Coronavirus stiri: 8217
Obiectiv european stiri: 320
Criza energetică stiri: 966

Consulul Moldovei la Odesa: Lucrăm în regim special, în caz de bombardament ne adăpostim în subsol

30 iun. 15:04 (reactualizat 1 iul. 18:03)   Interviuri
9331

Chiar de la începutul operațiunii militare a Rusiei în Ucraina, pentru cetățenii Moldovei anume Odesa a devenit orașul, spre care erau îndreptate mai toate privirile, care provoca cele mai mari neliniști. Anume refugiații din Odesa, și cei din regiunea Odesa au constituit majoritatea celor, care au sosit în Moldova. Anume la Odesa, ca în nici un alt oraș ucrainean, locuitorii noștri au cei mai mulți prieteni, rude, cunoscuți. De aceea nu e de mirare, că pe noi ne interesează totul despre evenimentele din acest oraș. Cititorii noștri au posibilitatea să obțină informații din prima sursă. La întrebările site-ului Noi.md răspunde Ion Ciornîi, consulul Republicii Moldova la Odesa.

După începerea operațiunii militare speciale, multe misiuni diplomatice s-au mutat din Ucraina în țările vecine. Astfel, la Kiev, Ministerul de Externe a rechemat temporar acasă Ambasada Republicii Moldova. Dar Consulatul din Odessa nu și-a întrerupt activitatea nici pentru o zi. Care a fost motivul acestei decizii?

Începînd cu 24 februarie curent, Federația Rusă a declanșat o invazie de proporții în Ucraina sub denumirea de operațiune militară specială, care s-a extins pe o arie enormă, fiind pusă în pericol capitala Ucrainei orașul Kiev, precum și majoritatea centrelor regionale din partea de est și sud ale statului vecin. În primele zile de conflict militar, ambasadele străine acreditate la Kiev, precum și consulatele statelor străine la Odesa au fost evacuate din țara de reședință, o bună parte au continuat activitatea în alte centre regionale din vestul Ucrainei, majoritatea în orașul Lviv.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a examinat riscurile de securitate la momentul respectiv și reieșind din situația ce s-a creat în Ucraina a intervenit operativ, coordonînd procesul de evacuare a membrilor familiilor colaboratorilor misiunilor diplomatice de la Kiev și Odesa, ulterior și a Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, care s-a retras la Chișinău pentru o perioadă scurtă de timp, ca după crearea condițiilor funcționale, să-și reia activitatea în orașul ucrainean Lviv, iar persoana cu funcții consulare din cadrul Ambasadei RM în Ucraina, a deschis un post consular la Cernăuți, asigurînd prestarea serviciilor consulare în acest spațiu.

Aspectul ce ține de menținerea în continuare a funcționării Consulatului RM la Odesa, s-a decis de comun acord cu conducerea MAEIE. La baza acestei decizii a fost necesitatea asigurării asistenței consulare din partea misiunii diplomatice pentru numărul enorm de adresări ale cetățenilor țării noastre aflați în teritoriul Ucrainei, precum și păstrarea prezenței statului nostru în țara vecină, în special odată cu evacuarea Ambasadei RM de la Kiev. Misiunile diplomatice străine la Odesa au părăsit regiunea pînă la sfîrșitul lunii februarie. De rînd cu Consulatul Republicii Moldova la Odesa și-au continuat activitatea doar Consulatele Generale al Georgiei și cel al Republicii Armenia.


Cu siguranță, începînd cu 24 februarie, Consulatul Republicii Moldova la Odesa s-a confruntat cu altfel de probleme și sarcini decît mai înainte. În ce constau acestea?

Aria circumscripției Consulatului RM la Odesa cuprinde regiunile Odesa, Nicolaev și Herson. Tradițional, misiunea țării noastre la Odesa acordă întreg spectrul serviciilor consulare pentru acest spațiu, precum și pentru toți cei care se adresează cu diverse probleme, indiferent de domiciliul lor în teritoriul Ucrainei. Un rol important al activității Consulatului este consolidarea legăturilor social – culturale cu diaspora, care este una din cele mai mari la număr în acest teritoriu, precum și asistență și suport agenților economici ai țării noastre, care efectuează operațiuni de import/export a mărfurilor prin porturile ucrainene la Marea Neagră. În același timp, misiunea este încadrată în activități protocolare și de logistică în cadrul deplasării delegațiilor RM în aceste regiuni. Pe parcursul perioadei de război, Ambasada RM la Kiev în conlucrare cu Consulatul RM la Odesa au asigurat livrarea a două loturi umanitare pentru regiunile Odesa și Nicolaev, în prezent este în desfășurare al treilea lot pentru regiunea Nicolaev.

Începînd cu 24 februarie, Consulatul și-a continuat activitatea în regim special, cu prezență fizică 24 ore în incinta misiunii, inclusiv și în zilele de odihnă. Centrala MAEIE a instituit la Chișinău Celula de criză în cadrul căreia a activat un grup de lucru pentru probleme consulare cu participarea nemijlocită a colaboratorilor Ambasadei, aflați la Chișinău, care au acordat suport instituțional și asistență tehnică Consulatului în regim non stop. Spectrul problemelor și sarcinilor care le-a confruntat misiunea în această perioadă, s-au extins evident, în mare măsură datorită volumului enorm de solicitanți de asistență și servicii consulare, coordonarea activității cu Administrația militară a regiunii Odesa în gestionarea fluxului catastrofal de refugiați ucraineni redirecționați prin punctele de trecerii ale frontierei de stat moldo-ucrainene, evacuarea containerelor cu mărfuri aflate în porturile maritime și a garniturilor de tren cu mărfuri din regiunea Odesa ale agenților economici moldoveni, precum și un șir de diverse probleme cum ar fi și coordonarea deplasărilor reprezentanților mass-media din țara noastră, care în această perioadă activau în teritoriul ucrainean. Este evident, că pînă în prezent atît Ministerul, cît și misiunile diplomatice nu s-au confruntat cu situații de o asemenea amploare în activitate. Aici vreau să menționez cu certitudine faptul, că acțiunile consolidate, starea de spirit a echipei centralei și în special deciziile prompte și asumate ale Ministrului, în interacțiune cu alte instituții de resort ale statului, au permis depășirea provocărilor și riscurilor în această perioadă dificilă.

În ce regim funcționează în prezent Consulatul? Cîți angajați activează în el astăzi?

În prezent, Consulatul activează într-un regim special, solicitările de servicii consulare au diminuat puțin comparativ cu perioada martie-aprilie, dar se mențin la o cotă înaltă. În fiecare zi avem adresări fizic la sediu în jur de 15-20 persoane (40 – 80 la început de război), la telefoanele de contact și la linia de urgență apelează zilnic 35 - 50 persoane ( 100 – 130 anterior). Conform statelor de personal, în Consulat activează două persoane delegate în misiune din cadrul Ministerului: Consulul și Contabilul, precum și prin contract din țara de reședință sînt angajați: un asistent consular, un șofer-administrator și o persoană ce prestează servicii de menținere a curățeniei.

Este posibil de determinat cîți compatrioții de-ai noștri sînt în prezent în Odesa și dacă au nevoie de ajutorul Consulatului?

Ași spune că este dificil de determinat cîți compatrioți de-ai noștri sînt în prezent în Odesa și în regiune, mai degrabă aceste cifre ar putea să fie catalogate la serviciile de frontiera care monitorizează fluxul persoanelor la intrare/ieșire în țară din/în regiunea Odesa. Din datele estimative de pînă la februarie 2022, numărul compatrioților noștri în regiunile Odesa, Nicolaev și Herson, se aflau în jur de 160 mii persoane, din care 17 – 18 mii persoane dețineau cetățenia Republicii Moldova. În această perioadă se observă o majorare evidentă a adresărilor la Consulat a solicitanților pentru perfectarea Titlurilor de călătorie la întoarcerea în țară, în urma pierderii, deteriorării sau lipsei actelor de călătorie în străinătate. În majoritatea cazurilor adresările țin de dobîndirea, redobîndirea și confirmarea cetățeniei Republicii Moldova și în special un aspect mai mult tipic pentru misiunea noastră, dar care nu este atît de pronunțat în activitatea altor misiuni, ține de documentarea la prima prezentare. Acest lucru reiese din faptul că majoritatea cazurilor de solicitare a unei astfel de asistență parvine de la persoanele din stînga Nistrului, care dat diferitor circumstanțe sînt fără acte de identitate, traversînd frontiera moldo-ucraineană în perioada anilor 90 și fiind documentați cu acte sovietice sau copiii minori înscriși în pașapoartele părinților, o procedură, care atunci a fost valabilă la traversare frontierei.

În această perioadă dificilă, ce servicii consulare sînt oferite cel mai des cetățenilor noștri? Sînt prevăzute și servicii consulare gratuite, luînd în considerare fiecare caz în parte și legea marțială în țara gazdă?

După cum am menționat mai sus, majoritatea serviciilor consulare oferite în această perioadă țin de dobîndirea, redobîndirea și confirmarea cetățeniei Republicii Moldova, precum și perfectarea Titlurilor de călătorie la întoarcerea în țară, din care reiese un șir de acțiuni necesare în acest proces, cum ar fi, definitivarea apartenenței la cetățenia Republicii Moldova și identificarea persoanei în lipsa unui act de identitate sau a unei rude de gradul I sau II, care ar putea identifica persoana la Consulat. În acest scop, în coordonare cu Agențiilor Servicii Publice și de Stare Civila s-a convenit posibilitatea identificării persoanei de către rudele acestora în țara noastră. Dosarul necesar pentru această procedură este completat la Consulat, semnat electronic și expediat în adresa organelor competente din țară, după care această procedură se efectuează de către rudele acestora la oficiile Stare civilă și ASP din țară. De rînd cu cele menționate, în această perioadă s-a majorat volumul de perfectate procuri, declarații, caziere judiciare, vize.

Conform legislației în vigoare sînt prevăzute categoriile de persoane care beneficiază de scutire la taxa de stat în cadrul prestației serviciilor consulare. În cazul instituirii Legii marțiale în țara de reședință, aceste cazuri au devenit mai frecvente, datorită diverselor circumstanțe, care le confruntă cetățenii noștri. Astfel, copiii minor obțin Titlul de călătorie gratis, iar în cazul celor maturi la fel pot beneficia de un serviciu gratis, doar că fiind examinat fiecare caz în parte, la decizia Șefului misiunii, în baza unei cererii depuse de către solicitantul care nu deține surse financiare din diverse motive (furtul, pierderea, incendiu, război în cazul situației de astăzi).

Nu este un secret faptul că, chiar și înainte de aprilie 2022, șoferii moldoveni de mărfuri întîmpinau un număr imens de probleme aflîndu-se pe teritoriul Ucrainei (jafuri, bătăi, șantaj). Se știe că, odată cu izbucnirea acțiunilor militare, mulți dintre ei nu au putut duce bunurile în țara de destinație. În ce măsură ați reușit să-i ajutați? Ce ajutor oferă partea ucraineană în prevenirea și investigarea cazurilor concrete care au avut loc?

Aspectul ce ține de exportul/importul mărfurilor agenților economici din țara noastră prin teritoriul Ucrainei, dar în special prin porturile maritime din regiunea Odesa a fost și rămîne dificil, ba ași spune chiar complicat și evident că acesta nu este un secret. Întradevăr, odată cu izbucnirea acțiunilor militare, mulți dintre aceștea s-au confruntat cu probleme dificile la export/import prin porturile maritime, dar și la traversarea frontierei de stat moldo-ucrainene. În scopul depășirii acestei situații a fost creată celula de criză, care a întrunit colaboratorii MAEIE, Ambasadei RM la Kiev, Consulatului RM la Odesa și specialiști din diverse organe de resort ale țării noastre, conlucrînd în permanență cu organele de resort ucrainene, în special Administrația militară a regiunii Odesa, brocherii și însoțitorii de mărfuri din Ucraina.

În majoritatea cazurilor, echipa s-a confruntat cu dificultăți în coordonarea acestui proces, deoarece s-a constatat lipsa de conlucrare a agenților economici moldoveni cu brocherii vamali ucraineni, iar aceștea la rîndul lor cu serviciile vamale ucrainene, care întradevăr au creat probleme pe parcurs. Deblocarea situației s-a reușit în cadrul întrevederii Ambasadorului RM în Ucraina cu șeful Administrației militare a regiunii Odesa, care a numit un viceguvernator, persoană responsabilă în gestionarea procesului de returnare a mărfurilor agenților economici moldoveni din porturile maritime și a garniturilor de trenuri cu mărfurile moldovenești aflate în regiune. În ce măsură am reușit să ajutăm, cred ca mai degrabă ar putea răspunde la această întrebare agenții economici moldoveni.

Să vorbim puțin despre problema migrației ilegale și a traficului de ființe pentru organe. Mulți copii minori au fost dați dispăruți pe teritoriul Ucrainei. Există opinia că mulți dintre ei au fost trecuți ilegal prin Moldova. Au existat semnale din partea autorităților moldovenești și ucrainene pe această temă, precum și din partea Organizației Internaționale pentru Migrație sau a ONG-urilor?

Problema migrației ilegale este una destul de complexă, care preocupă instituțiile abilitate ale tuturor statelor, precum și Organizația Internațională pentru Migrație. Acest fenomen este cu atît mai dificil, în cazul conflictelor militare. Atît Consulatul de la Odesa, cît și Ambasada de la Kiev, precum și celelalte misiuni ale țării noastre în străinătate au o conlucrare activă la acest subiect. Este important de menționat, că profilaxia și contracararea în activitatea de rutină a structurilor abilitate pot contribui la un rezultat scontat în această problemă. În practica actuală nu am întîlnit adresări din partea autorităților ucrainene sau a celor din țara noastră de trafic de ființe umane pentru organe sau a traficul copiilor minori sau dați dispăruți. Majoritatea cazurilor, un fenomen întîlnit în special în această perioadă, țin mai mult de migrația ilegală sau traversarea ilegală a frontierei de stat, în scopul eschivării de la recrutarea în forțele armate ucrainene. Un alt aspect des întîlnit în practica activității consulare al conlucrării cu serviciile de migrație și azil, sînt adresările acestora privind depășirea termenului de aflare în țară în lipsa vizei de ședere în statul de acreditare.

Ce părere aveți despre inițiativa unui grup de deputați PAS, care prevede reducerea costurilor serviciilor consulare pentru migranții moldoveni? Nu va avea oare de suferit finanțarea misiunilor noastre diplomatice în străinătate, deoarece nu este un secret faptul că, datorită taxelor consulare percepute în special în Italia (Padova, Milano, Roma), Moscova etc., este posibil de acoperit o anumită parte din cheltuielile prezenței Republicii Moldova peste hotare.

Întrebarea cred că depășește competențele consulatului și ar trebui mai degrabă adresată către factorii de decizie. Dar orice decizie adoptată în sprijinul diasporei moldovenești este rezonabilă și merită a fi luată în calcul.

Cum trăiește în aceste zile Odesa? Se simte apropierea războiului sau oamenii preferă să trăiască o viață normală, obișnuită?

În prezent regiunea și orașul Odesa se află în stare de asediu, cu restricții de ieșire în spațiul public în perioada de noapte de la 23.00 și pînă la 05.00. Administrația militară a regiunii Odesa este mobilizată și bine organizată, activînd în regim special de război, reușește să gestioneze ordinea publică, obiectivele sociale și funcționarea transportului public. Obiectele sferei sociale funcționează în regim obișnuit, doar cu întrerupere pentru perioada de alarmă. Chiar dacă odesiții au un spirit mai deosebit decît ceilalți ucraineni și încearcă să păstreze spiritul umoristic și optimist făcînd glume pe seama războiului, oricum se simte atmosfera tensionată generată de urletul sirenelor și exploziile frecvente, care în mare majoritate au loc la periferia, în suburbiile orașului Odesa sau în regiune. Apropierea războiului se simte și prin faptul lipsei turiștilor în perioada estivală, care anterior preferau să-și petreacă vacanța în această regiune.

Vă afectează munca faptul că în oraș sau în apropierea orașului există explozii? Se întîmplă să vă adăpostiți în subsol? Există anumite instrucțiuni în acest sens?

Dacă ne afectează munca faptul că în oraș sau în apropierea orașului există explozii, cred că e o întrebare mai degrabă retorică. Faptul, că activăm într-un regim special, deja vorbește despre starea lucrurilor, chiar dacă pe parcursul acestor patru luni de război am reușit să ne adaptam la această situație, în cazul alertelor de atac ne adăpostim în subsolul din incinta Consulatului sau la locul de trai în spațiul din parching, respectînd măsurile de securitate și instrucțiunile Centralei MAEIE, care au fost elaborate de la începutul războiului.

Ce i-ați sfătui pe cetățenii Moldovei care, în ciuda tuturor lucrurilor, au decis să viziteze?

Celor care au decis să viziteze "Perla Mării Negre", i-ași sfătui să revizuiască această decizie și să revină la ea pentru alte vremuri mai liniștite. Dar pentru cei care se află în prezent în regiunea Odesa sau în caz de strictă necesitate vor merge în acest teritoriu să fie cît mai precauți și să respecte toate restricțiile stării de asediu pe timp de război.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Experții vorbesc despre un posibil deficit de apă în Moldova. Ce ar trebui să facem?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав