Noutăţi istoria Moldovei

tipuri de vizualizare:
16 sep. 23:33

Ecaterina-Margareta este fiica domnitorului Ieremia Movilă și a Elisabetei Movilă. Povestea ei este foarte romantică. Din păcate e și tristă. Ecaterina s-a căsătorit cu prințul Sam ...

16 sep. 04:25

Vă propunem atenției Dumneavoastră copiile documentelor originale ale cancelariei Valahiei, în care este menționat pămîntul Ungrovlahiei (denumirea ţării Ungrovlahia) şi copia trad ...

15 sep. 16:00

Ştefan Lăcustă a domnit în Moldova în perioada 1538-1540. A primit porecla de Lăcustă chiar de la contemporanii săi şi ea se datorează unei pustiitoare invazii de lăcuste care a lo ...

15 sep. 04:00

546 de ani în urmă domnitorul Moldovei, Ștefan Cel Mare se căsătorea cu Maria de Mangop, o prințesă din neamul imperial al Paleologilor și astfel devenea, de jure, moștenitor al tr ...

15 sep. 03:00

În evul mediu relațiile dintre Moldova și Valahia au avut un character complex fiind determinate de o serie de factori. În primii ani de existenţă a statului medieval Moldova ac ...

12 sep. 05:00

Cu toate că, în cadrul european, secolul XVIII se consideră secol al luminilor, „primele manifestări (ale acestei mişcări cultural-literare) ale iluminismului se observă în Moldova ...

11 sep. 18:43

Acum 353 de ani se termina în Moldova domnia lui Eustratie Dabija, care a domnit în Moldova în perioada septembrie 1661 - 11 septembrie 1665. Este fiul preotului Sava Dabija, de ...

5 sep. 04:30

Lectura pentru sarbatorile nationale... de la savantul si domnitorul Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. "CAP. IV. Despre limba sau graiul Moldovenilor Istoricii arată o ...

4 sep. 22:01

Cu titlu de voievod Dragoş (1352 – 1354) а fost înveşnicit de prima istorie scrisă a Moldovei Letopiseţul (zis odinioară „de la Bistriţa”), de cînd cu voia lui Dumnezeu s-a început ...

4 sep. 04:00

Ierise s-au împlinit 472 de ani de la trecerea în eternitate a marelui domnitor Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546). Venirea la scaunul Moldovei a acestui domnitor este învăluită de ...

31 aug. 04:00

Ca şi alţi suverani europeni — regi, ţari, herţogi, duci, domnitorul Moldovei avea slugi de diferite ranguri. Printre dregătorii se enumera, întîi de toate vornicul (dvornicul). ...

30 aug. 04:30

Petru I Muşat (1375-1391) se consideră fondatorul dinastiei Muşatinilor la tronul Moldovei. El a fost acel care a întregit Moldova: în urma unor evenimente externe, care au făcut s ...

29 aug. 04:00

Letopiseţele moldo-slavone, alcătuite în ultimul sfert al veacului al XV-lea, dar oglindind istoria Moldovei din secolele XIV-XV raportează venirea lui Dragoş (din Maramureş) în ţi ...

25 aug. 02:30

La 20 august, pe sectorul de sud al Frontului de Est, unităţile sovietice sub comanda generalilor Tolbuhin şi Malinovski a început operaţia Iaşi-Chişinău, care s-a soldat cu zdrobi ...

23 aug. 22:00

Astăzi comemorăm 265 de ani de la trecerea în neființă a domnitorului Moldovei Grigore II Ghica, născut în anul 1690 la Adrianopol. Este fiul lui Matei Ghica şi al Ruxandrei Mav ...

22 aug. 19:00

Astăzi comemorăm 487 de ani de la bătălia de la Obertyn, care s-a dat la 22 august 1531, reprezentînd o confruntare moldo-polonă pentru ţinutul Pocuţiei. După incursiunea iniţiată ...

22 aug. 04:00

Ştefan Petriceicu a avut trei domnii în Moldova: august 1672 - noiembrie 1673; februarie 1674; noiembrie 1683 - martie 1684. Ales ca domn, de către marea boierime în locul lui ...

21 aug. 19:00

Astăzi comemorăm 295 de ani de la trecerea în neființă a lui Dimitrie Cantemir (1673—1723), cărturar umanist, domn al Moldovei, primul romancier moldovan, fiul lui Constantin Cante ...

21 aug. 03:00

Pe 20 august 1470 (după alte surse în 1469), la Lipnic (Lipinți), pe Nistru a avut loc o bătălie, în care oastea moldovenească, condusă de Ștefan Cel Mare, a învins tătarii Hoardei ...

15 aug. 03:30

Bogdan Lăpuşneanu a domnit în Moldova între anii 1568-1572. Cît ar fi de dramatic, dar unele situaţii dezastruoase pentru Moldova se repetă mai des decît cele înălţătoare. Bogdan, ...

13 aug. 21:30

Bătălia de la Worskla a avut loc la 13 august1399 între cneazul lituanian, Witold şi hanul tătar, Temir Kutlug, cu participarea oştilor Moldovei. S-a format o coaliţie din care ...

13 aug. 04:31

630 de ani în urmă, la 10 februarie1388, Suceava a fost menționată în documentele oficiale drept capitală a Moldovei. Începînd cu domnia lui Petru I Mușat (1375 - 1391), Suceаvа a ...

11 aug. 05:00

Iancu Sasul a domnit în Moldova în anii 1579-1582. Era fiul lui Petru Rareș și Ecaterina Weiss din Brașov. Gr. Ureche ne informează: „de naşterea sa sas, de lege luteran”. Aflîn ...

7 aug. 22:30

Astăzi se împlinesc 260 de ani de la înscăunarea domnitorului Ioan Teodor Callimachi pe tronul Moldovei. Ioan Teodor Callimachi sau Călmașul a domnit în Moldova în perioada 7 augus ...