Criza energetică stiri: 774
Preşedintele stiri: 3231
Puterea stiri: 7218
Obiectiv european stiri: 292

Un proiect de modificare a Legii privind achizițiile publice a fost înregistrat în Parlament

18 mai. 15:45   Economie
1309

La data de 12 mai a fost înregistrat în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă un proiect de modificare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice care prevede completarea Legii cu un articol ce va reglementa expres aplicabilitatea contractelor de mica valoare.

Actualmente, acest tip de achiziții este prevăzut în actele normative aprobate de Guvern, dar aplicarea prevederilor, în opinia experților, este ambiguă și incertă, regulile fiind utilizate neuniform. Astfel, se propune completarea Legii nr. 131/2015 cu noțiunea „achiziții de valoare mica”, la care vor fi atribuite contractele care au ca obiect achiziția de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără TVA, nu depăşeşte pragurile menționate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 131/2015.

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, Legea nr. 131/2015 va stabili că contractele de valoare mică se vor atribui de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice cu respectarea regulilor generale de calculare a valorii estimate a contractelor și a principiilor achizițiilor publice prevăzute de lege. Transmiterea invitației de achiziție și recepționarea ofertelor se propune a fi realizată prin mijloace de comunicare alese de către autoritatea contractantă, cu condiția asigurării înregistrării acestora în SIA RSAP. Autoritatea contractantă urmează să transmită invitația operatorilor economici astfel, încît pînă la termenul-limită de depunere stabilit să fie obținute cel puţin trei oferte.

În cazul contractelor de mica valoare, autoritatea contractantă va fi obligată să utilizeze contractele-model prevăzute de documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări, să păstreze evidența achizițiilor de valoare mică și să monitorizeze executarea conformă a contractelor.

Conform notei informative la proiect, în anul 2020 suma contractelor de achiziții publice a constituit 9,04 mld. lei, pe cînd contractele de valoare mică – 9,01 mld. lei. În multe cazuri, în opinia autorului inițiativei, prin contractele de valoare mică autoritățile contractante au mascat achizițiile cu valoare ce depășeau pragul stabilit, aplicînd divizarea achiziţiei prin încheierea de contracte separate în scopul utilizării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr. 131/2015 în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.


0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Moldova, împreună cu Ucraina, a primit statutul de țară candidată la UE. Cum, în opinia dumneavoastră, se va schimba viața moldovenilor?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав