Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să comunice anual autorităților competente ale jurisdicțiilor participante, prin intermediul schimbului automat, informații de natură financiară cu privire la conturile deschise și/sau închise de rezidenții altor jurisdicții participante.

SFS va recepționa anual de la autoritățile competente ale jurisdicțiilor participante, prin intermediul schimbului automat, informațiile de natură financiară cu privire la conturile rezidenților Republicii Moldova deschise și/sau închise în instituțiile financiare din acele jurisdicții participante.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare, în contextul ratificării Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare și aprobării Legii privind implementarea prevederilor Acordului.

Toate părțile interesate pot să se expună pe marginea Regulamentului respectiv și să prezinte propuneri pînă în data de 5 iunie, precizează SFS.

Moldova are ca angajament implementarea primului schimb automat de informații privind conturile financiare în luna septembrie 2024 și alinierea la Standardul Comun de Raportare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.