AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI   STATISTICA:   Au intrat 466 469  Au ieșit 381 000​  Au rămas 85 469     Mai multe detalii
Transnistria stiri: 889
Criza energetică stiri: 713

Amenzile pentru încălcarea regulilor de organizare și ținere a contabilității ar putea crește

26 ian. 19:45   Economie
1592 2

Amenzile pentru încălcarea regulilor de organizare și ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare sau a rapoartelor prevăzute de Codul contravențional, în cazul aprobării de către Parlament a proiectelor de amendamente elaborate de Ministerul Justiției și deja înaintate Legislativului spre examinare, vor fi majorate, transmite Noi.md.

Potrivit noii redacții a art. 295 din Codul contravențional, nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se va sancționa cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

În același timp, neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia se va sancționa cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Proiectul propune ca deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se va sancționa cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale - aplicată persoanei juridice.

În cazul nerespectării cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii se va sancționa cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale aplicată persoanei juridice.


În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile până la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de până la trei luni din data constatării faptului respectiv se va sancționa cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice se va sancționa cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Cele mai mari amenzi pentru persoanele juridice - de la 60 la 80 u.c. - vor fi prescrise în cazul nerespectării obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate.

Proiectul propune tragerea la răspundere pentru neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice. O astfel de încălcare se va sancționa cu amendă de la 20 la 40 u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 60 u.c. aplicată persoanei juridice.

Modificările prevăzute în inițiativă pot intra în vigoare și pot fi puse în aplicare după trei luni de la data publicării lor în "Monitorul Oficial".

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Scumpirea carburanților vă poate motiva să renunțați la mașină?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав