„Monument” provine de la „memorie”

„Monument” provine de la „memorie”

Lidia Ceban

În Moldova, practic în fiecare localitate există monumente sau înhumări ostășești din anii celui de-al Doilea Război Mondial, dar acestea necesită întreținere și reparații constante.

De regulă, bugetele publice locale nu prevăd mijloace în aceste scopuri. Din fericire însă, avem în țară organizații neguvernamentale istorico-patriotice și de veterani grație cărora amintirea despre eroi nu este ștearsă, iar monumentele, obeliscurile și memorialele nu sînt făcute una cu pămîntul. Recent problema dată a fost abordată la nivelul președintelui.

Numai de n-ar fi război…

Multă lume care nu a trăit în timpul războiului, nu a simțit personal toate ororile și tragediile lui nu poate înțelege sentimentele și starea sufletească a veteranilor de război. Cu regret, există politicieni care, de-ar fi fost voia lor, demult ar fi interzis celebrarea Zilei Victoriei, ar fi demolat monumentele din anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, i-ar fi dat uitării pe cei cărora le datorăm viața și cerul pașnic de deasupra capului.

Din fericire, în Republica Moldova și în prezent în zilele de 9 Mai – Ziua Victoriei și de 24 august – ziua încheierii operațiunii Iași-Chișinău – veteranii de război sînt onorați, iar în zilele memorabile au loc marșuri și evenimente solemne. Dar există și oameni care nu se limitează doar la zilele de sărbătoare. Un șir de organizații obștești, reprezentanți ai societății civile, autorități locale, pe parcursul întregului an, repară monumentele din anii războiului și amenajează memorialele militare.

În iulie 2017, Parlamentul a adoptat Legea privind regimul mormintelor

şi operelor comemorative de război, care reglementează această chestiune importantă. În Moldova avem monumente de însemnătate republicană, raională sau locală, care se află în gestiunea diferitor autorități publice. Pe cele republicane le gestionează autoritățile centrale, monumentele mari din localitățile rurale – cele raionale, monumentele mici – primăriile din aceste localități. Însă, ținînd cont de situația politică și economică din țara noastră, uneori puterea locală nu se grăbește să le acorde atenție, și motivează asta prin lipsă de fonduri.  

„Eternitatea” care se risipește

O lipsă constantă de fonduri resimte și Ministerul Apărării, la a cărui balanță, spre exemplu, se află monumentul de însemnătate republicană - Complexul memorial „Eternitate”. Complexul, care înveșnicește memoria celor căzuți pentru eliberarea Chișinăului și a Moldovei în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, astăzi necesită o reparație capitală. Deși de la precedenta reparație au trecut doar 12 ani. Reiese că atunci, în 2006, pentru reparație au fost folosite materiale nu de cea mai înaltă calitate.

Potrivit ex-deputatului Nicolai Guțul, președinte al organizației slavone pentru apărarea drepturilor omului „Vece” («Вече»), această organizație a convenit și a îndeplinit comanda de a confecționa articole de granit de calitate, la întreprinderea „Karelski granit” («Карельский гранит»), în sumă de 3 milioane 738,8 mii de lei, pentru a repara Complexul memorial „Eternitate”, însă executorii lucrărilor de reparații au economisit… cleiul. În locul celui scump, dar de calitate, a fost achiziționat clei ieftin și prost, care, sub influența umidității, pe alocuri, nu a rezistat sub greutatea lespezilor de granit. Și placa de trotuar folosită nu a fost de cea mai bună calitate.  

Acum o lună, Complexul arăta jalnic: plăcuțele cu numele eroilor URSS sparte; pavajul trotuarelor, vălurat și distrus în multe locuri; camera de gardă dărăpănată (acoperișul curge, fundația, golul ferestrelor și scara centrală s-au ”așezat”, pereții s-au fisurat), felinare stradale sparte și răsturnate, ca și alte elemente din compoziția Memorialului. Și sacrilegiul cel mai mare este că niște indivizi au transformat unele sectoare ale memorialului în WC.

- Și teritoriul cimitirului eroilor este azi în pericol, a relatat Alexei Petrovici, conducătorul organizației neguvernamentale Clubul istorico-patriotic rus, care se preocupă activ de căutarea ostașilor dispăruți fără urmă în anii celui de-al Doilea Război Mondial, și de amenajarea înhumărilor militare. Din punct de vedere juridic, partea de sus a complexului memorial aparține Primăriei Chișinău, mai exact – Cimitirului Central. De-a lungul mormintelor ostășești continuă înhumarea cetățenilor merituoși ai țării noastre, fără a ține cont de conceptul și înțelegerea general-umană a acestui obiectiv istorico-militar. Degrabă, alături de mormintele aliniate ale militarilor vor apărea munți de coroane funerare, măsuțe, îngrădiri… Clopotnița de la hotarul Cimitirului militar se distruge și ea, niște vandali necunoscuți au smuls „limba”clopotului de bronz, printre mormintele frățești se văd semne că pe aici au fost plimbate animalele domestice. Și niciun fel de semne de interdiciție nu sînt instalate pe perimetrul Cimitirului.

Pe cuvînt de președinte!

Situația dată a fost motivul pentru care la 2 aprilie monumentul în cauză a fost inspectat de consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, Corneliu Popovici, reprezentanții Ministerului Apărării și cei ai Clubului istorico-patriotic rus. Starea deplorabilă a Memorialului a fost fixată oficial și au fost înaintate propuneri prealabile de remediere a situației.

S-a vorbit despre necesitatea concretizării normelor de drept ce reglementează îngrijirea și întreținerea complexului memorial. Este important ca „Eternitate” să fie trecut în gestiunea Primăriei Chișinău, care dispune de fonduri pentru întreținerea și amenajarea acestui complex. S-a recunoscut că Ministerul Apărării nu dispune de asemenea fonduri. S-a mai vorbit și despre necesitatea efectuării unor calcule ce ar permite determinarea costurilor unei reparații capitale a Complexului memorial. NOI.md a aflat că pentru acest lucru sînt necesari 3-5 milioane de lei.

Peste ceva timp, Complexul memorial a fost vizitat și de către președintele Igor Dodon, care a dorit să se familiarizeze cu situația personal. La vederea stării deplorabile a Memorialului, șeful statului a promis să adreseze Guvernului și conducerii Ministerului Apărării solicitarea de a găsi mijloacele necesare pentru a aduce complexul în ordine către 9 Mai și a asigura organizarea la nivel înalt a evenimentelor consacrate Zilei Victoriei. Și aceste lucruri au fost într-adevăr efectuate. A fost dezbătută și chestiunea de a începe reparația capitală a Complexului după ce sărbătoarea va trece, astfel ca cel puțin către jubileul de 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism, în 2019, Complexul „Eternitate” să fie restaurat. Igor Dodon a spus că, dacă bugetul nu va dispune de fonduri suficiente, va fi anunțată o campanie socială de colectare a banilor pentru aceste scopuri.

Ajutorul societății civile

Monumente ca Complexul memorial „Eternitate”, care necesită reparații, în țară avem sute. Dacă autoritățile nu se grăbesc sau nu pot aloca bani pentru repararea și amenajarea lor, ne punem speranțele în organizațiile neguvernamentale de profil, în capacitatea lor de a dialoga cu autoritățile, de a le convinge și a le aminti despre datoria noastră sacră de a păstra memoria despre eliberatori și de a găsi mijloace pentru repararea monumentelor.

De înveșnicirea memoriei ostașilor căzuți în Moldova la noi se preocupă un șir de ONG-uri, printre cele mai active fiind Organizația slavonă pentru drepturile omului „Vece”, Clubul istorico-patriotic rus și organizația „Аugust”. Iar la 6 martie 2017, a fost creat Comitetul Național de Coordonare „Biruința”, menit să înveșnicească memoria celor căzuți pentru apărarea Patriei, să educe tineretul în spiritul patriotismului și să contracareze falsificarea istoriei. În componența lui au intrat organizațiile de cercetare, tineret, veterani, științifice și alte organizații patriotice din Moldova.

În martie curent, în raportul privind activitatea din perioada precedentă, președintele Comitetului  „Biruința”, tot el conducătorul Clubului istorico-patriotic rus, Alexei Petrovici, a dat o apreciere pozitivă activității în general, dar a remarcat că, „din diferite motive, Comitetul nu a putut acorda atenția cuvenită activității de păstrare a moștenirii istorico-militare”. În 2017, au fost amenajate doar două monumente mici în satele Speia, Anenii Noi, și Caracui, Hîncești.                                                                                                                                                                                                

- Voluntarii noștri au ajutat, în măsura posibilităților, la amenajarea cimitirului militar de la Memorialul „Eternitate” imediat după căderea zăpezii din aprilie, a menționat Petrovici. La începutul anului curent, Comitetul „Biruința” a reacționat prompt la vandalizarea monumentelor gloriei militare din raioanele Hîncești, Rezina și Ungheni. La cererile organizațiilor care fac parte din el, de fiecare dată, pe numele răufăcătorilor au fost deschise dosare penale.

În același timp, Alexei Petrovici a comentat pentru NOI.md că, în măsura posibilităților, se încearcă ajutorarea autorităților locale la restaurarea și amenajarea monumentelor.

- În prezent intenționăm să mai restaurăm niște monumente, am și găsit mijloacele financiare necesare – în satele Jevreni, Criuleni și Speia, Anenii Noi, participăm activ la aceste lucrări și încercăm să ajutăm autoritățile locale să facă ordine pe mormintele militarilor, a spus sursa citată.

La 24 aprilie Clubul istorico-patriotic rus și organizația „August” a amenajat, în cadrul evenimentelor de pregătire către aniversarea a 73-a a Marii Victorii, mormîntul frățesc al ostașilor sovietici apărători ai Chișinăului.

- În 2017 am reînhumat rămășițele a 62 de ostași. Cu trecerea timpului, solul de pe mormînt s-a prăbușit, pe marginile lui au crescut buruieni. Noi am curățat teritoriul, am adus sol proaspăt, am netezit terenul. Am făcut ordine acolo, deoarece Ministerul Apărării n-o poate face astăzi cu forțele proprii, a relatat Alexei Petrovici.

Pentru memorie

O activitate vastă de restabilire, edificare, reconstrucție a complexelor memoriale, a muzeelor gloriei militare și a cimitirelor militare desfășoară organizația slavonă pentru drepturile omului „Vece”, condusă de ex-deputatul N. Guțul. În 23 de ani de existență, cu implicarea și participarea financiară a ei, au fost reparate peste 70 de monumente istorice.

- Grație sponsorizărilor oferite organizației „Vece” de diferite regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Republicii Belarus, precum și de agenții economici din Moldova, au fost implementate zeci de proiecte mari, a relatat N. Guțul. A fost restabilit Muzeul memorial al Statului major al Frontului 2 Ucrainean din s. Malinovscoe, Rîșcani; au fost aduse 70% dintre materialele necesare reconstrucției Complexului „Capul de pod Șerpeni” și a Cimitirului Militar din Bălți; au fost reparate monumentele eroilor-grăniceri de la pichetele din Cahul, Cotul-Morii și Stoianovca, Complexul memorial al ostașilor sovietici căzuți în satele Stolniceni, Edineț și Unguri, Ocnița; a fost reconstruit Memorialul „Victoria” din apropierea satului Leușeni, Hîncești, și Cimitirul Militar „Movila Gloriei”din preajma satului Șerpeni, Anenii Noi, și multe altele. Au fost ani în care noi restabileam 5-7 obiecte, acum – doar trei pe an. În 2018 preconizăm restaurarea a cinci monumente, pentru care 70-80% din banii necesari vor fi alocați de autoritățile locale. În 2019 – opt, și tot așa. Către aniversarea 75-a a eliberării Moldovei avem datoria să înălțăm monumente acolo unde au căzut sute și mii de ostași sovietici care au eliberat Moldova de ocupanții fasciști. Este o parte din istoria noastră tragică.

În scopul îndeplinirii acestei sarcini, la inițiativa unui grup de primari, a fost creat comitetul organizatoric „Victoria-75”, în a cărui componență au intrat 52 de persoane din 11 raioane – primari, consilieri raionali, agenți economici. În frunte cu același N. Guțul. Prin acțiuni comune, se preconizează reparația capitală a monumentelor militare din teritoriu – mormintele unde sînt înhumați ostași sovietici căzuți, și înveșnicirea numelor pămîntenilor noștri căzuți pe alte fronturi ale războiului. La începutul lunii decembrie, în cadrul ședinței Comitetului organizatoric, primarilor le-au fost acordate trei luni pentru a determina sursele de finanțare și pentru a participa împreună la lucrările de restaurare a monumentelor.        

Comitetul „Victoria-75” preconizează repararea și reconstruirea a zeci de complexe memoriale și înhumări militare, etapele de realizare și sursele de finanțare fiind discutate la ședința din 28 aprilie. Nicolai Guțul a relatat pentru NOI.md că astfel va fi reconstruit și amenajat monumentul-înhumare militară din or. Iargara, Leova. Primăria orașului și businessmenii locali au fost de acord să acopere cheltuielile în volum de 100%, fiind vorba despre 220 de mii de lei. 320 de mii de lei va costa reconstruirea și amenajarea monumentului unde în august 1944 au fost înhumate osemintele a 200 de ostași sovietici căzuți în anii celor două războaie mondiale în s. Covurlui, Leova. Din suma totală a grantului, 80 de mii de lei vor fi alocați de „Vece” pentru confecționarea și gravarea lespezilor de granit.

Din lista localităților în care vor fi restabilite monumentele, complexele memoriale, lespezile de granit și inscripțiile de pe ele, amenajate teritoriile adiacente cu participarea „Vece” fac parte: satele Colibabovca (Leova), Caracui (Hîncești), Gura-Bîcului, Șerpeni (Anenii Noi), Ciocîlteni, Seliște, Brăviceni (Orhei), Jevreni (Criuleni), Hirovo (Călărași), Todirești, Groseni (Ungheni), Iabloana, Sturzovca (Glodeni), Călărășeuca și Beriozovca (Ocnița), or. Cimișlia și un șir de alte localități.

Din planurile Comitetului „Victoria-75” mai face parte înnoirea și organizarea muzeelor gloriei militare în baza caselor de cultură și a școlilor. Acestea vor fi deschise la Gura Bîcului (Anenii Noi), Plop-Știubei, Grădinița (Căușeni), Sărata Nouă, Colibabovca Covurlui, Iargara (Leova) și Caracui (Hîncești).

E necesară susținerea statului și a autorităților locale

O activitate atît de intensă este un lucru anevoios, care adesea nu trece fără piedici. Astfel, în dialog cu reporterul NOI.md, N. Guțul a regretat că autoritățile locale din s. Copanca, Căușeni, se mișcă încet, din care cauză pot fi pierduți banii din grantul oferit de fondul „Russki mir” («Русский мир»”. Conducerea Primăriei așa și nu a semnat cu „Vece” contractul de participare în comun la reconstrucția și amenajarea acestui complex memorial. La Copanca există un memorial în care au fost înhumați 1612 ostași căzuți aici în aprilie 1944. Acum jumătate de secol, acolo au fost instalate lespezi memoriale, care deja s-au deteriorat. Nicolai Guțul spune că ele trebuie înlocuite cu lespezi de granit. În total e nevoie de 100 de asemenea lespezi, care costă 350 de mii de lei. Pentru implementarea întregului proiect, împreună cu cheltuielile pentru înnoirea obeliscului de 12 metri și alte lucrări de restabilire și amenajare, vor fi necesari 800-900 de mii de lei. Primăria trebuie să-și asume 50% dintre cheltuieli, restul va fi achitat de „Vece”. Însă la fiecare etapă apar noi dificultăți. Ba rubla cade, ba autoritățile se împotrivesc, ba mărimea granturilor este redusă. Din cele cinci granturi obținute de „Vece”, bugetul fiecăruia a fost redus cu 30-50%.

Guțul spune că activitatea organizației nu trece fără momente complicate, însă experiența vastă îl ajută să se înțeleagă cu oamenii fără a implica aici politica. Totodată, conducătorul organizației „Vece” consideră că și statul trebuie să participe la păstrarea memoriei ostașilor care și-au jertfit viețile pentru viața noastră pașnică.

- Statul ar trebui să elaboreze un program complex, se arată el convins. Trebuie să fie convocați toți reprezentanții raioanelor, primarii și să fie dezbătut subiectul, stabilită mărimea procentuală a participării părților cu mijloace financiare, pe care autoritățile de diverse niveluri urmează să le investească în restaurarea monumentelor de istorie, să zicem – cîte 30% autoritățile locale și cele centrale, iar pentru restul de 40% să fie găsiți sponsori dincolo de hotarele țării. Aceste relicve sacre trebuie păzite ca ochii din cap. Dacă le vom păstra, vom păstra și viitorul copiilor. Oricum nu ar fi sucită azi istoria, să nu uităm că pentru viețile noastre au murit zeci de mii de oameni, inclusiv moldoveni. Să nu uităm prețul cu care a fost obținută victoria.

Monumentele – un răspuns falsificatorilor

Boris Șapovalov, doctor în filozofie și membru al Comitetului Național de Coordonare „Biruința”, spune că poporul moldovenesc întotdeauna a menținut în stare bună mormintele eroilor căzuți în război, înhumările militare frățești și memorialele. Este o tradiție a eticii creștin-ortodoxe, o datorie a memoriei urmașilor celor care au învins în Marele Război pentru Apărarea Patriei. În Armata Roșie au luptat cca 400 de mii de cetățeni ai Moldovei, în anii războiului au pierit cca 650 de mii de conaționali ai noștri, inclusiv populație pașnică.

- Păstrarea memoriei despre victoria poporului sovietic asupra fascismului este datoria noastră morală față de părinți și bunei, dar și un răspuns la încercările falsificatorilor și neonaziștilor de azi de a rescrie istoria celui de-al Doilea Război Mondial. ­În țara noastră au avut loc bătălii înverșunate și în 1941, și în 1944. În mormintele frățești au fost înhumați cca 50 de mii de ostași ai Armatei Roșii. Cuvîntul ”monument” provine de la ”memorie”. De aceea totul este extrem de simplu: atît timp cît vor sta monumentele în cinstea celor căzuți, poporul îi va păstra în memorie pe ei și anii tragici în care întregul popor lupta cu ciuma fascistă, a subliniat Boris Șapovalov.

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load