Criza energetică stiri: 1511
Cutremure stiri: 275
Preşedintele stiri: 3379

Ambasadorul Kazahstanului: Moldova este o țară unică

26 sep. 18:03 (reactualizat 27 sep. 18:00)   Interviuri
5129 0

Pe 16 septembrie s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Kazahstan și Republica Moldova. L-am rugat pe Almat Aidarbekov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Kazahstanului în Moldova, să ne spună cum au evoluat în acești ani relațiile dintre țările noastre și ce perspective are dezvoltarea lor în continuare.

Excelență, Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să oferiți un interviu site-ului nostru. Vom începe cu principalul. Un timp îndelungat, în Moldova exista doar Consulatul general al Republicii Kazahstan, acum misiunea diplomatică a devenit ambasadă. De ce?

Relațiile dintre popoarele noastre au rădăcini istorice profunde și un caracter cald, prietenesc.

Relațiile diplomatice dintre țările noastre au fost stabilite încă la 16 septembrie,1992, în acest an marcăm, deci, jubileul de 30 de ani.

Mă folosesc de ocazie pentru a Vă felicita, iar în persoana Dvs. și pe cititorii site-ului, cu acest jubileu.


Cum ați spus, în a.2014 a fost deschis Consulatul general, care la 30 decembrie,2020 prin Decretul Președintelui RK C.Tokayev a fost transformat în Ambasadă, ceea ce trebuie să contribuie la actualizarea dezvoltării relațiilor de colaborare bilaterală în toate direcțiile.

Decizia Președintelui C.Tokayev privind deschiderea Ambasadei arată că Kazahstan acordă o importanță deosebită legăturilor cu Moldova. Țările noastre au relații apropiate și în plan politic, și în cel comercial-economic, și noi intenționăm să dezvoltăm în continuare nivelul înalt al relațiilor reciproce și să ne sprijinim reciproc în continuare pe platformele internaționale.

Anterior, ați mai fost în Moldova? Ce știați despre țara noastră înainte de a ocupa funcția de ambasador?

Este prima mea vizită în Republica Moldova.

Moldova este o țară unică. Ne leagă rădăcini istorice profunde, dorința de a trăi în pace și înțelegere, intenția de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și parteneriat spre binele țărilor și popoarelor noastre.

Sub privirile întregii lumi, în pofida tuturor dificultăților, de la începutul conflictului Moldova a adăpostit peste 400 mii de refugiați din Ucraina, dintre care cca 100 de mii au rămas pe teritoriul Moldovei. Astfel a fost confirmat statutul de neutralitate al țării, care este gata să-și ajute vecinii.

Cultura moldovenească este bogată în tradiții, care se manifestă în timpul sărbătorilor, festivalurilor, în arta modernă, dar și în cea tradițională. Cunoaștem perfect așa interpreți moldoveni, ca Maria Cebotari, Maria Bieșu, Sofia Rotaru, Nadejda Cepraga, formațiile ”Noroc” și ” Zdob și Zdup”, etc.

De faimă mondială se bucură valsul romantic din melodrama «Gingașa și tandra mea fiară», compus în a.1978 de cunoscutul compozitor moldovean Eugen Doga, care în acest an și-a sărbătorit jubileul de 85 de ani. Valsul a pășit departe de hotarele filmului în care a răsunat pentru prima oară: de atunci, el este difuzat deseori la radio și TV.

În Kazahstan trăiește o diasporă de 20 000 de moldoveni, care își are propriul centru de cultură, numit «Dacia». Această organizație obștească participă la Adunarea poporului din Kazahstan și are posibilitatea să dezvolte și să păstreze limba și cultura.

Venind la Chișinău, am simțit o ospitalitate deosebită, toleranță față de persoanele străine, dar și față de grupurile etnice mici care locuiesc în Moldova, ceea ce este asemănător mentalității și tradițiilor kazahe. M-a impresionat belșugul de verdeață, numeroasele parcuri și scuaruri, livezile și lanurile îngrijite, atitudinea deosebit de grijulie față de grădinărit.

Vă aflați în Moldova deja de 5 luni. Cu cine dintre reprezentanții autorităților moldovene ați avut întrevederi, despre ce ați discutat?

În scurt timp după sosire, împreună cu ambasadorii Slovaciei, Poloniei și Georgiei, i-am prezentat Președintei RM Maia Sandu scrisorile de acreditare . În timpul comunicării protocolare cu doamna Sandu, am reușit să discutăm principalele aspecte și perspectivele relațiilor bilaterale pe viitor.

La nivel oficial, am mai avut întrevederi cu Președintele Parlamentului I. Grosu, Prim-ministra N.Gavrilița, Președinta Curții Constituționale D.Manole, Viceprim-ministrul, Ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale A.Spînu, viceprim-ministrul pentru dezvoltarea digitală Iu. Țurcanu, Ministrul agriculturii V.Bolea, Ministrul culturii S.Prodan, conducerea MAEIE, unii lideri ai principalelor partide politice din țară, și desigur – cu colegii-ambasadori din misiunile diplomatice, acreditați la Chișinău

În afară de, am avut întrevederi cu conducătorii universităților, a Muzeului național, a Bibliotecii naționale, cu reprezentanții cercurilor de afaceri din Moldova.

Cea mai recentă întrevedere a șefilor de stat – Primul Președinte al Kazahstanului N. Nazarbaev și ex-președintele RM I. Dodon – a avut loc în aprilie, 2017, în cadrul ședinței Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. Dar de atunci s-au schimbat multe și în țara Dvs., unde dl Tokayev a fost ales Președinte, și în lume. Nu credeți că, datorită realităților care se schimbă fulgerător, a venit timpul unor noi întrevederi la cel mai înalt nivel? Cu siguranță, există teme pentru discuție…

Vizita oficială a Primului Președinte al RK N.Nazarbaev a avut loc în septembrie, 2003. În luna mai, 2019 președintele RM I.Dodon a participat la ședința jubiliară a CESE, unde s-a întreținut cu Președintele RK C.Tokayev, iar în septembrie a aceluiași an, la sesiunea 74 a AG ONU, a mai avut loc o întrevedere a președinților celor două țări.

În cadrul sesiunii 77 a Adunării Generale ONU din 20 septembrie, curent a avut loc întrevederea bilaterală a Președintelui RK C.Tokayev cu Președinta RM M.Sandu. Întrevederea la cel mai înalt nivel din New York, unde lideri din toată lumea se adună pentru a participa la Adunarea Generală ONU, arată importanța majoră pe care o acordă conducerea noastră aprofundării și extinderii continue a colaborării.

Reieșind din potențialul enorm al interacțiunii, întrevederea președinților noștri demonstrează angajamentul părților de a dezvolta sistematic relațiile bilaterale.

Cum este Kazahstanul din perioada post-Nazarbaev? Ce schimbări au avut loc în politica internă și în cursul politicii externe?

După cunoscutele evenimente din ianuarie, curent, în țară se desfășoară reforma complexă a sistemului politic «Kazahstanul nou», ce prevede în continuare transformări democratice și modernizare politică, care să garanteze prioritatea legii și respectarea drepturilor omului.

Reformele politice se deosebesc prin: limitarea împuternicirilor Președintelui cu extinderea concomitentă a împuternicirilor Parlamentului, crearea unei noi instituții a Curții Constituționale, implementarea sistemului electoral mixt proporțional-majoritar, simplificarea procedurii de înregistrare a partidelor, consolidarea independenței autorităților locale.

În același timp, se lucrează la asigurarea independenței și transparenței sistemului judiciar, majorarea rolului societății civile și a mass-mediei. În această activitate se ține cont de opiniile și propunerile venite din partea persoanelor publice, a experților, ONG. Toate la un loc formează noul design instituțional al structurii statului, cu ramuri echilibrate ale puterii. Reformele promovate continuă logic dezvoltarea concepției dlui C.Tokayev de «Stat audient», asigură dezvoltarea continuă a statului nostru în exclusivitate pe principii democratice și în baza concurenței politice.

În Mesajul către poporul Kazahstanului din 1 septembrie, curent, Șeful statului a inițiat încă un pachet de reforme, care include introducerea unui singur mandat de 7 ani al Președintelui fără drept de realegere, ceea ce permite crearea unei baze sistemice pentru a nu admite monopolizarea puterii. Liderul Kazahstanului a mai propus organizarea alegerilor prezidențiale anticipate pe 20 noiembrie 2022, deoarece pentru implementarea reușită a reformelor cardinale și multilaterale în scopul creării Kazahstanului Echitabil este nevoie de un nou mandat de încredere din partea poporului.

Din prioritățile colaborării bilaterale face parte sfera comercial-economică și cea cultural-umanitară. Să începem cu comerțul. În a.1995 țările noastre au încheiat Acordul privind comerțul liber, iar în a.2011 Kazahstan și Moldova au devenit state-membre ale Tratatului privind zona de liber schimb a CSI. Moldova exportă în Kazahstan vinuri și un șir de mărfuri alimentare, și primește din Kazahstan hidrocarburi, îngrășăminte, făină de grîu. Ce ar mai putea include această listă, în opinia Dvs.?

Relațiile comercial-economice ale țărilor noastre au un potențial foarte mare, care depășește mult actuala cifră de afaceri în comerțul extern bilateral. De aceea în prezent lucrăm asupra utilizării depline a acestui potențial.

Aici avem cu colegii moldoveni aceiași părere: abordarea sistemică are o importanță principială. Numai cu o atare viziune și muncă noi vom putea aduce relațiile noastre la un nivel calitativ nou.

În acest context, depunem eforturi pentru a activiza Comisia interguvernamentală moldo-kazahă pentru colaborarea economică. Cea de-a cincea ședință a ei a avut loc la Chișinău în a.2015, adică cu șapte ani în urmă.

Următorul pas în această direcție ar fi desfășurarea Forumului de afaceri în cadrul Comisiei, cu participarea autorităților publice și a cercurilor de afaceri.

Din informația Ministerului comerțului și integrării al Republicii Kazahstan, în primele șase luni ale a.2022 comerțul bilateral a constituit doar 14,9 mln. de dolari SUA, adică s-a redus cu 7,5% comparativ cu aceeași perioadă a a. 2021. În 2021 acest indice a ajuns 40,9 mln. de dolari.

Conform datelor Camerei Înregistrărilor de Stat din Republica Moldova, în țară au fost înregistrate 31 de întreprinderi, volumul total al investițiilor kazahe în capitalul social fiind de 98,5 mln. de lei.

În prezent, avem întrevederi și cu reprezentanții instituțiilor publice ale Moldovei, dar și cu reprezentanții sectorului cvasi-public și ai businessului. Lucrăm și asupra identificării punctelor tangențiale, domeniilor de dezvoltare în continuare a colaborării bilaterale.

Noi vedem mai multe direcții. Kazahstan este gata să participe la modernizarea căilor ferate ale Moldovei, compania kazahă «Теміржол жөндеу» a învins în concursul pentru reconstruirea sectorului de cale ferată «Tighina-Basarabeasca-Giurgiulești».

În acest an a avut loc prezentarea oficială a acestui proiect, cu participarea dlui O.Tofilat, Director general al Întreprinderii de stat «Căile ferate ale Moldovei», și compania în cauză și-a început activitatea.

Vreau să menționez că compania kazahă «Ромпетрол» deja activează aici, și contribuie la dezvoltarea economiei Moldovei, ea fiind printre principalii furnizori de petrol în țară și al treilea contribuabil important.

Din a.2012 «JLC» , cea mai mare întreprindere de procesare a laptelui în Moldova, activează cu succes în regiunea Almaty.

Despre sfera umanitară. Sfera cultural-umanitară este un nucleu solid al relațiilor noastre.

Pe 20 septembrie, curent, la Biblioteca națională a Republicii Moldova a avut loc deschiderea Centrului Kazahstan, eveniment consacrat celor 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Kazahstan și Moldova.

În acest context, ambasada noastră a transmis Bibliotecii Naționale un lot de carte despre Kazahstan și opere ale scriitorilor kazahi, peste 30 de titluri. Este prima transmitere a cărților despre Kazahstan, ce include albume de artă, enciclopedii, literatură clasică și modernă, ea a pus începutul Centrului Kazahstan la Biblioteca Națională.

Sperăm că deschiderea Centrului va deveni pentru cititorii Bibliotecii Naționale o sursă bună pentru a descoperi Kazahstanul și a afla mai multe despre țara noastră.

Ca nivel de dezvoltare economic, Kazahstan este una dintre cele mai avansate țări din CSI, cu o istorie și cultură interesante, cu regret însă, în Moldova se cunoaște prea puțin despre ea. Credem că și în Kazahstan nu s-a prea auzit despre republica noastră. Ce părere aveți despre ideea de a face schimb de grupuri de jurnaliști? Cei din Moldova ar putea merge în țara Dvs. și aduce de acolo schițe și reportaje, inclusiv foto și video; iar jurnaliștii din Kazahstan – să vină la noi și să le facă cititorilor lor cunoștință cu republica noastră.

În scopul pregătirii proiectului special «Vecini apropiați», consacrat celor 30 de ani de independență a Kazahstanului, în noiembrie,2021 a fost organizată vizita în Moldova a grupului de creație de la postul «Kazakh TV» pentru filmări și interviuri cu personalități publice și politice din Republica Moldova.

Jurnaliștii kazahi au vizitat Ministerul afacerilor externe și integrării europene, Parlamentul RM, Monumentul ostașilor kazahi căzuți în luptele pentru eliberarea Moldovei de cotropitorii fasciști, amplasat în complexul memorial Șerpeni, precum și Autonomia Găgăuză. Pelicula filmată în cadrul acestui proiect poarte fi vizionată pe canalul YouTube.

Noi susținem inițiativa de a organiza vizita jurnaliștilor moldoveni în Kazahstan.

1
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

După remanierile de cadre din guvern, situația
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав