TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

mai multeminimizează

Cînd vor fi îndeplinite așteptările locuitorilor sectorului Ciocana

Chișinăuienii sînt mîndri de orașul în care trăiesc, dar speră, totodată, că, în viitorul apropiat, vor fi create condiții mai bune, astfel încît să nu se mai poată plînge de nimic.

Nu demult, portalul de știri Noi.md i-a întrebat pe locuitorii din toate sectoarele capitalei ce și-ar dori să mai vadă sau să fie îmbunătățit în orașul lor, astfel încît traiul de aici să devină mai mult decît plăcere.

Cei din sectorul Ciocana, de exemplu, și-au exprimat dorința de a avea cît mai multe terenuri sportive, unde ar putea practica diferite de genuri de sport, mai multe treceri de pietoni subterane, deschiderea unei școli sau grădinițe și chiar linii suplimentare de autobuz sau microbuz, care să ajungă direct la Arena Chișinău.

După analizarea minuțioasă a tuturor așteptărilor locuitorilor acestui sector, pretura Ciocana a răspuns pe rînd la fiecare, dînd asigurări că se lucrează minuțios la fiecare capitol, astfel încît chișinăuienilor să le fie drag locul în care locuiesc, învață și muncesc.

1. Locuitorii de la Ciocana sînt de părerea că ar trebui de construit un drum pietonal între școala nr. 71 și Liceul Gaudeamus, menționînd că în curînd copiii vor merge la școală, iar acolo practic nu există drum. De asemenea, ei consideră că este necesar de amenajat stadionul din fața Liceului "Gaudeamus", unde acum se plimbă în principal cîinii.


Răspuns: Terenul sportiv din preajma IPLT ,,Gaudeamus", str. Petru Zadnipru l4/4, gestionat la fel de DGETS a CMC, este înaintat spre aprobare către Consiliul Municipal Chișinău proiectul de construclie a unui teren de fotbal, inițiat de către Asocialia Obștească Clubul Sportiv de Fotbal ,,SPORTUL".

2. Locuitorii de la Ciocana speră că autoritățile vor asigura starea normală a stadioanelor și drumurilor de acces spre ele. Ei atrag atenția asupra faptului că, în general, în acest sector există o mulțime de stadioane, dar nu toate sunt în stare bună. Astfel, în apropierea școlii № 26, de obicei, se plimbă foarte mulți oameni cu copii, dar pe stadionul local nu există nici măcar un acces bine amenajat.​

Răspuns: în sectorul Ciocana, în urma verificării în luna mai curent, sunt 33 de terenuri sportive intercartier și terenuri municipale cu diferită destinație sportivă. Conform monitorizării, numai terenurile din str. N. Sulac, 8, bd. Mircea cel Bătrîn, 20, str. Petru Zadnipru, 11, str. Profesor lon Dumeniuk, 18-26, corespund stării tehnice necesare.

La celelalte terenuri, conform inventarierii, lipsesc parțial panourile și suporturile pentru plasele de volei, porțile de fotbal, lipsește ingrădirea corespunzătoare. Privind terenul sportiv din preajma IPLT cu profil sportiv nr.2, care în prezent este gestionat de DGETS a CMC, va fi renovat de către Federalia Națională de Fotbal a Republicii Moldova.

Pentru terenul sportiv din preajma IPLT,, Gaudeamus", str. Petru Zadnipru, l4/4, gestionat la fel de DGETS a CMC, este înaintat spre aprobare către Consiliul Municipal Chișinău proiectul de construcție a unui teren de fotbal, inițiat de către Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal ,,SPORTUL".

La 15.07.2011, prin Hotărîrea irevocabilă a Curții de Apel Economice a Republicii Moldova, între Consiliul municipal Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, și SC ,,Acvaten & CO " SRL, a fost încheiat contractul de arendă a terenului sportiv cu suprafața de 1,8992 ha, din str. Petru Zadnipru, l6/4, adiacent Liceului Teoretic ,,Dacia", care la moment este într-o stare devastatoare.

3. Orășenii doresc ca autoritățile locale să repare la Ciocana trecerea subterană de pe strada Mihail Sadoveanu (fosta stradă Kirova).

Răspuns: În temeiul sarcinii stabilite de către Primarul general al municipiului Chișinău de a aduce în ordine și stare funcțională pasajele subterane din municipiu, Pretura sectorului Ciocana și-a asumat angajamentul de a iniția și realiza ,,Reparația pasajului subteran din str. Alecu Russo 59/4", cu antrenarea agenților economici din sector. Proiectul va fi realizat de către S.R.L. ,, Levprocons ", selectat în urma evaluării mai multor oferte. Reparația pasajului a fost început pe data de 27 iulie 2020, iar finalizarea acestuia este planificată către Ziua orașului Chișinău.

4. Locuitorii sectorului Ciocana consideră că este foarte important să fie instalat un semafor pe str. Mircea cel Bătrîn, lîngă piața de la Ciocana.

Răspuns: Pretura sectorului Ciocana, va înainta propunerea după competențe Direcției generale transport public și căi de comunicații în programul investițional pentru anul 2021.

5.De asemenea, locuitorii de la Ciocana cer autorităților orașului să permită prelungirea transportului public (autobuz, troleibuz) pînă la complexul multifuncțional deja construit "Arena Chișinău".

Răspuns: Pretura sectorului Ciocana susține propunerea prelungirii rutelor de transport obștesc pînă la ,,Arena Chișinău" și va fi îinaintă propunerea conform competențelor DGTPCC.

6. Orășenii care locuiesc în sectorul Ciocana atrag atenția și asupra necesității reparării drumurilor publice în sectorul privat.​

Răspuns: Solicitările parvenite de la locuitorii sectorului particular referitor la repararea drumurilor au fost expediate DGTPCC, pentru a fi incluse în programul investițional pentru anul 2021.

7. Locuitorii de la Ciocana cer autorităților deschiderea în sector a unei grădinițe noi sau poate și a unei școli, pentru că acum copiii merg la grădinițele de pe strada I. Dumeniuc și I. Vieru, iar dimineața microbuzele sînt arhipline de copii și părinți.​

Răspuns: La fel, una din priorități pentru sectorul Ciocana este construcția instituțiilor noi de învățămînt (școlar și preșcolar), dat fiind faptul, că numărul instituțiilor existente este insuficient pentru a acoperi necesitatea (cererea). Concomitent, se examinează edificarea construcțiilor instituțiilor nefinisate, din diferite motive, ca exemplu a Grădiniței din str. Prof. Ion Dumeniuc 19.

Lucrările de construcție a grădiniței sus menționate au început în anul 1899.

În prezent, IMP ,,CHIȘINĂUPROIECT” finalizează (95%) elaborarea documentației de proiect ,,Finalizarea lucrărilor de construire a grădiniței de copii (imobil existent nefinalizat) din str. Prof, Ion Dumeniuc, 19, ", municipiul Chișinău. Grădinița va avea o capacitate de 660 de locuri.

8. În general, locuitorii sectorului au foarte mari speranțe în privința complexului "Arena Chișinău", sperînd că după deschiderea acestuia va începe dezvoltarea infrastructurii în această zonă a Ciocanei.

Răspuns: Concomitent cu prelungirea bd. Mircea cel Bătrîn. va începe dezvoltarea infrastructurii în zona menționată.

9. Locuitorii de la Ciocana vor ca în sectorul lor, ca și în întregul oraș, să fie construite mai multe treceri de pietoni subterane și terestre, în special pe străzile largi cu șase benzi.

Răspuns: Pretura sectorului Ciocana a înaintat propuneri Primăriei municipiului Chișinău, referitor la renovarea trecerilor de pietoni existente și treceri noi pe str. Ginta Latină și str. Maria Drăgan. Ca rezultat, au fost marcate și instalate semne rutiere la 2 treceri noi pe str. Maria Drăgan.

10. Locuitorii orașului rugați să fie rezolvată problema clădirilor neterminate, abandonate din apropierea străzii N. Sulac, 4, unde de mai mulți ani se adună vagabonzi, narcomani și este foarte mult gunoi.​

Răspuns: Clădirile presupuse (planificate grădinițelor pentru copii și spital-maternitate) sînt la balanța Direcției construcții capitale, Consiliul municipal Chișinău, care din lipsa surselor financiare nu are posibilitate de a prelungi lucrările de construcție. Totodată, menționăm că s-au efectuat lucrări de conservare a obiectelor, iar serviciIe abilitate efectuează salubrizarea teritoriilor adiacente.

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load