X 
Cazul Șor stiri: 599

Raportul privind implementarea strategiei de dezvoltare regională: Ce rezultate a obținut Moldova?

13 oct. 2022,, 10:45   Economie
1834 0

Comisia de control al finanțelor publice a audiat Raportul auditului performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi pe 23 iulie 2021.

Analiza implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru perioada 2016-2020 a scos în evidență dificultăți majore, care necesită a fi soluționate, pentru eficientizarea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. Astfel, evaluînd gradul de realizare a Strategiei, Curtea de Conturi a constatat că, din totalul de 44 de acțiuni incluse în planul de acțiuni privind implementarea strategiei, 28 de acțiuni au fost realizate integral, 11 – parțial, iar 5 acțiuni au rămas nerealizate.

Potrivit raportului Curții de Conturi, repartizarea mijloacelor financiare este deficitară și nu acoperă necesitățile reale ale regiunilor de dezvoltare. Ca rezultat, aprobarea Documentului unic de program s-a efectuat fără a se ține cont de resursele financiare disponibile. Din această cauză, nu au fost inițiate 20 de proiecte investiționale în valoare de 783 milioane de lei, iar 15 proiecte în valoare de 771 milioane de lei nu au fost finalizate, astfel afectînd realizarea obiectivelor de dezvoltare regională.

Pe parcursul implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională în perioada anilor 2016-2020, toate regiunile Republicii Moldova au înregistrat rezultate modeste, confruntîndu-se cu provocări majore de ordin economic și social.

De asemenea, Curtea de Conturi în Raportul menționat a constatat că în perioada auditată nu s-a reușit regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în raioanele țării, procesele fiind anevoioase și lente; nu a fost elaborat pînă în prezent Planul de amenajare a teritoriului național și planurile regionale; s-a aprobat cu întîrziere noul Concept de dezvoltare regională cu trecerea la o nouă abordare Strategică; nu este aprobată noua Strategie și modificările la Legea cu privire la dezvoltarea regională.


Astfel, deși s-au efectuat investiții majore care urmau să asigure accesul populației la servicii de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, au fost înregistrate progrese nesemnificative în acest domeniu, implementarea proiectelor fiind efectuată cu mari abateri de la termenii inițial planificați, iar rețelele construite rămîn neexploatate.

În concluzie auitorii menționează că instituțiile responsabile de implementarea politicii în acest domeniu se confruntă cu un șir de dificultăți, care afectează fiabilitatea rezultatelor obținute în urma investițiilor efectuate și compromit realizarea eficientă a obiectivelor prestabilite. De asemenea, imperfecțiunile cadrului normativ, lipsa coordonării și sinergiei politicii de dezvoltare regională cu intervențiile similare gestionate de către alte autorități la nivel de documente strategice și managementul instituțional ineficient au condiționat tergiversarea implementării unor obiective sau chiar nerealizarea altora.

De menționat că, la momentul audierii publice în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice a Raportului auditului performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020, din totalul de 9 recomandări înaintate, au fost implementate 5 recomandări, care țin de modificarea cadrului legal normativ aferent domeniului dezvoltării regionale.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?