Problema migrației în SUA și în Europa

Problema migrației în SUA și în Europa

Veaceslav Matveev

Statele Unite au încetat să fie un monolit – în această țară, ca și în multe state din Europa, este în toi erodarea identității tradiționale. Acestui proces încearcă să i se opună forțele ale căror ideologie este reprezentată de președintele Donald Trump. Însă lupta devine tot mai acerbă. 

Ca un os în gît

În anii nouăzeci ai secolului trecut erau analizate activ problemele confruntării dintre Nordul bogat și Sudul sărac, însă nu este vorba despre regiunile istorice ale SUA, ci despre divizarea mondială convențională  (divizare ce mai este numită Occident și Orient, conform particularităților civilizaționale, nu celor geografice). Anterior lumea era divizată în țările capitaliste, țările lagărului socialist și țările nealiniate. Acestea din urmă erau destul de eterogene. Printre ele erau și dezvoltate economic, cum ar fi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, India, Indonezia, dar și țările sărace care formau așa-numita ”lume a treia”. Și acestea erau diferite – de la puternicul Iran la Senegal și Gambia. 

Însă după destrămarea URSS și, respectiv, a lagărului socialist, lumea s-a polarizat nu în funcție de orientarea ideologică, ci de nivelul de trai. Ea a fost divizată în Nordul bogat, care includea și țări sudice, ca Australia și Noua Zeelandă, Africa de Sud și Uruguay, și Sudul sărac. S-ar părea că anume pe această dreaptă se formează confruntarea dintre două zone economice globale. Dar s-a dovedit că nu e totul chiar atît de simplu. Sudul a mers în ofensivă și a făcut-o nu din cauza deciziilor interne ale elitelor sale, ci din cauza apariției, în Nord, a coloanei a cincea a forțelor radicale ale aristocrației negre, care au început să mute spre Nord mase de imigranți pentru a eroda identitatea civilizațională a acestuia. De ce? Unu – pentru că Nordul, deși s-a transformat în sec. XX, a formulat temelia civilizației sale în baza valorilor creștine. Doi – Nordul este baza civilizației indo-europene. Trei – el este baza tradiției umaniste din tezaurul uman al lumii.

În urma unui șir de revoluții care au avut loc în Nord pe parcursul ultimilor trei secole, după prăbușirea carcasei vechilor elite aristocratice creștine, aceste forțe au pus sarcini noi. Și anume marginalizarea societății, reducerea nivelului spiritual și intelectual al populației, nimicirea clasei de mijloc și pregătirea condițiilor pentru formarea unei societăți a controlului total, a unei matrițe umane globale, în care vor fi nimiciți sau controlați nu doar indivizi aparte, dar și națiuni, religii și tradiții. La mijlocul sec. ХХ, elitele Nordului bogat vedeau pericolul în expansiunea blocului socialist în frunte cu URSS. Cei mai mari gînditori europeni și americani ghiceau cui va aparține viitorul – capitalismului sau bolșevismului. 

Despre aceasta scria cel mai mare filozof-tradiționalist, italianul Julius Evola. „Închipuirea despre suveranitatea politică caracteristică perioadei imediat premergătoare s-a pomenit în criză și necesită o revizuire temeinică. Divizarea suprafeței terestre în sectoare elementare, total independente și reglementate cu strictețe de frontierele de stat, contravine ideii divizării în suprafețe acaparate de grupuri etnice și formațiuni politice speciale, bazate pe legături veritabile, organice…”, scrie el în lucrarea „Imperiul și statul ca elemente ale noii ordini europene”. Cu referire la SUA, cercetătorul a fost și mai dur și concret, doar în experiența Uniunii Sovietice vedea el o anumită perspectivă a acestei confruntări istorice și geopolitice: „Spiritul deschis (Open-Mindness) american, uneori înțeles în folosul lor, de fapt este reversul caracterului lor amorf. La fel și cu «individualismul» lor. Individualismul nu e același lucru cu personalitatea: primul face parte din lumea numerică amorfă, a doua – din lumea calității și a ierarhiei. Americanii constituie o negare vie a axiomei lui René Descartes: «Judec, deci exist». Americanii nu judecă, dar există. „Conștiința” americană, copilăroasă și primitivă, simte lipsa unei forme precise, de aceea este deschisă oricărui gen de standardizare.” Prin critica activă a postmodernismului occidental, Julius Evola sublinia îndeosebi degradarea spirituală și culturală a acestei civilizații. În spațiul sovietic și postsovietic el vedea și alte tendințe, mai puțin periculoase pentru el ca european. Iată concluzia lui: „Recent am scris despre aceea că din două pericole mari cu care se confruntă Europa – Americanismul și Comunismul – primul este cel mai perfid. Comunismul nu este un pericol cu condiția să nu se reverse în forma catastrofală și brutală a acaparării puterii de către comuniști. Pe de altă parte, americanizarea, care își face drum și se strecoară permanent, modifică mentalitatea și tradițiile, fapt ce pare inofensiv în sine, dar care se soldează cu schimbări radicale și degradare, împotriva cărora este imposibil să ne luptăm altfel decît împotriva noastră.”

Însă perfidia elitei mondiale, care nimicește clasa de mijloc și țările care o formează, s-a dovedit a fi mai crudă. URSS a fost condamnată la etajele superioare din spatele cortinei mondiale, deoarece începuse să se transforme în ceva straniu și neobișnuit. Începuse să formeze un arbore social, în care tradițiile, familia, cultura coexistau armonios cu drepturile sociale, tehnologiile avansate și grija pentru nivelul de trai și viitorul cetățenilor sovietici. Dacă vom spune că, acum 28 de ani, la Chișinău erau produse computere echivalente celor mai bune mostre americane, pare de necrezut! Uzina de computere, uzinele „Mezon”, „Topaz”, „Signal” produceau tehnică de calitate europeană, care pe atunci depășea cu mult posibilitățile Chinei. Acest lucru nu era pe placul multora. Dezvoltarea URSS era un os în gîtul guvernării mondiale, de care Moscova s-a distanțat încă în anii de guvernare a lui Stalin. 

Bazele pîrîie pe la încheieturi

În consecință, blocul socialist s-a prăbușit, a rămas America și lumea europeană dependentă de ea. Părea că și aceasta se va prăbuși, doar perestroika mondială începută în URSS cu pasa lui Andropov și preluată de Mihail Gorbaciov, trebuia să treacă și în SUA, și în Europa vasală. De ce nu s-a întîmplat? Vechile elite din SUA, chiar dacă și-au deformat bazele naturale, au găsit totuși puteri să se împotrivească erodării identității lor civilizaționale și culturale. Și pe timpul lui Ronald Reagan, și pe timpul președinților Bush, a fost creată o carcasă de stat care nu a permis distrugerea suprastructurii ideologice a societății. Este adevărat, în anii de guvernare a lui Jimmy Carter, Bill Clinton și, desigur, Barack Obama, presiunile au fost reluate. Activitatea acestor președinți s-a opus radical politicii promovate anterior de republicani. Cercurile democrate din SUA devin bastionul forțelor extreme ale stîngii libertariene și a liberalilor extremi. Egalitatea de gen tratată denaturat, distrugerea familiei, a eticii creștine și a valorilor statale a atins apogeul. SUA au început să pîrîie pe la încheieturi.

S-a schimbat substanțial situația demografică. În SUA scade reproductivitatea populației albe. În schimb, crește numărul valurilor de migrație. Apare deci un factor nou: America de azi nu mai este așa de unită ca cea de ieri, este supusă unui nou separatism. Încep nemulțumiri sociale printre cetățenii americani care au sentimentul politic motivat că țara se descompune evident în diverse grupuri sociale și etnice, care se confruntă radical între ele. Vom menționa încă un fapt important pentru studiul nostru. Nu demult – în anii 60-70 ai secolului trecut – populația SUA a suportat o revoluție culturală radicală, după care a devenit dominantă o nouă elită. După zeci de ani de confruntare cu elitele conservatoare, reprezentanții acesteia creează noua ordine mondială, cu noi valori și idealuri, pe care le insuflă generației noi. ”Revoluția lor spirituală” a dus la aceea că în Occidentul de azi și în SUA se aprofundează degradarea morală a populației, în locul valorilor etice și spirituale veritabile vin altele, false, promovate conștient de mass-media și elitele de creație. Are loc distrugerea bazelor creștine ale vechii societăți, înlocuirea noțiunilor și a scopurilor vitale reale și firești cu cele iluzorii și false. Ideologul Partidului Republican, consilierul președinților Richard Nixon și Gerald Ford – Patrick Joseph Buchanan – scria în acest context: „Deciziile puterii juridice au devenit mecanisme politice de impunere a hegemoniei noii culturi. Din anii 1960 încoace, Curtea Supremă a SUA a adoptat, cu motivația libertății de conștiință, zeci de decizii care au scos în afara legii tradițiile, organizațiile și simbolurile creștine. Concomitent, era impusă practica corectitudinii politice și a standardelor duble: insultarea sentimentelor creștinilor e admisibilă și chiar dorită, dar manifestarea scepticismului privind postulatele liberale de stînga – suprimată dur și persecutată… Pentru a-și atrage simpatia electoratului, elita politică neomarxistă folosea și folosește pe larg migrația legală și ilegală din țările Lumii a treia. Atribuirea drepturilor politice imigranților, ademenirea lor cu programe sociale oferă stîngii preponderența necesară pentru a birui în alegerile naționale. Același rol îl joacă divizarea conștientă (ideea lui Gramsci) a societății în minorități și unirea acestora în jurul elitelor de stînga cu sloganul luptei cu opresiunea și pentru diverse drepturi.” 

Asta se referă nu doar la SUA. Și bătrînul continent a fost infestat de liberali. Revista Newsweek scria (în 1999) că 39% dintre francezi nu aderă la nicio religie și doar 56% dintre englezi cred în Dumnezeu. În Italia, doar 15% vin la liturghia de duminică, iar în Cehia predicile duminicale adună cu greu 3% din populația țării. Interesant este că primul președinte al Cehiei, Vaclav Havel, declarase: „Noi creăm prima civilizație ateistă din istoria omenirii. Poate oare natura civilizației moderne – cu miopia ei, cu individualismul proeminent… cu credința-i nesecată în capacitatea omului de a cunoaște universalul, – poate oare civilizația în sine să fie rezultatul firesc a ceea ce este, simplu vorbind, pierderea Divinității?” 

„Cu cine țineți, maeștri ai culturii?”

Nu doar spiritualitatea și religia au fost supuse loviturii elitelor marginale din Occident. Schimbările și transformările revoluționare s-au năpustit în toate sferele vieții sociale și chiar în problemele de familie și relații personale. Situația se schimba practic pe durata unei generații. În urma adoptării Codului Hays, adoptat în SUA în 1930, care a fost oficial în vigoare pînă în 1967, în cinematografie și TV au fost interzise imaginile ce ilustrau relațiile homosexuale. Cinematograful american timpuriu, restricționat de Codul Hays, nu a produs scene și filme comparabile cu radicalismul artistic european. Poate unica excepție este filmul experimental decadent „Lot în Sodoma” (1933). Dar progresul acestor elite marginale se face tot mai simțit. Astăzi cinematograful și televiziunea au devenit bastionul degradării spirituale a societății occidentale, dar și asta s-a dovedit a fi puțin! GLAAD, organizația americană neguvernamentală LGBT, a criticat Hollywood-ul pentru cel mai mic, de la 2012 încoace, procent de filme turnate în care există personaje homosexuale, transgender sau bisexuale. Studiul organizațiilor LGBT susține că în 2017 șapte dintre cele mai mari studiouri de film din Hollywood au turnat 109 pelicule în care erau prezente personaje cu orientare sexuală netradițională. Este 12,8% din numărul total al celor realizate. Membrii GLAAD consideră că tema nu a fost elucidată. Organizația a îndemnat studiourile să sporească treptat volumul peliculelor cu gay: la 20% către anul 2021, și la 50% - către 2024. 

„Prin posedarea mijloacelor de insuflare a ideilor, imaginilor, opiniilor și valorilor – TV, artă, industria distracțiilor, educație – această elită creează treptat o nouă națiune. Nu doar din punct de vedere etnic și rasial, dar și din punct de vedere cultural și etic noi nu mai sîntem ”oamenii aceleiași națiuni sub Dumnezeu”. Milioane de oameni se simt străini în propria țară. Ei renunță la mass-cultură, cu cultul sexului animalic și valorile ei hedoniste. Ei văd dispariția vechilor sărbători și ofilirea eroilor de altă dată. Văd cum artefactele trecutului dispar din muzee și cedează locul celor hidoase, abstracte, antiamericane; cum cărțile citite în copilărie părăsesc curriculumul școlar și cedează noilor autori despre care majoritatea nici nu a auzit; cum se răstoarnă valorile morale obișnuite, moștenite de la generațiile de străbuni; cum moare cultura care a crescut acești oameni – odată cu țara în care au crescut ei”, scrie același Buchanan.

Așa stau lucrurile în Occident în general și în SUA în particular, ceea ce este și mai dureros, deoarece noi prețuim Occidentul care cîndva a civilizat lumea și a fost nu doar bastionul valorilor umanismului, a titanilor Renașterii și a marii filozofii europene din sec. ХVI-ХХ.

Confruntarea devine tot mai dură 

În Europa și SUA, tot mai des ajung la putere oameni care încearcă să stăvilească înaintarea haosului spiritual și social, care duce societatea spre matricea controlului total, care se va instaura după ce radicalii vor proclama revoluția marginală. Potrivit lor, anume atunci, după haotizarea societății, va fi creat un nou sistem totalitar, care va ucide tot ce mai este sănătos și normal în societatea occidentală. Tot ce poate opune viitorului lagăr de concentrare al controlului total asupra omenirii este astăzi nimicit și ”curățat”.   

Dar forța acțiunii destructive simte o opoziție serioasă: se împotrivesc reprezentanții elitelor care înțeleg adevărata stare de lucruri din lume. O poziție activă în această ordine de idei a ocupat-o președintele SUA, Donald Trump, care imediat a provocat un val de critici dure și chiar amenințări. Politica lui diferă radical de cea a lui Clinton și Obama. Dar și cercurile care stau în spatele lui Clinton și Obama au un atu: politica de migrație. Și în SUA, ca și în Europa, atitudinea față de această problemă este o linie de confruntare radicală. Pentru noi acest moment are o importanță extremă.

Donald Trump a declarat recent că toți imigranții ilegali trebuie ”imediat expulzați” din SUA. „Nu putem admite ca acești oameni să ne invadeze țara. Dacă cineva încercă să pătrundă la noi, imediat, fără decizii judecătorești și dosare deschise pe numele ilegalilor, noi trebuie să-i trimitem acolo de unde au venit. Sistemul nostru [de imigrare] este o parodie la politica de imigrare corectă, la lege și ordine. Majoritatea copiilor încearcă să treacă hotarul fără părinți”, a scris el pe pagina sa de Twitter. În altă postare președintele SUA a menționat următoarele: „Politica de imigrare este foarte inechitabilă față de cei care încearcă să vină legal în SUA și ani de zile așteaptă respectiva permisiune.” Politica de imigrare trebuie să se bazeze pe cunoștințele și experiența doritorilor de a se stabili în SUA. Avem nevoie de oameni care vor contribui la faptul ca America să devină iarăși o țară mare!” Donald Trump a fost foarte rezonabil și constructiv în confruntarea sa cu democrații. El i-a chemat pe liderii Partidului Democrat să ”nu împiedice îmbunătățirea legilor de imigrare”. „Noi trebuie să sporim securitatea hotarelor. Noi nu-i putem primi pe toți acești oameni care încearcă să intre în țară ilegal.”

Ce avem drept consecință? Toate propunerile lui Trump au fost respinse. În iunie curent, Camera reprezentanților din Congresul American nu a susținut proiectul legislativ de compromis privind imigranții, prezentat de Partidul Republican și susținut de președinte. Proiectul, a cărui examinare a fost amînată de două ori, a obținut 121 de voturi "pro" și 301 "contra". Vom menționa aici că actualul președinte al SUA pledează pentru politica ”toleranței zero” față de imigranții care au încălcat legislația și declară că oficialii îndeplinesc doar cerințele legislației. După ce în mai curent această practică a fost implementată, toate persoanele care trec samavolnic frontiera SUA, inclusiv cele care nu au fost reținute anterior, se consideră infractori și ajung în detenție. 

Vedem, așadar, că în SUA are loc o luptă acerbă. Dacă în Canada și într-un șir de țări europene radicalii de stînga au reușit să înăbușe împotrivirea elitelor naționale patriotice, în SUA – nu. Dar lupta se intensifică, tensiunile sociale și etnice cresc lună de lună. Trump, echipa lui și aripa conservatoare a republicanilor insistă pe restricționarea valurilor de migrație. Cei de stînga și o parte dintre democrați se pronunță ferm contra acestei politici. Probabil, SUA vor avea un viitor politic vesel.

În multe orașe mari din America oamenii se unesc sub sloganul „Familiile trebuie să stea împreună” și cer ca familiile divizate ale imigranților să se poată reuni. Printre organizațiile politice de bază care participă la acțiune se numără și Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, Confederația Libertăților Civile și Alianța Națională Muncitorească. Multe celebrități i-au susținut pe participanții la această acțiune: Julianne Moore, America Ferrera, Natalie Portman și Lin-Manuel Miranda se opun în mod activ politicii președintelui Trump. Viitorul va arăta cu ce se va termina această luptă. 

Apocalipsa va deveni realitate

SUA face parte dintre puținele țări occidentale în care secole în șir nu au avut loc perturbări revoluționare. Dar se creează impresia că cineva, acolo sus, pregătește asemenea perturbări pentru statul cîndva prosper și înfloritor. Noi, aici, pe bătrînul continent, nu prea înțelegem rolul critic al acestei confruntări istorice. Dar el este enorm, dacă elitele conservatoare din SUA se vor prăbuși, aceasta va influența întregul Nord bogat. Povestea despre aceea că el trebuie să trăiască din turism, comerț și tehnologii avansate, pîrîie din încheieturi. Nordul bogat va muri odată cu prăbușirea ordinii sociale din SUA și atunci China, lumea arabă cu petrolul și gazele ei, statele islamice vor determina cum vom trăi noi pe viitor. Atunci Europa, care demult nu mai are verticalitate politică, se va preda învingătorului, iar SUA se va scufunda în războaie civile și perturbări politice, iar asta va duce la destrămarea țării. Pacea fragilă va exploda și apocalipsa creată de showmanii mesianici va deveni realitate. O realitate de care un european sau un american respectabil nu va avea unde fugi. Dacă se va prăbuși Nordul bogat, și coloana lui vertebrală – lumea atlantică cu valorile și tradițiile ei conservatoare, noii barbari vor acapara puterea în această lume. Generațiile viitoare se vor pomeni față în față cu o masă de imigranți bine înarmați și potcoviți ideologic, ale căror aspirații vor fi ocuparea oficiului și a casei Dvs. Asta în cel mai bun caz, iar în cel mau rău - nimicirea noastră va fi doar o chestiune de timp. Viitorul SUA și cel al Europei va fi asemenea vieții burilor din Africa de Sud. Europeanul va coborî de pe avanscena istorică a lumii, iar cu el se va prăbuși nu doar civilizația, dar și ordinea geopolitică globală, valorile umanismului și tot ce a construit lumea pe parcursul secolelor. Astăzi, în SUA, în Europa se decide la ce să se aștepte Nordul bogat în general și Occidentul în special. Se decide dacă va găsi civilizația occidentală propriile resurse pentru a depăși acest dezechilibru civilizațional sau va aștepta venirea noilor barbari, a fanaticilor radicali religioși și a celei de-a cincea pături de marginali sociali. 

 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load