X 
Criza energetică stiri: 1684
Cutremure stiri: 287

Taxe noi: În Moldova litigiile vor costa mai scump

17 ian. 18:00   Analitică
5576 0

Orice jurist va spune că în Moldova litigiile costă scump și durează mult timp, și dacă există această posibilitate e mai bine să rezolvi toate disputele prin negocieri. Dar situațiile pot fi diferite, și de multe ori bătăliile judiciare nu pot fi evitate.

Noua redacție a Legii privind taxa de stat, aprobată de parlament în primă lectură, promite scumpirea semnificativă a serviciilor justiției naționale. În rezultatul inovațiilor, menționează experții, în Moldova pot crește substanțial cheltuielile judiciare. Unele plăți se preconizează a fi majorate de peste 10 ori, mai este prevăzută și renunțarea la bara superioară a taxei de stat. La finele lunii ianuarie parlamentul intenționează să desfășoare dezbateri publice pe marginea proiectului de lege.

Mulți comentatori au criticat dur noua inițiativă. Printre erorile cele mai frecvente ale proiectului de lege figurează limitarea dreptului la justiție și sporirea poverii financiare asupra cetățenilor săraci, pentru care adresarea în instanță demult a devenit un lux inaccesibil. Avocații ironizează cu amărăciune, că autoritățile ar fi putut stabili taxa de stat și pentru intrarea și ieșirea din incinta judecătoriei, pentru șederea pe banca din coridorul instanței de judecată sau chiar pentru aerul inspirat în timpul audierilor.

Ce prevede proiectul de lege

Inițiativa privind modificarea și completarea Legii privind taxa de stat a fost aprobată în primă lectură cu votul a 52 de deputați la finele anului trecut, pe 29 decembrie – la doar două zile după publicarea documentului. În cadrul ultimei ședințe a parlamentului din a. 2022, reprezentanții partidului de la guvernare nu i-au pus raportorului măcar o întrebare, iar opoziția lipsea în acea zi. Dacă documentul va trece în lectură finală, pe cetățeni îi așteaptă majorarea unor taxe și introducerea unor plăți noi, care anterior nu erau prevăzute de legislație.


Autorii proiectului de lege susțin, că acesta a fost elaborat «în scopul corectării bazei normative și al creării unui echilibru între asigurarea cu servicii publice de calitate și obligațiile cetățenilor care beneficiază de aceste servicii». Din spusele Olesei Stamate, șefa comisiei parlamentare drept, numiri și imunități, care este și una dintre autoarele proiectului de lege, el este necesar și pentru că mărimea cheltuielilor judiciare nu a mai fost corectată ani în șir.

Conform notei explicative, în legislație va apare taxa judecătorească de stat. Este suma percepută de la persoane fizice și juridice în toate cauzele civile, litigiile administrative, la contestarea protocoalelor oficiale și a deciziilor privind infracțiunile. Dar taxa nu este plătită de agențiile și instituțiile publice, dacă este vorba despre veniturile publice.

Noua taxă este percepută din fiecare cerere de chemare în judecată, pretenție sau acțiune procesuală în prima instanță și în cea de apel. Mărimea ei depinde de genul acțiunii sau costul cererii și este predestinată achitării cheltuielilor ce țin de instrumentarea dosarelor. La fel, în unele cazuri proiectul de lege prevede majorarea taxei de stat existente – cea care reprezintă un procent din valoarea acțiunii intentate.

În plus, autoritățile preconizează perceperea banilor pentru reprogramarea ședințelor de judecată,spre a curma tergiversarea proceselor. Astfel, pentru prima reprogramare se propune o amendă de 100 de lei, pentru una repetată suma va crește la 200 de lei într-un proces contravențional și la 400 de lei în unul civil. A treia cerere de reprogramare a ședinței într-un proces civil va costa 800 de lei, iar fiecare următoarea – 3,2 mii de lei. Dacă ședința pe marginea unui proces contravențional va fi reprogramată mai mult de două ori, suma plății va fi de 1,6 mii de lei.

În esență, deputații PAS propun ca de la participanții la proces să fie percepute anumite taxe procesuale, plus la cele existente, raportate la valoarea acțiunii. Este vorba nu doar despre plata pentru fiecare cerere motivată de transferare a ședinței judiciare, dar și despre cererea de recuzare a părților– 400 de lei, de accelerare a examinării cauzei, chemarea martorilor, specialiștilor sau experților – 100 de lei, etc.

Și pentru depunerea în instanță a cererii de desfacere a căsătoriei taxa ar putea fi majorată de la 40 la 500 de lei. Autoritățile cred că astfel vor putea redirecționa spre Agenția servicii publice fluxul doritorilor de a divorța. Autorii amendamentelor menționează, că aici se cheltuiesc mai puține resurse, iar serviciul costă 300 de lei.

«Taxa de stat este majorată pentru unele tipuri de adresare în instanța de judecată. Scopul este ca persoanele aflate într-un litigiu, care poate fi soluționat mai repede și mai ușor în afara instanței, să fie motivate să o facă», - menționează în acest context Olesea Stamate.

Proiectul presupune anularea plafonului de percepere a taxei, care azi pentru persoanele fizice este de 25 mii de lei, iar pentru companii – 50 mii de lei. Taxa minimă pentru fiecare cerere civilă sau încercare de a depune o contestație este de 200 de lei. Plus la asta, se propune perceperea sumei de 5% din valoarea cererii de chemare în judecată, dacă aceasta este mai mare de 5000 de lei. Dacă valoarea cererii este între 5001 și 50 000 de lei: 250 de lei taxa + 4%; dacă valoarea cererii este între 50 001 și 1 500 000 de lei: 2050 de lei taxa + 3%; dacă valoarea cererii depășește 1 500 000 de lei: 45 550 de lei taxa + 2%.

În același timp, proiectul intenționează să elibereze solicitanții de achitarea unor taxe la adresarea în instanțele de judecată. Se referă la contractele de muncă, pensiile alimentare, înfiere, despăgubiri pentru daune, vătămări, protecția drepturilor consumatorilor și a datelor personale, discriminare, indemnizații, precum și la perceperea cheltuielilor suportate în procesul civil anterior.

«O practică vicioasă»

Amendamentele au fost avizate pozitiv de un șir de instituții, printre care și Centrul Național Anticorupție. Cei de la CNA cred, că realizarea inițiativei va duce la un șir de schimbări pozitive, printre care eliberarea instanțelor de un volum mare de muncă, accelerarea examinării dosarelor, reducerea cheltuielilor în cadrul procesului penal și repararea rapidă a prejudiciilor aduse bugetului public de infractori.

Printre plusurile proiectului de lege autorii amintesc că implementarea lui nu va cere careva cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public. Din contra, bugetul public va putea acoperi mai lesne cheltuielile pentru activitatea sectorului justiției, care cresc an de an. Conform calculelor autorilor, majorarea plăților va asigura un venit suplimentar de cel puțin 62,2 mln. de lei pe an.

Deputata Olesea Stamate subliniază pe pagina sa socială, că inițiativa legislativă este rezultatul muncii de 5 luni a membrilor grupului de lucru. Este vorba despre reprezentanții Ministerului justiției, ai parlamentului, notari și executori judecătorești, avocați și judecători. Potrivit ei, «este un proiect necesar, el este bun ca concepție».

În același timp, ea nu exclude că în proiectul de lege vor fi introduse modificări în baza propunerilor făcute în cadrul dezbaterilor publice, pe care parlamentul le va organiza la finele lui ianuarie. Deputata spune, că înainte de adoptarea amendamentelor în lectura a doua, autorii speră să desfășoare mai multe consultări cu părțile interesate, care anterior nu și-au delegat reprezentanții în acest scop.

Din spusele ei, multă lume este nemulțumită de noile taxe pentru reprogramarea ședințelor de judecată,însă dacă va exista un motiv întemeiat, nu va fi nevoie de achitat nimic, la fel ca în prezent. Proiectul de lege prevede că în cazurile în care ședința este reprogramată pentru că avocatul sau clientul este bolnav, și ei «pot face dovada acestui fapt», taxele nu vor fi percepute.

«Această practică vicioasă de amîna ședințele de judecată trebuie curmată. Deseori la ea se recurge în scopul tergiversării procesului. Eu înțeleg, că poate pentru cei care au mulți bani chiar și cea mai mare sumă (3,2 mii de lei în cazul reprogramării ședinței pentru a treia oară) nu va fi o piedică semnificativă. Dar cu siguranță introducerea plății pentru solicitarea nejustificată a reprogramării repetate îi va disciplina pe participanții la proces», - crede deputata.

Stamate a amintit, că schema de spălare a banilor, numită «Landromat», a folosit sistemul judecătoresc din Moldova. Potrivit ei, spălarea a devenit posibilă inclusiv și pentru că preliminar în legislație a fost introdus un punct, care prevedea că taxa în cazul litigiilor privind proprietățile, contestațiile titlurilor executorii sau a oricărui document supus perceperii incontestabile, nu poate depăși 25 mii de lei pentru persoanele fizice și 50 de mii de lei pentru cele juridice.

«Nu doar pentru că Moldova era atrăgătoare pentru cei care au planificat „Landromatul“. Dacă în a. 2010 taxa de stat nu ar fi fost limitată, bugetul ar fi primit taxe de stat în valoare de 600 mln. - 1 mlrd, de dolari», - a explicat parlamentara.

«Plată pentru aerul inspirat»

Poate că adoptarea proiectului de lege în timpul sărbătorilor de iarnă ar fi trecut neobservată, dacă unii juriști nu i-ar fi acordat atenție și n-ar fi declarat, că modificările pot complica accesul cetățenilor la justiție. Apoi li experții, și reprezentanții opoziției au venit cu critici. Printre neajunsurile pomenite cel mai des – limitarea drepturilor fundamentale și sporirea poverii financiare a cetățenilor săraci, pentru care și azi apelarea la instanța de judecată este un lux inaccesibil.

Uniunea avocaților a cerut declararea unui moratoriu asupra proiectului de lege și a declarat că «acesta este încă un pas spre distrugerea statului de drept în Republica Moldova ». Se menționează, că adoptarea amendamentelor în primă lectură la doar două zile după publicarea lor încalcă principiul transparenței. Iar legea în sine, cred avocații, va limita accesul cetățenilor simpli la justiție și îi va obliga să plătească pentru drepturile lor procesuale.

În declarația lor, juriștii subliniază, că în nota explicativă a documentului nu există trimiteri la careva studii sau argumente în favoarea noilor norme. Din spusele lor, autorii proiectului de lege și deputații care l-au votat nu au idee despre ce este taxa de stat pentru accesul la justiție.

Cu o doză de ironie, avocații spun că în legislație ar putea apărea cu același succes și alte plăți. «Dacă urmăm această logică, ne așteptăm ca în a doua lectură să fie aprobată taxa pentru intrarea și ieșirea din incinta judecătoriei, șederea pe banca din coridorul instanței, folosirea scaunelor și a meselor, pentru aerul inspirat în timpul ședințelor de judecată, etc.» - menționează cei de la Uniunea avocaților.

Și ombudsmanul Pavel Panico a îndemnat să se renunțe la proiectul de lege în starea lui actuală. El a propus parlamentului să organizeze dezbateri publice și să revizuiască amendamentele legislative adoptate în primă lectură. Potrivit lui, trebuie să fie acordat timpul necesar pentru dezbaterea proiectului de lege și în parlament, dar și cu reprezentanții societății civile și alte părți interesate.

«Această povară financiară va fi resimțită și mai mult de păturile vulnerabile și marginalizate din punct de vedere social-financiar, care nu au acces la mecanisme suficiente și eficiente, sau la alte posibilități de a-și restabili drepturile. Din acest punct de vedere, taxele trebuie să fie accesibile și să corespundă proporțional stării materiale a persoanei care apelează la instanța de judecată»,- spune ombudsmanul.

Panico a menționat, că obligația statului de a asigura accesibilitatea procedurilor judiciare este fixată și în convențiile internaționale, din care face parte Republica Moldova. Potrivit lui, de-a lungul anilor Curtea Europeană pentru drepturile omului de multe ori a recunoscut Moldova vinovată de încălcarea dreptului la un proces echitabil din cauza că cetățenii nu au putut beneficia de scutirea de la plata taxei de stat.

După ce a făcut cunoștință cu noul proiect de lege, președintele Platformei DA Dinu Plîngău a declarat că o astfel de majorare substanțială a taxelor de stat va lovi în special cetățenii săraci, care vor dori să obțină dreptatea în instanță, și nu va ajuta la lupta cu milionarii fugari corupți.

«Situația în justiție este foarte proastă, iar nefiind capabili să soluționeze anumite probleme din sistem unii deputați experimentează. După ce au votat pentru promovarea la Curtea Supremă de Justiție a unor judecători controversați , deputații au avut tupeul să se lamenteze, că băieții buni pe care i-au promovat de un an de zile s-au dovedit a nu fi chiar așa de buni. Dosarele și procesele de rezonanță au fost tergiversate mereu. S-au gîndit îndelung și au decis să majoreze taxele de judecată. Asta, chipurile, le va încurca milionarilor fugari să plătească niște mii de lei pentru amînarea proceselor de judecată. O logică mai proastă nu putea fi născocită», - a scris Plîngău pe rețelele sociale.

Potrivit lui, taxele suplimentare și majorate «vor lovi nu în fugari, da în cei săraci, care încearcă să găsească dreptatea în instanță». El a mai declarat că scumpirea proceselor judiciare și a altor acțiuni din justiția autohtonă nu vor îmbunătăți nici situația economică, nici calitatea justiției. Politicianul și-a exprimat speranța că deputații PAS vor renunța la inițiativa lor.

Proiectul de lege privind taxa de stat a fost criticat și de Partidul socialiștilor, de opoziție. Deputatul PSRM Andrian Lebedinschii l-a numit «un cadou neplăcut pentru cetățeni», care va afecta cea mai săracă parte a populației, lipsind-o de posibilitatea de a se adresa în instanțele de judecată .

«Reieșind din situația social-economică extrem de complicată din Republica Moldova, acest proiect de lege limitează posibilitatea categoriei social vulnerabile a cetățenilor de a se adresa instanțelor de judecată. Legile de acest fel discreditează justiția în societatea moldovenească», - a menționat deputatul. Potrivit lui Lebedinschii, în țară situația economică se înrăutățește zi de zi, iar majorarea taxelor de stat este doar o încercare a autorităților să-și acopere incompetența.

Pe rețelele sociale, avocații și reprezentanții altor profesii juridice se miră de logica autorităților, care cred că introducerea taxei pentru reprogramarea ședințelor de judecată va soluționa problema tergiversării proceselor de judecată. Ei se arată convinși că, spre deosebire de cetățenii simpli, majoritatea absolută a persoanelor care în mod deliberat tergiversează examinarea dosarelor vor găsi mijloace financiare pentru a achita această taxă.

Majoritatea comentatorilor este convinsă că în această formă proiectul de lege va complica accesul la justiție al oamenilor simpli, care nu au destule resurse financiare. Unul dintre juriști aduce următorul exemplu: în cazul unei cereri de recuperare a sumei de 15 mii de lei, astăzi reclamantul trebuie să achite o taxă de stat de 3 % din valoarea cererii – 450 de lei. După adoptarea proiectului de lege în actuala redacție aceasta va constitui 850 de lei (250 de lei + 4 %). Dacă va fi necesară audierea unui martor și asigurarea cererii de chemare în judecată, reclamantul va trebui să scoată din buzunar încă 500 de lei. Cu alte cuvinte, cheltuielile cetățenilor la depunerea celei mai simple cereri de chemare în judecată pot crește multiplu.

Victor Surujiu

0
0
0
0
9

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ar trebui să demolăm monumentele din perioada sovietică?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий