Noutăţi istorie

tipuri de vizualizare:
15 ian. 18:00

Manualele de istorie, editate cu susținerea Bucureștiului, abundă de numeroase greșeli și falsificări factologice. Despre aceasta nu numai odată au scris experții și istoricii au ...

13 ian. 19:30

Încă un manual editat în 2011 pe bani româneşti: Chicuş N., Cibotaru N., Gonţa Gh., Negrei I. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a 11-a. Ce-i drept, cu mai puţin ...

12 ian. 18:00

536 de ani în urmă, la 12 ianuarie1483 avea loc căsătoria domniţei Elena (Olena), fiica lui Ștefan Cel Mare, domnul Moldovei şi a Evdochiei de Kiev cu Ivan, fiul și moștenitorul ma ...

6 ian. 14:00

Bustul de bronz al lui Antioh Cantemir, executat de sculptorii moldoveni Iurie Canaşin și Ion Zderciuc a fost instalat la 13 februarie 2004 la Universitatea din Sankt Petersburg. D ...

4 ian. 18:35

(Continuare. Începutul 03.01.2018) În prima parte a studiului am vorbit despre aceea că noțiunea de demnitate națională capătă un sens profund în lumina materialelor, care pentru p ...

3 ian. 11:00

Pe cîntarul sociologic e pusă existenţa denumirilor: „popor moldovenesc” şi „Moldova”: a fi ori a pieri odată şi pentru totdeauna, popor care a fost recunoscut în istorie drept unu ...

2 ian. 02:00

La începutul veacului XVIII letopisania moldovenească continuă să rămînă singurul gen de creaţie literară laică. Însă forţa împrejurărilor istorice, ideile iluministe, care, fie pr ...

1 ian. 22:00

Astăzi se împlinesc 587 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun (1400 - 1432). A fost cea mai lungă, după Petru I Muşat, domnie. S-a caracteri ...

29 dec. 2018,, 17:15

Astăzi, 29 decembrie, se împlinesc 227 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Iași, care a pus capăt războiului ruso-turc din 1787-1791. Dispreţuind prevederile Tratatului ...

25 dec. 2018,, 05:00

Cele zece urgii sau plăgi care s-au abătut, potrivit Vechiului Testament, asupra egiptenilor pentru ca faraonul să-i lase pe evrei să plece, ar putea fi ceva mai mult decît simple ...

25 dec. 2018,, 01:33

Partea II (Începutul - 21.12.2018) După 25 de ani de reforme în sistemul educațional calitatea predării s-a înrăutățit constant, iar deficitul de cadre didactice se face tot mai s ...

20 dec. 2018,, 18:20

În faţa noastră se află un manual pentru cl. a IX-a, editat în 2011 în România pe banii celor de pretutindeni: „Istoria românilor. Epoca contemporană", autor al căruia este unul di ...

19 dec. 2018,, 21:31

Vom analiza unele aspecte ale manualului dlui Boris Vizer (fost autor al Istoriei Moldovei şi laureat al Premiului de stat al R.S.S.M., unul din fondatorii concepţiei sovietice a c ...

18 dec. 2018,, 17:40

Cîţiva ani în urmă, examinînd starea învăţămîntului istoric şi a „ştiinţei istorice” din Republica Moldova, un grup de cetăţeni, adresîndu-se Preşedintelui de aunci al ţării, V. Vo ...

17 dec. 2018,, 18:10

În faţa noastră este un alt manual editat în 2011 pe bani româneşti: „Istoria românilor. Epoca modernă. Partea II (1850-1918). Manual pentru clasa a VIII-a", unul din autorii cărui ...

13 dec. 2018,, 15:30

Vom continua analiza manualelor editate pe bani româneşti în 2011, de astă dată „Istoria românilor. Epoca modernă. Partea I. Manual pentru clasa a VII-a", autori D. Dragnev şi I. V ...

12 dec. 2018,, 17:01

Vom analiza „Istoria medievală a românilor. Manual pentru clasa a VI-a. Chişinău, 2001” (utilizat și astăzi în școli), autor Dragnev Demir, odinioară promotar al moldovenismului de ...

11 dec. 2018,, 18:30

Vom analiza o perlă didactică editată pe bani româneşti în 2011 pentru copiii moldoveni: „Istoria medievală a românilor. Manual pentru clasa a VI-a", autor Dragnev D. Deja în intro ...

11 dec. 2018,, 17:00

Vom analiza manualul „Palade Gh. Istoria românilor. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a IX-a. Chişinău, 2002" (și astăzi este folosit în școlile Republicii). Chiar din introd ...

10 dec. 2018,, 20:30

Vom analiza două manuale de istorie a românilor care cuprind epocile antică şi medievală. Autor al primului din ele – „Istoria românilor. Manual pentru clasa a V-a. Chişinău, 2000" ...

9 dec. 2018,, 10:38

Vom analiza manualul „Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu. Chişinău, 2002”, autorii căruia sînt Ion Varta şi Demir Dragnev care propagă doar ură f ...

9 dec. 2018,, 04:18

În ultimii 28 de ani în republica noastră nu se termină discuţia în vederea predării-învăţării istoriei în şcoală, discuţie, în care a fost implicat şi Consiliul Europei. În contex ...

28 noi. 2018,, 16:21

Istoria tragică a Moldovei din secolul al XX-lea prin prisma experienței personale. Epistolia din sec. al XX în sec XXI-lea. Cum să predăm istoria, cum să-i instruim și să-i educăm ...

28 noi. 2018,, 03:00

Puțină lume știe că, pe timpul lui Alexandr Suvorov, în armata rusă existau unități formate din moldoveni și urmașii lor. De asemenea, publicul larg nu știe că husarii regimentelor ...