Incendii stiri: 685
Cazul Șor stiri: 580
Preşedintele stiri: 3724

Șamanismul în lumea modernă. Partea 2

1 iun. 10:00   Analitică
4867 0

Continuăm studiul privind impactului diverselor forțe asupra conștiinței maselor și distrugerea psihicului omului contemporan. Aceste practici au temelii și surse vechi, dar azi, că omul a stăvilit evoluția și tehnologiile avansate, aplicarea acestor practici devine extrem de periculoasă, căci șamanismul omului care posedă arma nucleară poate provoca o catastrofă universală.

De la ciuperci la LSD

Rădăcinile practicilor șamaniste și de modificare a conștiinței umane erau cunoscute încă de sciți. Ne amintim de afumarea cu cînepă la sciți, descrisă de logografii și istoricii antici, Herodot spre exemplu. Dar cea mai intensă dezvoltare aceste practici au cunoscut-o în Lumea Nouă. Dacă comparăm religia maya din sec. ХVI , descrisă în coduri manuale î n cartea lui Diego de Landa, cu religia aztecilor, vedem analogii evidente în ritualuri. Jertfele umane, sacrificările benevole, tămîierea, riturile funerare, depozitele ca expresie a actului de creație cosmică, însemnătatea ritualică a băuturii amețitoare se aseamănă aici și acolo. Despre aceasta a scris cunoscutul istoric francez K.F.Bode în cartea «Maya. O civilizație pierdută ».

Preoția triburilor arhaice asigura sprijinul și funcționarea acestei ordini sociale și etice. Rodajul modelelor contemporane a fost pus pe temelii legale. Ei aveau nevoie de un cetățean supus, o plastilină vie. Și l-au creat. El a devenit o plantă ambulantă, asemănătoare celor din cultele voodoo în Caraibe. Omul era transformat într-un biorobot, un rob și o ființă fără suflet. Elitele îl țineau mereu în această stare de conștiință schimbată. Pe atunci hrana era mai scumpă ca drogul și acțiunile ritualice zale preotului. Azi este invers, și e foarte straniu că omul sacrifică totul . El vrea să evite realitățile lumii, deoarece le absurditatea. Un astfel de om este slab, dar așa este reacția sa la realitățile lumii moderne. O reacție modelată și preconizată.

Talentatul regizor și actor Mel Gibson în filmul «Apocalipsa» a arătat accesibil și captivant ce va fi cu lumea noastră, care este aidoma lumii din Mesoamerica antică, unde omul demoralizat nu prea are ce opune viitorului supraom. Și guvernarea mondială înțelege acest lucru. Asta este și mai important, dat fiind că azi o parte dintre ezoterici copie realitățile acelor timpuri, calendarul aztecilor și mayașilor. Se developează o analogie directă a timpurilor, evenimentelor și societăților. Azi noi intrăm într-o eră asemănătoare a saturnaliilor și sacrificărilor escatologice.


Astăzi lumea aztecilor de altă dată a devenit realitatea noastră. Conștiința noastră este demoralizată tot așa de rapid, ca cea a acelor popoare antice, aproape uitate. E îngrozitor faptul că în a. 2023 viitorul nostru ei îl proiectează în baza cunoștințelor popoarelor Mezoamericii, înseamnă că aici există un proiect comandat. Cineva cunoaște legătura simbolică a timpului nostru, pieirea celui de-al cincilea soare (conform calendarului maya, acum omenirea trăiește ciclul celui de-al cincilea soare, care trebuie să se încheie în a. 2086 – nota red.) și epoca prăbușirii culturilor mezoamericane.

Știu și fac… Saturnalii provocate în mod conștient. Saturnalii, împovărate de NLP, practici șamaniste, descompunerea hipnotică și halucinogenă a omenirii. Omul este distrus de toate – de la muzică la simbol, de la tamburină la vorbă. De la idolii rock la persoanele VIP, în majoritatea lor degenerați depravați, profund patologici. Și totuși procesul continuă, el este total, scopul - decăderea morală și socială a omului, căci pentru cei din umbră e mai lesne guverneze în ajunul viitoarelor zguduiri apocaliptice.

De aceea lucrează fără încetare anumite centre intelectuale de gen Stanford, pentru a modela acest om-mașină. –Toate urmăresc degenerarea lui. Tehnicile nu-s simple. Le-au creat încă strămoșii elitelor demonice, device, care ne guvernează. «Avantajele evolutive ale utilizării vorbirii – cele mai fine... neurologii au presupus că vibrația sonoră asociată cu utilizarea vorbirii de către on, contribuie la curățarea lichidului cefalorahidian… curăță creierul », – scria filozoful american Terence McKenna . El nu se referea, desigur, la stările conștiinței noastre. Cercetătorul englez Henry Munn repetă în lucrarea «Ciupercile limbii »: «Limba este o activitate extatică a sensului. La intoxicarea cu ciuperci ușurința, libertatea, expresiile reușite de care devii capabil… spontaneitatea eliberată de ciuperci nu este doar perceptuală, ci și lingvistică ».

Preoțimea neagră crede că este important ca noi să fim transformați. Oricum și în orice. Să fim rupți de fericirea creației și de Creator. Deformarea omului este întemeiată pe aceea, că tabu-ul pus de religiile tradiționale pe sexualitate, transformarea conștiinței, au însemnat suprimarea omului de către structurile patriarhale ale lumii vechi. Le-au spart cei care au venit din altă lume.

«Natura, percepută corect ca ceva viu și rezonabil, este transcendentalul Altceva, este ceea ce vezi în timp ce te confrunți cu halucinogene puternice. Este piesa de presiune a existenței noastre ca specie și ca individ… Psilobicina – un halucinogen unic printre ciuperci, este arma eficientă în această situație», - scrie McKenna. Este una dintre teoriile patologice ale neo-șamanismului, care guvernează perfect conștiința maselor li practica elitelor. Încă Paracelsiuc folosea în operațiunile sale alchimice opiumul și alte ingrediente care modifică conștiința. Tutunul și impactul lui la fel purtau o încărcătură ritualică și sacral-șamanistă.

Toto aici vom include și efectele diferitor băuturi alcoolic, promovate intens de cinematografia și literatura occidentală în lumea lor pesimistă și bolnavă. Istoricul Michael Coe relata că a văzut un obiect din epoca mayașilor, în care zeitatea jaguar ține un recipient-seringă pentru injecții alcoolice și halucinogene. «Dacă la vechii mayași clismele conțineau, ca la indienii peruani, substanțe toxice și halucinogene, posibil din balche fermentat, băutură de miere, balche – este o băutură sacră, tăria căreia era obținută cu ajutorul amestecului de semințe de tutun sau semințe de volbură ». (Peter Furst. Hallucinogensand. Culture. 1978). Mai pe scurt, din ceea ce, conform psihiatrului britanic Himphfrey Osmond extinde psihedelic conștiința, preoțimea neagră a făcut o bomboană, în realitate această conștiință era deformată și redusă. Alchimia lumii noi a devenit un remediu de impact politico-social, degenerator, acea bombă pe care au aplicat-o forțele de ocupație deva în raport cu omul. Toate – de la alcool la opiu, LSD și tutun totul – de la ciuperci la muzică, de la film șa cadrul nr.25. Toate au fost montate în lumea omului pentru a-l distruge și demoraliza.

O realitate iluzorie

Căi multe - scopul este unic. Omul nu trebuie să fia așa cum a fost. Să fie rupt cel asemănător Creatorului din formele de creație, să fie mutilat, dezechilibrat. În lucrarea «marele război contra drogurilor » Arnold Trebah a formulat argumente convingătoare privind rezistența asemănătoare acțiunii ocult-socială devică a preoțimii negre. El îndeamnă rațiunea omului, principiile medicinii și a eticii să se opună acestui rău.

În a.1947 alchimistul elvețian Alfred Hofman , în laboratorul din Basel, a descoperit LSD-24. După care dadaiștii și suprarealiștii, care se bazau pe filozofia omului depravat, s-au grupat în jurul «școlii patafizicului», au creat cultul halucinogenelor. Ei credeau că hașișul și mescalina contribuie la auto—realizarea de creație. Concomitent, ei au creat o platformă de agitație pentru idealul șamanist exprimat în suprarealism și promovarea lui în mase. Acestea au fost descrise bine de Aldous Huxsley în cartea «Ușile percepției» în a.1954. El credea că pentru un creator-narcoman cel mai importantă e să «cunoască valoarea intrinsecă a ființei. Pentru artistul care consumă mescalină țesăturile-s ieroglife vii, care într-un mod deosebit de expresiv simbolizează taina de neînțeles a ființei». În a.1956 savantul ceh Stiven Jara a sintetizat dimetriltriptamina , cel mai puternic halucinogen. El așa descria acțiunea lui: «Au apărut fenomene eidice, iluzii optice, pseudo-halucinații, apoi și halucinați adevărate. Halucinațiile constau din motive orientale strălucitoare,mișcătoare: a, văzut scene minunate, imagini care se schimbau rapid ». În scurt timp a început bacanala acestor fii ai lui Dionysos.

În a. 1957 Valentina și Gordon Wasson au publicat un articol în revista «Live». Ei au anunțat descoperirea unui complex de ciuperci psilocibide. Articolul a explodat lumea științifică. Savanții au declarat că preparatul poate da viziuni paranoice. Lucrurile mergeau spre pătrunderea gnosticilor în raiul lor demonic, pierdut altă dată. Au început forumuri și conferințe, care au creat solul pentru agitația totală în favoarea acestei căi șamaniste. Duhul a scăpat la libertate. Și a început să distrugă conștiința maselor.

Anii șaizeci au trecut sub semnul LSD, care devenise mai mult ca o marfă. Magii negri au declarat că această marfă va distruge lumea noastră socială, mașina noastră socială. Ei aveau la cine apela, căci vechile elite coloniale demult hrăneau lumea cu această pacoste. Amintiși-vă de războaiele opiumului. Atunci și acum LSD erau promovate de cei stînga. CIA a organizat un șir de operațiuni pentru a diviza mișcarea Stîngii Noi.

Richard Helms, directorul CIA pe timpul lui Nixon, declara în a. 1971: «Noi nu facem o țintă din cetățenii americani, poporul trebuie să creadă în noi, conducătorii CIA, oameni onești și devotați cauzei ». Această declarație a fost făcută după bacanala stîngii și a diferitor grupări non-conformiste, anunțată pentru a promova în mase halucinogenele și preparatele noi. Pentru un timp, Hels a reușit să suprime aceste grupări.

Dar în scurt timp, după plecarea sa în a. 1973, a pornit un nou val. Realitatea iluzorie a capturat sufletele oamenilor. A devenit prestigios să fii narcoman. Concomitent, și cultura studia impactul altor mijloace asupra conștiinței. Cunoscutul scriitor și psiholog american Timothy Leary a studiat efectele psihedelice al halucinogenelor, ciupercilor și LSD. Cercetătorul britanic Michael Hollingshead a lansat proiectul de cercetare «LSD în America», o continuare a lucrării lui Leary. Schultz, adeptul lui Leary, care studia șamanii din Valea Sibundoy, Columbia de Sud, scria: «În această vale șamanismul poate întruchipa perfect cea mai dezvoltată conștiință psihedelică de pe planetă ». Iată cine a devenit idealul noilor magi din Occident. Iată cine le-a dat cheia de la ușă.

Nu este calea noastră?

Astăzi acest gen de cugetători cer legalizarea acestor mijloace. Esența lor nu este doar dezechilibrarea psihicului, a societății; există mișcări mai simple și mai complicate – descoperirea altor dimensiuni, reorientarea persoanei spre o realitate falsă, spre tensiunile infernale ale existenței. Pentru asta trebuie să creăm dorința maselor. De ajutor pot fi instabilitatea societății, incertitudinea privind viitorul. Ele dezechilibrează anticipat lumea spirituală și cea mentală a omului, după care îi cuceresc fără dificultate. Preoțimea neagră cunoaște demult, că e necesar ca accesele de entuziasm puternic să fie succedate de subversiune mentală acută, depresii, frici. Concomitent, lucra aparatul politic și economic, care a creat nesiguranță pentru viitor, a pus cătușele datoriilor pentru a face din om o biomasă, un gunoi de grajd pentru proiectul demonic, anticreștin al viitorului. Și atunci vine șamanul cu bomboana . Așa piere vechea lume europeană occidentală. Lumea lui Martin Luther, Sf. Augustin, Tertulian, Dostoievski, Eminescu și Kipling. Iar viitorul nu ne dă speranțe de iluminare și renaștere a omului. Fiul risipitor este la fel de departe de tatăl său.

În sec. ХХ Occidentul a fost distrus și devalorizat așa cum și-a dorit preoțimea neagră. Însă demonul a pătruns și în spațiul Eurasiei. Și aici a început utilizarea noilor practici. La ce bun să oprimi și să întemnițezi pentru ani lungi? Oricum ne-au ordonat să dezindustrializăm și să dispărem de pe harta geopolitică. Apoi ne vor spune ce-i de făcut.

Cum să atragi omul? Cum să-l suprimi? Vechile tehnici de modificare a conștiinței, de oprimare a voinței au devenit necesare și aici. Ce-i drept, noi nu ne situăm pe aceiași treaptă cu elitele occidentale. Lor li se propun uși spre alte dimensiuni, nouă – doar mijloace care ne sustrag de la realitățile sociale. Acolo – alchimie neagră, aici – profanare și îndobitocire. Dar asta lucrează. De treizeci de ani, așa este distrus spațiul post-sovietic, virgin altă dată.

Frenezia preoțimii negre pătrunde și în firea noastră tradițională altă dată, iluzia elitelor gnostice, modelul demonic , devic, își fac și aici treaba murdară. Omul degradează, masele se abrutizează în urma deznădejdii și influenței paranormale. Drogurile și prostituția cuprind păturile inferioare. Aici nu există dimensiuni superioare, aici degenerarea maselor este scopul. Tot aici s-a produs revoluția alchimică. Tradiția subversivă a invadat lumea Balcanică, a ajuns și în Moldova.

Vechea Moldovă n-a cunoscut alcoolismul, aici vinul era produs în cantități rezonabile. De un secol încoace avem altă realitate în patria noastră. Vinul și alcoolul , cultul lui Bachus în general, implantate în corpul Moldovei, Basarabiei anterior, în timpul domniei imperiale, au devenit baza mentalității unor mase largi. Ulterior ele vor deveni și baza economiei. A modelului economic distructiv, implantat ritual în Moldova.

Anumite cercuri ezoterice au făcut din țara noastră copilul alchimic al dionisismului, ca avangardă a tradițiilor șamaniste, arhaice învechite. Pe meleagul nostru a fost aplicată varianta molatică a distrugerii omului. Am început să fim asociați cu un rezervor de vin. În Rusia au apărut legende cum că la noi vinul curge din robinete. În bunăstarea sovietică era cum era, acum asta arată patologic.

Țara care și-a comercializat practic întreaga bază economică, industrială, bea ca cele mai bogate state. Realitatea noastră este deznădejdea realităților sociale, înmulțită la un optimism mistificat, rolul vinului este simbolic în societatea noastră. Uneori acest rol distorsionează chipul omului nostru, el a înlocuit vechea tradiție a Țării Veles, alchimia laptelui vechii preoțimi cu calea tantrică a vinului și dansului, care ne-a fost impusă anterior. Această cale ne-a pecetluit conștiința. Aceste simboluri au fost montate în chipul nostru etnic, și multe filme din cinematografia moldovenească în mod deliberat imprimau aceste stereotipuri în țesătura timpului și a conștiinței etnice. Nu-s ale noastre aceste stereotipuri, căci pentru noi este arhetipică calea lui Apollo, Veles, Zeul Taur. Tradiția letopisețelor medievale vorbește despre cirezile enorme de vaci și tauri pe meleagurile noastre, pe calea vinului omul nostru a pășit ulterior.

Desigur, eu înțeleg că azi, în timp ce au loc saturnalii escatologice, crize și default-uri, în timp ce piere vechiul sistem de valori europene, se distrug temeliile economice ale civilizației, căutările noastre trec în plan secund.

Azi omul dorește nu căutarea rădăcinilor, ci o simplă supraviețuire, căci presiunea pusă pe omenire depășește pragul nostru volițional. O forță neomenească distruge lumea europeană și eurasiatică. Este o forță ce depășește lumea, iar prăbușirea lumii nu înseamnă și prăbușirea ei.

În concluzie, vom menționa următoarele. Pasajele epigramatice ale filozofului român Jan Pârvulescu demască realitatea viitoarei Ordini Mondiale Noi, în care nici cei vii, nici cei morți nu se pot împotrivi acțiunii pasionale a adepților jertfelor și sîngelui, a șamanismului (vezi romanul «Servitoarea portugheză»), a societăților și forțelor oculte care au încins astăzi planeta cu tentaculele lor, și duc neamul omenesc spre prăpastia inexistenței și a drogurilor șamaniste. Dar Atotputernicul ne-a dat voință și rațiune, pentru ca noi să înțelegem caracterul fatal al drumului șamanist, impasul din capătul lui, deznădejdea pe care el o naște pentru ca omul să ajungă în stare de semi-dobitoc, așa cum le place potentaților acestei lumi.

Veaceslav Matveev

4
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre decizia de a confisca mașina șoferilor care conduc în stare de ebrietate?