X 
Coronavirus stiri: 8216
Obiectiv european stiri: 319
Criza energetică stiri: 951

ACC: Consumatorii ce nu permit accesul pentru inventariere riscă să fie deconectați

23 iul. 2021,, 16:00   Capitala
4780

,,Apă-Canal Chișinău” va intensifica verificările pentru a preveni și a curma cazurile de conectare ilegală la sistemul municipal de alimentare cu apă și de canalizare, cazurile de deversări de ape uzate cu concertații care le depășesc pe cele admisibile, lipsa contoarelor sau expirarea metrologică a acestora. Consumatorii sînt anunțați în prealabil despre vizita specialiștilor întreprinderii. Cei care nu le permit accesul pentru inventariere riscă să fie deconectați, atenționează furnizorul, transmite IPN.

În cadrul ultimelor verificări efectuate pe cîteva străzi din sectorul Rîșcani, 218 consumatori nu au deschis ușa. În baza ,,Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, consumatorii sînt obligați să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimației corespunzătoare, pentru citirea indicațiilor contorului de apă. La fel, accesul se acordă acces pentru montarea sau demontarea contorului și prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrității contorului de apă și a sigiliilor aplicate acestuia, precum și pentru deconectarea instalațiilor sale interne de apă și de canalizare în cazurile prevăzute de legi, precizează un comunicat de presă emis de ,,Apă-Canal Chișinău”.

De asemenea, consumatorii trebuie să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimației, la căminurile de control pentru prelevarea probelor, la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și de reconstrucție. Totodată, consumatorii trebuie să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate și să semneze, actele respective (consumatorul altul decît cel casnic). Accesul se va efectua doar în prezența consumatorilor sau ai reprezentanților acestora.

În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei operatorului, dar la prezentarea legitimației nu permite accesul personalului operatorului pentru efectuarea controlului contorului între orele 08.00-20.00, reprezentantul operatorului, întocmește actul refuzului accesului, care se înmînează sau se expediază prin poștă consumatorului, în care obligatoriu se va indica data următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului. Dacă și în cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor, operatorul deconectează instalațiile interne de apă și de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile – proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor respective, să asigure accesul personalului operatorului pentru efectuarea deconectării.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Experții vorbesc despre un posibil deficit de apă în Moldova. Ce ar trebui să facem?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав