Realizările Ministerului Economiei la un an de mandat

9 aug. 2022,, 12:15   Economie
2173 0

Guvernul a prezentat raportul realizărilor la un an de mandat. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a enumerat cele mai importante progrese realizate în decurs de un an.

În ultimul an, Republica Moldova s-a confruntat cu cel mai mare număr de crize suprapuse de la independență. În pofida acestor provocări și dificultăți, economia națională a înregistrat următoarele progrese:

2021 s-a încheiat cu o creștere de 13.9%, iar primul trimestru al anului 2022, în pofida șocurilor externe, a înregistrat o creștere în termeni reali de 1.1% față de aceeași perioadă a anului 2021.

Industria, după diminuarea de -10.4% din luna aprilie, a înregistrat o creștere de 13.2% în luna mai, astfel generînd o creștere de 2.6% pentru primele 5 luni ale anului curent.- Cifra de afaceri în sectorul transporturilor a crescut cu 39.6% pentru primele 5 luni ale acestui an. Transportul feroviar a crescut cu aproape 50%, cel naval de 2.5 ori, transportul auto cu +42.3%.

Volumul investițiilor în active imobilizate a crescut cu 12.6%, însumînd circa 4.9 mlrd lei în trimestrul I al anului curent, creșterea cea mai mare fiind înregistrată în construcții inginerești + 51.2%, clădiri nerezidențiale +18,7&%, mașini și utilizaje +2,7%.


-- Investițiile Străine Directe, de asemenea, au înregistrat o creștere de 6.6%, la data de 31 martie anul curent, față de 31 martie 2021, fiind majorat cu 302 mln USD timp de un an, cea mai mare parte fiind asigurată de investițiile directe sau reinvestirea profitului realizat (278 mln dolari din 302).


- Numărul populației ocupate în trimestrul I 2022 a constituit 828.5 mii persoane și s-a majorat cu 30.4 mii persoane (3.8%), comparativ cu trimestrul I 2021.


- Exporturile au crescut în primele 5 luni ale anului curent cu 70% însumînd 1 875 milioane dolari SUA.

- S-a reușit, într-un termen record, reorientarea exporturilor către noi piețe de desfacere, dar și reluarea tranzacțiilor comerciale către piețele CSI în condițiile noilor posibilități și perspective.

Totodată, criza energetică și repercusiunile situației din regiune, după escaladarea conflictului ucrainean, în februarie curent, a necesitat un șir de intervenții ad-hoc în vederea susținerii activității antreprenoriale, inclusiv, în comun cu alte ministere, cum ar fi: deblocarea transportului stopat sau sechestrat pe teritoriul Ucrainei, fluidizarea traficului la frontiere, pregătirea în regim de urgență a deciziilor pentru simplificarea procedurilor de trecere a frontierei; pachete de susținere a agenților economici în pandemie, inclusiv prin compensări ale șomajului tehnic; compensări la factura de gaze pntru perioada ianuarie-martie 2022 pentru antreprenori în valoare totală de 76,2 milioane lei.

În același timp Ministerul Economiei a inițiat o serie de reforme structurale:

Constituirea noii Organizații pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) în baza vechiului ODIMM, cu o structură complet nouă, aliniată la principiile internaționale de bună guvernanță, care ar permite o capacitate sporită de implementare a programelor, dezvoltarea de produse noi, în mod particular instrumente financiare și administrarea Fondului de Dezvoltare, menit să asigure resurse financiare la dobînzi reduse pentru antreprenori în scopuri investiționale. În același timp în ultimul an au fost revizuite programele existente și lansate programe conceptual noi: programul Start pentru tinerii antreprenori cu componentă de credit cu dobîndă fixă de 6% și semnate 51 de acorduri, programul pentru digitalizare, produsul de garantare ”Anticriză”, prin care toate garanțiile pentru antreprenori sînt cu comision zero, iar gradul de acoperire a fost majorat la toate produsele pînă la 80% din valoarea creditului. Bugetul ODA a fost majorat pentru 2022 de 2.5 ori, de la 138 mln lei la 338 mln lei. Anul acesta au fost semnate suplimentar acorduri de grant cu o valoare de 82,6 mln lei și au fost debursate 54 mln. lei. Fondul de garantare a crescut la 188 mln lei și volumul garanțiilor active este de 720 mln lei pentru un portofoliu de credite de 1.2 mlrd. lei. Doar în acest an au accesat produsele de garantare 281 de beneficiari pentru un portofoliu de credite de 601.3 mln lei. Ministerul Economiei, suplimentar a aprobat instrumentul de garantare a portofoliului de credite pentru simplificarea procedurii de accesare a garanțiilor prin promovarea și aprobarea legii nr.79/2022 pentru modificarea legii nr. 179/2016 cu privire la IMM.

Reorganizarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Ministerul Economiei a efectuat un audit al instituției, în rezultat a fost invitat Corpul de Control care a verificat activitatea instituției, unde au fost constatate încălcări grave, iar CNA a arestat 4 inspectori bănuiți de corupție. Reorganizarea instituției era imperativ necesară, astfel în urma unei analize funcționale a fost propusă o structură nouă, care să asigure eficiență sporită, segregarea corectă a funcțiilor și alinierea optimă a subdiviziunilor la obiectivele puse în sarcina instituției, aprobate prin HG nr.466 din 6 iulie 2022. Pentru ca agenții economici să nu sufere de pe urma activității defectuoase, Ministerul Economiei a instituit moratoriu la controalele acestei Agenții pînă la finalizarea procesului de reorganizare.

În scopul creșterii suportului pentru mediul de afaceri, a fost elaborat Proiectul de competitivitate a Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii și negociat acordul de finanțare în sumă de 47.5 mln EUR cu BIRD și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID). Ambele acorduri au fost promovate și votate în Parlament.

A fost semnat Acordul de parteneriat pentru dezvoltarea mediului de afaceri cu Proiectul Tehnologiile Viitorului, susținut de USAID și Suedia, semnat la 02.12.2021, cu o valoare de 34 mln dolari pentru 5 ani, care vine în susținerea și stimularea inovațiilor și proceselor de digitalizare a mediului de afaceri.

A fost negociat cu UE dublarea cotelor la import din Moldova pentru 7 produse agroalimentare (mere, prune, struguri etc). Ministerul Economiei duce negocieri cu țările EFTA privind semnarea unui Acord de liber schimb, cu Turcia privind creșterea cotelor la exportul de vinuri din Moldova și a inițiat negocieri cu Egipt privind un potențial acord de liber schimb.

Pe sectorul Tehnologiilor Informaționale au fost înregistrate progrese importante. Anul trecut, a fost aprobat pachetul de digitalizare 1.0 care a adus modificări la 28 de legi, inclusiv a eliminat obligativitatea notificării din partea agenților economici a calității de operator de date cu caracter personal, în același timp, a deblocat posibilități noi de implementare a tehnologiilor noi de către Agenția e-guvernare, cum ar fi recunoașterea semnăturilor electronice emise de țările UE, prioritate acordată documentelor semnate electronic, eliminarea necesității de autentificare notarială a actului de constituire a întreprinderii și altele. Deja este înaintat la cancelarie pachetul 2 de digitalizare privind comerțul electronic cu modificări la 16 acte normative. În proces de avizare este pachetul de modificări pentru optimizarea activității parcului IT, deblocarea angajării lucrătorilor de peste hotare și extinderea termenului de funcționare a parcului, care expiră în mai puțin de 2 ani. Sectorul IT a înregistrat performanțe, creșterea exportului cu 35% în 2021, atingînd 350 mln dolari SUA, iar vînzările au depășit 6,8 mlrd. lei, numărul rezidenților a crescut din august 2021 pînă în prezent de la 853 la 1147 companii. Acești 294 de rezidenți noi au angajat peste 400 de persoane în această perioadă. Salariul mediu în Parcul IT a atins valoarea de 36 mii lei.

Printre cele mai importante acte normative adoptate în perioada menționată, amintim:

- Programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice;

- Proiectul de lege privind practicile comerciale neloiale;

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (monopol fiscal);

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”;

- Limitarea adaosului comercial

- Etc.

Pentru perioada următoare, Ministerul Economiei își propune să continue promovarea mai multor proiecte printre care: Proiectele „easy business”; Crearea Fondului de Accelerare și Dezvoltare a Economiei Sustenabile (FADES); finalizarea promovării pachetului de digitalizare e-comerț; finalizarea promovării pachetului de optimizare a parcului IT; Crearea parcului pentru servicii de afaceri internaționale (BPO); Elaborarea strategiei de diplomație economică; Elaborarea și promovarea Programului Național de Dezvoltare a Economiei Digitale; Reformarea infrastructurii calității și îmbunătățirea rețelei de laboratoare naționale; Elaborarea și promovarea Programului Național de Dezvoltare Industrială; Diminuarea taxelor vamale la importul unor materii prime utilizate în producția națională.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?