X 
Puterea stiri: 7442
Criza energetică stiri: 1137

Iurie Roșca: Ne așteaptă fie o dictatură la scară mondială, fie o renaștere spirituală a popoarelor

30 mar. 2020,, 18:16   Societate
29032 32

Cunoscutul politician, ex-vicepreședintele Parlamentului, ex-vicepremierul Iurie Roșca în ultimii ani a apărut într-o nouă calitate. El este publicist, editor, autor al mai multor cărți, președinte al Universității Populare. Însă întâi de toate el este un patriot sincer al Patriei sale, profund îngrijorat de soarta ei. Cum se schimbă lumea sub ochii noștri, ce ne așteaptă pe noi toți și țara noastră, la aceste și alte întrebări a răspuns Iurie Roșca în acest interviu pentru site-ului Noi.md.

-Nu vom discuta despre coronavirus și nici despre faptul cît de potrivite sînt măsurile pe care multe țări le iau pentru a opri răspîndirea acestuia, deoarece nu sîntem specialiști în acest domeniu. Însă consecințele acestor măsuri, să zicem, fără precedent, le putem simți deja. În ultimul timp, o serie de economiști și politologi din mai multe ţări au suţinut că perioada globalismului și liberalismului a luat sfîrșit. Ce credeți despre acest lucru?

-Am scris aproximativ același lucru acum cîteva zile, exprimîndu-mi speranța că liberalismul ca cel mai periculos virus spiritual și intelectual al Modernității a luat sfîrșit. Iar acum stau și mă gîndesc: oare nu cumva e prematur să îngropăm globaliștii? Pentru că, având în vedere dimensiunea planetară a acestei operațiuni, dar şi caracterul, metodele impuse tuturor țărilor, un lucru este clar: există un singur centru mondial de răspîndire a panicii, a unor stări de spirit catastrofale, a a unei frici totale. De ce dintr-o dată toți conducătorii lumii, sau cel puțin foarte mulți, fac același lucru? Ar mai fi de înţeles cumva starea de urgență. Dar ce legătură au tancurile și tehnica militară de pe străzile orașelor noastre? Împotriva cui luptăm? Împotriva coronavirusului? Original! Să învingi virusul cu tehnica militară grea. Ar trebui să ne întrebăm: oare ce măsuri ne pregătește guvernarea mondială ocultă și păpușile ei din faţă, cei din cohorta autorităților naționale, dacă pentru a suprima nemulțumirea poporului este nevoie de tehnică militară grea?

În acest moment este clar cel puţin un lucru. Lumea nu va mai fi niciodată la fel ca până acum. Se întîmplă ceva cu adevărat fundamental, se prăbușește întreagul tablou al unei lumii pe care o cunoaștem. Este clar deja că este vorba despre un război psihologic total, se vorbeşte şi despre un al Treilea Război Mondial nedeclarat, cu utilizarea celei mai periculoase arme de distrugere în masă dintre toate cele trei existente, cea biologică. Aruncaţi o privire asupra descrieirii sale pe Wikipedia și comparați cu ceea ce se întîmplă. Iată citatul: "Armele biologice sînt microorganismele patogene sau sporii lor, viruși, toxinele bacteriale, care molipsesc oameni şi animale, destinate înfrîngerii în masă a forței vii și a populației inamicului, a animalelor domestice, a culturilor agricole, a infestării alimentelor și a surselor de apă, precum și distrugerii unor tipuri de echipamente și materiale militare”.

Pare incredibil, dar eu, fără a face panică, nu pot exclude această posibilitate. Dacă lucrurile sunt anume așa, atunci n-ar trebui să ne surprindă faptul că, în acest caz, războiul n-a fost declarat. În condițiile de azi nu statele deţin puterea, ci așa-numitele elite globale sau corporații transnaționale, sau stăpînii banilor, plutocrații. Prin urmare, a exclude faptul că un războiul nedeclarat este deja în plină desfășurare este cel puțin irațional. Iar încercările de a da vina pe cei care vorbesc despre asta de "teoria conspirației" este doar un truc folosit pentru a-i discredita.


Există şi un alt aspect foarte important, cel mai important. Evenimentele de astăzi nu pot fi pe deplin conștientizate și explicate doar din punct de vedere medical sau economic. Nici chiar din punctul de vedere al confruntării geopolitice dintre SUA și adversarii săi precum Rusiei, Chinei și Iranului. Acest lucru e important. Și totuși, primordiale sînt explicațiile spirituale a ceea ce se întîmplă, viziunea religioasă asupra lumii.

Iar aici apar cele mai dificile probleme. Asta pentru că preţ de peste 200 de ani Occidentul global ne obișnuiește cu viziunea științifică asupra lumii și cu derivatetele sale precum scientismul, economismul, antropocentrismul și alte erezii ale omului autonom căzut în abisul autosuficienței. În cel mai bun caz, chiar dacă nu sîntem atei totali, noi oricum am fost învățați, în condițiile noului cult al republicanismului societății laice, că credința în Dumnezeu ţine de domeniul vieții private și nu se aplică sub nici o formă asupra analizei politice. Adică, având o percepție fragmentară asupra lumii, uneori ne este greu să adunăm laolaltă realitatea, să dăm o explicație coerentă și logică acesteia. Ar trebui ne debarasăm de această maladie spirituală și intelectuală. Dacă ne străduim cu adevărat să ieșim din cercul vicios al vederilor comuniste, liberale etc., e timpul să păşim pe calea spre Adevăr, spre Creator, către Mântuitorul nostru. Da, fiecare e liber să stăruie în propriile rătăciri. Doar că în acest caz n-are de ce să se plîngă de faptul că nu înțelege nimic din ceea ce se întîmplă. Orbul nu are cum să vadă lumina. Şi nici legătura cauzală dintre coronavirus și credința în Dumnezeu.

- Cu puțin timp înainte de toate aceste evenimente, la Universitatea Populară din Moldova a avut loc prezentarea cărții autorului francez Pierre-Antoine Plaquevent cu o prefaţă scrisă de tine, în care se vorbește despre impactul rețelei Soros asupra politicii multor țări. Care este legătura dintre Soros și evenimentele actuale?

-Da, evenimentul a avut loc pe 29 februarie. Din păcate, încă nu am reușit să traduc prefața mea în limba rusă, dar în engleză și franceză deja le-am publicat, există și în original , desigur.

Dacă e să luăm în considerare faptul că Soros este principalul atașat de presă, purtător de cuvînt sau figură de faţadă a cercurilor financiare mondiale, atunci, desigur, el și aici este implicat. Doar că atunci cînd vorbim despre deținătorii bogățiiilor mondiale, așa-numiții "banksteri" (gangsteri din bănci), iarăși, n-ar trebui să reducem rolul lor doar la o banală obsesie a căpătuirii, dar și a puterii și gloriei. Aici nu e vorba doar despre niște vicii, ci despre existența unei firi demonice. Iar cine îi ghidează, este clar pentru orice ortodox. Numele lui este "prințul acestei lumi" (Ioan 14: 30). Iar dacă cineva consideră cuvintele mele o exagerare, i-aș sugera să pună mintea un pic în mișcare și să se documenteze pe internet, cu ce se ocupă acest membru de onoare al clubului gerontocraților globali. Și pentru a simplifica sarcina cititorului, vă sugerez să luați cunoștință de textul meu scris pentru Conferința de presă din 2 martie a.c.

Încerc să mă îndepărtez în mod intenționat de interpretările simpliste a ceea ce se întîmplă, de care e plin internetul, pentru a atrage atenția cititorului asupra cauzelor profunde ale acestora. Vorba e despre următoarele. Pur și simplu trebuie să acceptăm ca pe un dat următoarea stare de lucruri. Omul nu are cum să fie neutru. El fie se află într-un permanent urcuș spre Dumnezeu, fie coboară iremediabil spre "vrăjmașul omului". A treia cale nu există. Restul sînt simple iluzii, o pură automințire. Deci, fie te înalți, fie te prăbușești, chiar dacă nu ești conștient de asta. "Nimeni nu poate sluji la doi domni.(...) Nu puteţi slujiţi și lui Dumnezeu, şi lui mamona." (Matei 6: 24). Prin urmare, mai bine să facem o alegere conștientă, decît să rătăcim prin tenebrele unei minți autonome.

-Ai observat că în ultimele luni s-au cam potolit vocile militanților pentru drepturile minorităților sexuale, feministelor, trans-sexualilor etc.? Cărui fapt s-ar datora acest lucru?

-Pur și simplu și ei vor să trăiască, așa că nu le arde de astea. Și apoi, toate demonstrațiile sînt interzise, iar parada homosexualilor nu constituie încă o excepție în documentele oficiale ale autorităților noastre aflate în stare de urgență.

-Am putea vorbi deja la ora actuală despre faptul că se conturează o nouă lume? Ce va fi – fascism digital, neosocialism? Sau poate va crește din nou rolul statelor naționale?

-Ai dreptate. Fie o dictatură demonică la scară mondială, în frunte cu un Guvern Mondial, care va pregăti sosirea Antihristului, fie o nouă renaștere spirituală a popoarelor, care este imposibilă fără căderea puterii acestor cercuri asupra statelor naționale în condițiile globalismului. Fie transumanismul, ca formă de nimicire a omului creat după chipul și asemănarea lui Domnezeu, fie întoarcerea în sînul Tradiției, ceea ce înseamnă renunțarea la farmecul, la ispitele contemporaneității, cu tehnologia ei, societatea de consum sau societatea de piață, în care banii sunt măsura tuturor lucrurilor. Adică, un nou început ar însemna sfîrșitul vechii paradigme, sfîrșitul miturilor Iluminismului, ale capitalismului cu tot cu filozofia lui liberală.

-Ce se va întîmpla cu Europa și cu Uniunea Europeană, în particular? Am văzut că aceasta și-a demonstrat lipsa de solidaritate, dar și a capacității de a face față noilor provocări. Iar în ajutorul Italiei suferinde au venit în primul rînd China, Rusia și Cuba – țări care nu sînt membre ale UE.

-Cu Europa totul va fi bine, imediat ce se va destrăma, în sfârșit, Uniunea Europeană, concepută de americani ca formă de colonizare a acesteia după al Doilea Război Mondial. Țările din Europa de Vest li se deschide o șansă istorică de a-și recîștiga independența națională și de a crea, împreună cu Rusia, China, Iran și toate celelalte țări de pe continentul nostru, marea Eurasie, ca formă de apropiere și chiar de unitate civilizațională, dar și ca un nou centru strategic al Civilizației Uscatului. Totul în strică concordață cu profețiile juristului și filozofului german Carl Schmitt. Uscatul trebuie să învingă civilizația oceanică, mercantilă, negustorească.

-Ce părere ai despr ideea că în această perioadă de criză partidele politice vor juca un rol tot mai mic? Pe oameni nu-i mai interesează nici alianțele, nici democrația parlamentară, iar în față vor ieși cei care sînt în stare să asigure ordinea, să ia decizii corecte și să ofere oamenilor cele mai necesare – hrană, lumină, căldură, igienă, stabilitate…

-Atunci cînd vorbim despre decăderea paradigmei liberale, asta înseamnă că a sosit sfîrșitul nu doar al capitalismului financiar, al domniei cantității (după filosoful-tradiționalist Rene Guenon), adică al liberalismului economic. Totodată, se încheie și ciclul liberalismului politic, cu tot cu pluripartidismul lui, cu democrația în masă, parlamentarismul, individualismul și alte elemente ale acestei orânduiri. Cineva găsește neverosimilă o astfel de finalitate? Să ne amintim atunci de evenimentle de acum treizeci de ani. Cine și-ar fi putut imagina atunci că URSS cu sistemul său monopartit, cu nomenclatura sa, cu comsomolul său etc. vor dispărea atât de spectaculos? Așa că dacă – slavă Domnului - încă nu e sfârșitul lumii, atunci în mod sigur este sfârșitul liberalismului economic, politic și filosofic. Și să dea Dumnezeu să fie anume așa! Alegerile au devenit demult o simplă farsă, iar puterea e deținută de către oligarhi sau/și de către obedientele lor slugi. Democrația nu există, există doar plutocrația, puterea banilor. Așadar, orice regim politic în care există măcar o singură valoare superioară banilor este preferabil capitalismului.

-Moldova are vreo șansă în această nouă ordine mondială? Și nu doar să supraviețuiască, ci și să se transforme din temelii, să-și afirme propriul model de viață?

-Te rog să mă ierţi pentru lipsa de modestie, dar și la această întrebare am deja un răspuns gata scris, un plan de dezvoltare a țării elaborat în cel mai minuţios mod. Meditez asupra acestor subiecte de ani de zile. Experiența mea politică - deseori amară, plină de neîmplinri și greșeli - însăşi experiența mea de viață, dar și cunoștințele teoretice pe care le-am acumulat îmi permit să susţin la modul cel mai calm că știu CE-I DE FĂCUT. Dar iată CUM și CU CINE, încă nu știu. Există o singură cale - suveranitatea sau independența economică, numită și patriotism sau naționalism economic. Iată toate sinonimele politicii protecționismului economic. Doritorii ar putea arunca să vadă elaborările mele la acest subiect:

Este greu de spus cît de pregătiți sînt politicienii noștri pentru o astfel de abordare, și dacă vor fi în stare să-și asume un salt spiritual, o gândire de o altă anvergură, dar și depășirea propriilor prejudecăți. Însă nebănuite sînt căile Domnului. Ceea astăzi ce pare imposibil, mîine va deveni un ceva obișnuit. Cred cu tărie, sufăr și mă rog pentru Patria noastră - Moldova. În mod sigur, eu nu voi deveni niciodată un emigrant. Mai bine mort, dar acasă. Însă și mai bine ar fi să am parte de e o viață mai bună, alături de oamenii din acest oraș, alături de toți oamenii acestei țări, fără de care nimic n-ar mai avea rost pe lume.

A intervievat Svetlana Derevșcikova


Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre faptul că zborurile directe către Moscova au fost interzise?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав