale ale Moldovei. Agenţia "Infotag" a întrebat-o despre modul de gestionare a terenurilor pe şefa Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Angela DOGOTARI.

"Infotag": Cîte terenuri cu destinaţie agricolă există în R.Moldova?

Angela DOGOTARI: Conform Cadastrului Funciar, la situaţia din 1 ianuarie 2011 suprafaţa totală a terenurilor cu destinaţie agricolă constituie circa 2,0 milioane hectare.

"I.": Cîte dintre aceste terenuri nu se cultivă?

A.D.: În ultimii ani s-au înregistrat creşteri constante ale suprafeţelor de teren agricol nelucrat, care în anul 2011, conform informaţiei prezentate de Direcţiile agricultură şi alimentaţie din raioane şi municipii, constituie circa 202,9 mii ha, iar conform datelor preliminare ale Biroului Naţional de Statistică – circa 247,0 mii ha.

"I.": De ce terenurile nu se prelucrează?

A.D.: Motivele sînt mai multe, inclusiv lipsa de mijloace la agricultori. Sau solul este degradat şi prelucrarea terenului este nerentabilă din punct de vedere economic. În unele cazuri, deţinătorii nu au cui să-l transmită în arendă, ori sînt plecaţi peste hotarele ţării, au o vîrstă înaintată sau pur şi simplu nu vor să-l lucreze.

"I.": Care sînt propunerile şi măsurile întreprinse de minister, în aceste condiţii?

A.D.: Ministerul a propus modificări şi completări la Codul funciar şi Codul contravenţional. În art. 29 din Codul funciar s-au inclus suplimentar obligaţiuni pentru deţinătorii de terenuri agricole privind măsurile de distrugere a buruienilor şi respectarea rotaţiei culturilor în asolamente. În Codul contravenţional propunem sancţiuni în cazul neîndeplinirii obligaţiei de distrugere a buruienilor pe terenurile agricole, pentru a nu afecta loturile vecine. Pentru neîndeplinirea obligaţiei de distrugere a buruienilor pentru a nu afecta loturile vecine, la art.117, alin. (3) din Codul contravenţional propunem sancţiuni sub formă de amendă de 20-150 de unităţi convenţionale pentru persoanele fizice şi 150-500 de u.c. - pentru cele juridice.

Totodată, se propune ca amenzile să fie constante şi să fie stabilite de către Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală, formată de consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal).

Deţinătorii de terenuri vor fi obligaţi să efectueze acţiuni tehnologice de distrugere a buruienilor de pe terenurile agricole în scopul evitării vegetaţiei nedorite, prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, astfel încît să prevină înmulţirea şi răspîndirea buruienilor, a bolilor şi dăunătorilor.

Verificarea, constatarea, examinarea şi sesizarea deţinătorilor de teren pentru nerespectarea prevederilor art.117, art. (3) se va face de către reprezentanţii Comisiei administrative de pe lîngă autoritatea publică locală.

Pînă la aplicarea sancţiunii, reprezentanţii Comisiei administrative de pe lîngă autoritatea publică locală îi vor soma în scris pe deţinătorii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art.117, art. (3) să efectueze acţiuni tehnologice de distrugere a buruienilor de pe terenurile agricole în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii somaţiei.

Dacă se constată că în urma somaţiei, terenul verificat este în continuare neigienizat, deţinătorul de teren va fi sancţionat conform legislaţiei în vigoare.

Acest proiect a fost aprobat printr-o Hotărîre a Guvernului din 22 noiembrie 2012, şi remis Parlamentului pentru examinare şi aprobare. După ce va fi aprobat, în termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi, va fi adoptat un act normativ care va reglementa modul de identificare de către Comisiile administrative a elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzute la art.117, alin. (3) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Experții vorbesc despre un posibil deficit de apă în Moldova. Ce ar trebui să facem?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав