COVID-19 : VACCINAȚI 1 007 469  INFECTAȚI 417 369 (+5138)   TRATAȚI 373 179     DECESE 10 566(+24)   Mai multe detalii 
Criza energetică stiri: 555
Coronavirus stiri: 7951

Lumea occidentală și democrația occidentală ca formă ascunsă a unei dictaturi subtile

23 noi. 2021,, 10:00 (reactualizat 23 noi. 2021,, 18:01)   Analitică
4088 5

Azi lumea occidentală neoliberală se deosebește de cea care a fost decenii în urmă. Treptat li sigur, ea se coboară spre o dictatură adevărată, dar foarte subtilă.

Nu mai este nevoie de omul occidental tradițional

Aici nu mai funcționează vechile valori ale umanismului și libertății, le-au înlocuit alte valori. Valorile masochismului civilizațional și a distrugerii vechiului Occident creștin. Valorile construite pe noi reguli de gen, pe primatul libertinajului și a destrăbălării, pe politica de distrugere a familiei și a relațiilor sexuale, pe propaganda homosexualismului și a perversiunilor transgender, pe politica antipopulară și antinațională a elitelor de la Bruxelles, pe religiozitatea infernală, satanică în fond, a preoțimii negre, pe descompunerea spiritualității și reducerea nivelului intelectual al omului occidental. Valorile auto-deprecierii și negării propriului trecut, a negării moștenirii creștine și a moștenirii titanilor Renașterii, care au umanizat lumea europeană medievală.

Care este cauza? Faptul, că nu mai este nevoie de omul occidental alb. În opinia regizorilor noii acțiuni, el și-a îndeplinit misiunea civilizațională. Acum el trebuie haotizat, băgat într-o stupoare social-economică și național-politică, discreditat istoric și civilizațional, redus la zero. Valorile umaniste ale libertății, moralei sociale, adevărului istoric au fost aruncate din avanscena societății occidentale pe acostament.

Pentru a realiza aceste planuri de distrugere a vechii lumi, se aplică metode subtile și care nu admit obiecții, care nu pot fi numite altfel – doar dictatură. O dictatură deosebită, ascunsă și totalitară, cuprinzătoare și care afectează toate păturile sociale.


«Puterea deplină fără lege »

Dar pentru început să concretizăm ce este dictatura. Vom face trimitere la lucrarea lui Karl Schmitt, unul dintre cei mai mari cugetători ai sec. XX, numită ”Dictatura”. Potrivit lui Schmitt, dictatura este puterea deplină fără lege: putere fără drept. Dacă legislatorul este în afara statului, dar este în sfera dreptului, dictatorul este în afara dreptului, însă în a.n. stat dictatorul este puterea constituită.

Ce-i drept, în lumea occidentală contemporană această putere încă nu este bine conturată, ea planează peste societate ca un nor vijelios, ea nu este personificată, nici incarnată într-un subiect istoric concret, dar ea există deja. Ea se manifestă prin legi, mass-media care transformă subtil populația în zombi, se manifestă în internet și pe rețelele de socializare , unde azi practica este de așa natură, că orice deviere de ”linia trasată de partid ” te face un izgonit! Deviază puțin de la cele permise - și ești un marginal, expulzat din societate, blocat în internet, lezat în drepturile economice și sociale.

Filozofii francezi ai Iluminismului Gabriel de Mable și Jean Jacques Rousseau vorbeau despre viitoarea dictatură revoluționară. Rousseau a descris-o în cartea a patra a «Contractului social», și iată că ea a început să fie realizată și tradusă în viață. Dar, conform planului, acesta este doar începutul, care cu timpul va fi legiferat în totalitate.

Potrivit lui J.-J. Rousseau, dictatură înseamnă un ”guvernator suprem” și deci, după transformările revoluționare din occident, care deformează vechiul regim liberal, puterea va fi monopolizată în așa măsură, că nu se va mai putea vorbi despre orice formă de libertate.

Istoria a cunoscut deja asemenea forme de dictatură. Dictatura din vremea revoluției bolșevice, dictatura maoistă, dictatura khmerilor roșii pe timpul lui Pol Pot și a asociatului săi Ieng Sari.

Ea este cunoscută își în Occident, încă din timpuri străvechi. Să ne amintim de dictatura lui Sulla și cea a lui Caesar la Roma. Să ne amintim de dictatura protectorului Cromwell în timpul revoluției burgheze din Anglia. Anume atunci suveranitatea lui Cromwell, bazată pe a.n. «protestantism evlavios», a pervertit viața Angliei, Scoției, Țării Galilor și Irlandei, prin distrugerea vechilor norme și reguli. Cum scria filozoful german Carl Schmitt, «revoluția puritană a fost exemplul cel mai bun de perturbare a ordinii publice existente». La fel și dictatura lui Napoleon, cu toată măreția acestei personalități, și regimurile dictatoriale din Reich III și Italia fascistă.

La început, dictatura Romei era calificată drept un magistrat extraordinar, creat pentru administrarea statului în situații excepționale, periculoase – spre exemplu, o rebeliune internă sau o agresiune din exterior.

Dar în vremurile moderne această formă de guvernare a fost definită ca fiind negativă. Era privită ca o guvernare a uzurpatorilor, ce contravine puterii suveranului legitim, care putea fi ori monarhul, ori poporul. Jean Boden, politician, filozof, jurist și economist francez, compara dictatura și dictatorii cu orii cu decemvirii (în Roma antică — un colegiu din 10 persoane, format pentru îndeplinirea obligațiunilor spirituale și laice în stat – n.r.) și comisarii. Ideile lui politice le găsim în principala operă politico-filozofică a sa — «Les six livres de la Republique» («Șase cărți despre stat»), apărută în a. 1576. El considera, că democrația este cea mai proastă formă de guvernare, monarhia – cea mai înălțătoare. Boden scria că dictatorul este un magistrat, și nu un suveran.

Problema transferării temporare a puterii poporului către un dictator a fost abordată de marele filozof englez Thomas Gobbes. Dacă poporul, spre deosebire de gloata fără formă, deține puterea suveranului, el este în drept să o transmită dictatorului. Așa era în antichitate, în timpul adunărilor populare, căci anume acolo poporul era suveran, și atunci conducătorul nu era un monarh, ci primul slujitor al poporului.

Și mai importantă pentru studiul nostru este definiția dictaturii comisarilor, radical diferită de dictatura suverană. Pentru Boden și alți cercetători apropiați lui, funcționarul dictaturii comisarilor este o persoană publică, căreia i-a fost încredințat un anumit cerc de sarcini. Dar îndeplinind o funcție publică, el nu este un magistrat în sensul roman al termenului, Boden definește comisarul ca pe un ofițer. Pe dinafară, împuternicirile comisarului pot fi foarte vaste, dar el permanent este arma a unei voințe străine.

Cine este dușmanul democrației ?

Pentru ce povestim toate acestea? Unu – pentru că vrem să arătăm esența dictaturii. Doi – pentru că vrem să arătăm esența dictaturii comisarilor. Și trei – pentru că vrem să arătăm că în Europa contemporană și în Occident în general puterea comisarilor de la Bruxelles nu poate prevala peste puterea suveranului sau a unui popor suveran. Mai ales – asupra puterii unei națiuni suverane.

Comisarul nu este un dictator, dar el încearcă să probeze mantia dictatorială. El nu este un suveran, poporul este mai sus ca puterea lui. Puterea statelor naționale, deci, este mai sus ca puterea comisarilor de la Bruxelles , și aceștia nu o pot impune națiunilor și comunităților umane.

Ceea ce care are loc azi este încălcarea totală a normelor istorice social-politice. De aceea are dreptate Polonia, are dreptate Ungaria, care apără integralitatea puterii naționale asupra puterii Bruxellesului, căci poporul lor este suveran, și nu comisarii din Bruxelles. Pot oare aceștia din urmă să impună națiunilor, popoarelor propria voință, pot ei în mod autocratic distruge vechile reguli și tradiții, legile și morala acestor societăți? Nu, căci puterea lor este secundară!

Dar pentru a pune presiuni ei folosesc două momente. Componenta financiară și mass-media, controlată din culisele supranaționale.

Cu ce se aseamănă aceasta? Cu ceea ce în a.1964 a descris Herbert Marcuse în cartea sa «Omul unidimensional» - cu o societate în care, din spusele lui, «libertatea poate deveni un instrument forte de dominație. Alegerea liberă a stăpînilor nu-i desființează pe acești stăpîni sau sclavi…». Seamănă cu a.n. democrație imitată, în care dacă ai deviat de linia stabilită a libertății, sau ești izgonit, sau devii un inculpat.

Anume asta vedem azi în Occident. Mii de persoane, care nu-s de acord cu alegerile din SUA și-l apără pe Donald Trump, au fost date în căutare. Cel care nu este de acord cu noul rasism anti-alb în societatea americană, este declarat fascist sau marginal. Cel care se pronunță împotriva distrugerii familiei și a valorilor familiale conservatoare, este lipsit de drepturi, deseori - și de copii.

Iată doar niște exemple. Într-un șir de țări europene interdicția de a purta la școală crucea este un fenomen normal, iar o alocuțiune împotriva fundamentalismului altor credințe este deja încălcarea drepturilor omului. Să ne amintim de Brigitte Bardot și acțiunile ei împotriva sacrificării animalelor. A vrut să apere făpturile lipsite de apărare ale Domnului, dar a fost condamnat la o amendă enormă. Da cu ceva ani în urmă Brigitte Bardot a fost recunoscută vinovată de instigare la ură rasială. Așa a decis instanța din Paris pentru vorbele ei despre aceea, că musulmanii distrug Franța. Instanța a impus fosta vedetă de cinema să achite o amendă de 15 000 de euro. Motiv pentru adresarea în judecată a servit scrisoarea ei către Nicolas Sarkozy, președintele de atunci al Franței, în care se spunea: «Eu am obosit de faptul, că ne duc de nas persoane care ne distrug pe noi, distrug țara noastră, ne impun modul lor de viață ».

Brigitte Bardot încearcă să-și expună opinia și este declarată rasistă. Dacă astfel este tratată o persoană de talia ei, cum se va proceda cu un cetățean simplu, care va încerca să deschidă gura?

Să ne amintim de violurile în masă și de hărțuirile din partea imigranților din Orient în a. 2016, la Koln în ajun de Crăciun. Zeci de nemțoaice s-au adresat poliției și au declarat că au fost violate - și nimic! Autoritățile au închis ochii la aceste nelegiuiri.

Sau un alt fapt – Geert Wilders, liderul Partidului olandez al libertății, de extremă dreaptă,a fost învinuit că a ofensat un grup de persoane și a instigat la discriminare. Potrivit judecătorului Hendrik Steinhuis, Wilders s-a exprimat ”inacceptabil” despre marocani. "Ca politician, el a făcut declarații pe care nu trebuia să le facă ", - a menționat judecătorul. – Libertatea de exprimare este unul din pilonii societății olandeze, "dar în toate există o limită ". Dosarul privind discriminarea și instigarea la ură pe numele liderului dreptei a fost deschis în a. 2014, după ce la o întrunire cu adepții el a întrebat dacă aceștia doresc să vadă în orașele lor mai mulți marocani, ori mai puțini. "Mai puțini, mai puțini, mai puțini", - i-a răspuns mulțimea. În rezultat, în ajunul alegerilor acestui lider i-au fost intersize discursurile publice. Aceasta s-a făcut pentru ca Partidul libertății să nu ajungă la putere.

Acum niște ani, asistentei medicale Shirley Chaplin , care a refuzat să scoată cruciulița și din această cauză și-a pierdut locul de muncă în clinica unde a activat timp de 30 de ani, i s-a explicat, că cruciulița pectorală ar putea trauma bolnavii. "Eu știu că un creștin nu este obligat să poarte cruciulița, dar eu vreau și am dreptul, - spune Shirley Chaplin . – Nu mi-i rușine de credința mea și nu încurc nimănui ". Probabil, Shirley nu a obținut de la instanța britanică dreptul de a purta cruciulița sa locul de muncă.

O rezonanță mare a avut istoria de acum cinci ani: în Norvegia, serviciul protecția copiilor Barnevernet a luat cinci copii din familia creștinilor Bodnariu. Părinții au fost acuzați de «creștinism radical și îndoctrinare ideologică » pentru faptul că fiica mai mare Eliana (10 ani) a interpretat la școală o piesă creștină.

Dacă Europa este ocupată, atunci de cine?

Așa că forma actuală a democrației europene nu este un scop, ci un mijloc. Un mijloc de nimicire a civilizației europene. La început – complexul vinovăției pentru colonialism, chiar dacă nu este clar ce treabă are, să zicem, România, Polonia sau Norvegia cu colonialismul. Dacă norvegienii și au pentru ce să-și ceară scuze, atunci numai față de pinguinii din Antarctica, iar polonezii – față de zimbrii din Belovejskaia pushcha. Apoi – sporirea toleranței: «Toți au dreptate, tu – nu. Tu ești rău deja pentru că ești european, și încă unul alb». Cu timpul, a venit pocăința pentru valorile creștine.

Azi multe țări occidentale se află la marginea falimentului. Pe post de «declanșator» este pandemia provocată în mod conștient, pe fondalul căreia mulți își prevăd fiasco-ul social-economic și politic. Italia este zguduită și cuprinsă de friguri economice, șomajul este în creștere. Ciprul moare. Grecia se află în pragul defaultului. Odată ea a fost salvată. Salvată exemplar, însă cel mai probabil va fi înecată la fel de exemplar din a doua încercare. La fel – Malta și Portugalia. Dar ele formează doar primele trepte. Trebuie distrusă întreaga Europă, și pentru început – sudul ei. Acesta este planul, acesta este scopul – să fie descoperită burta moale a Europei. Este continuarea politicii anilor 90 – atunci a fost distrusă Iugoslavia, țara care ani în șir a fost grănicerul Europei.

Apare întrebarea rezonabilă: oare liderii Occidentului nu văd orizontul apropiatei catastrofe? Dar e suficient să vezi situația demografică, ca să înțelegi că catastrofa este iminentă.

În a.2000 populația Europei, de la Islanda la Rusia, număra 728 mln. de oameni. Cu nivelul actual al natalității, fără a ține cont de imigranți, către a.2050 populația ei se va reduce și va constitui cca 600 mln. de oameni. Este pronosticul Departamentului demografic ONU, expus în raportul «Perspectivele populației mondiale: situația a.2000» din 28 februarie, 2001. Conform altui studiu, populația Europei se va reduce în aceeași perioadă la 556 mln. de oameni. Ultima dată o reducere așa de semnificativă a populației europene a avut loc în timpul epidemiei de ciumă din anii 1347-1352 .

Cu menținerea actualului nivel al natalității, către a. 2050 Europa va trebui să primească 169 mln. de imigranți din Est și din Africa. Dacă în Europa nivelul natalității nu va crește, către a.2050 numărul copiilor europeni mai mici de 15 ani se va reduce cu 40% – va ajunge la 87 mln., iar numărul bătrînilor se va dubla - 169 mln. de oameni. Cercetătorul francez Alfred Sauvi menționează că Europa «riscă să devină continentul oamenilor în etate, care trăiesc în case vechi și-s împovărați cu idei vechi ».

Se creează impresia, că există o politică conștientă de nimicire a populației europene. De nimicire a ei în Europa, SUA, Canada și alte țări ale Nordului bogat. Dacă elitele acestor țări sprijină această politică, atunci ele ori îs trădătoare, ori nebune, ori este vorba despre ocupație.

Dar dacă Occidentul este ocupat, atunci de cine anume? Răspunsul este simplu – de cei care urăsc istoria europeană, istoria Occidentului și a civilizației creștine. De cei care vor să controleze întreaga populație a planetei, pentru a-și realiza planurile neînțelese definitiv. Și au început cu europenii – comunitatea oamenilor cu cel mai mare potențial de protest. «Culisele mondiale» își realizează planurile sistemic, și statele azi au ajuns doar formațiuni administrative. Un fel de ministere pentru teritoriile ocupate. Nu vă amintește nimic?

Și noi unde vom fi?

Scopurile pot fi diferite, dar ele se împart clar în două principale: cele de făurire, de susținere a concepției Creatorului, și cele de distrugere de dragul înțelegerii existenței de către un grup de indivizi, care la diferite etape au acaparat controlul asupra dezvoltării proceselor istorice. Acești indivizi în mod deliberat conduc omul Occidentului spre prăpastie, așa cum recent l-au condus pe omul sovietic prin distrugerea măiestrită a unei țări mărețe și lipsirea cetățenilor ei de posibilitatea unor transformări evolutive.

Să ne amintim de împușcarea planificată a aristocrației în perioada revoluțiilor europene din a.1848. Moartea Habsburgilor, a Romanovilor. Comuna din Paris… Toate acestea, începute de teroarea revoluționară franceză, i-au vlăguit pe europeni. Iar cele două războaie mondiale din sec.XX au nimicit fondul genetic al națiunilor ei.

E lesne să formezi un spațiu curățat. Un spațiu lipsit de voință. Cumpărat din rădăcină pe parcursul multor decenii de lăcomie, vulgaritate și depravare. Europa avea de toate și era mulțumită de toate. Și europenii au crezut că cineva îi va hrăni secole în șir. Gata! Domnilor europeni, nu mai este nevoie de voi. Misiune îndeplinită. Acțiunea istorică s-a încheiat – ați fost decontați.

Da istoria continuă, ea are scopuri mărețe. Pentru atingerea lor există Estul și China. Iar celor care nu înțeleg asta, le vor aminti noii hunveibini și diviziile islamice, formate sub ochii noștri și instruite pe banii Noului Occident. Lumea noastră, cea a vechii Europe, a fost condamnată, este un fapt.

Întrebare – Rusia în care tabără se va afla? Și, lucru foarte important pentru noi – în care tabără se va afla Moldova? Țară cu orientare europeană, dar tradiționalistă, creștină și conservatoare. Se referă nu doar la Moldova , dar și la Serbia, Muntenegru, Bulgaria, România, Austria, Ungaria, Polonia catolică și Grecia ortodoxă.

Așa dar, să totalizăm studiul nostru. Ce se petrece în Occident? Evident, este un complot împotriva lui. Nouă ni s-a interzis să vorbim despre complot, tema fiind discreditată, dar el există.

Autorul acestui articol se consideră european. Menționez asta în mod deosebit. Dar mie îmi este apropiată o altă Europă, «Europa națiunilor», Europa lui Shakespeare, Balzac, Dumas, Mircea Eliade și Carl Gustav Jung, a Habsburgilor și a lui De Gaulle, Kaczynski și Orban, Rene Guenon și Alain de Benois. De aceea mi-s apropiate cuvintele altei europene, Marine Le Pen, care a spus: "Astăzi UE s-a scufundat în întuneric. Astăzi prevalează o formă nouă de sclavie – politica îngrozitoare a hipereconomiei… Aceste măsuri duc la jefuirea popoarelor – fără scop și fără rezultat. Unii plătesc și își sporesc datoriile. Pe alții îi strangulează, le reduc salariile, pensiile, iar Bruxellesul prădător deja țintește economiile lor ".

O spune nu un stalinist sau un euro-asiat rus – o spune un european.

Urmează interzicerea banilor lichizi și controlul deplin asupra activității financiare a omului, vaccinarea obligatorie contra COVID, imposibilitatea deconectării serviciului ”geolocalizare” din gadjeturi, utilizarea corpului pentru identificarea persoanei și alte ”chestii utile” pentru majoritatea membrilor taciturni ai societății.

Trebuie să ținem minte, că Europa și Occidentul nu este un spectacol jucat la dorința comisarilor din Bruxelles. Este un spațiu istoric și politic cu propriile rădăcini, morală și tradiții. Este un organism istoric viu, și dacă un corp străin îl va submina, odată și odată el va fi eliminat. Aceasta este esența istoriei. Unde este adevărul, acolo este și morala, unde este umanismul și bunătatea, tradiționalul și luminosul, acolo este și viitorul.

Veaceslav Matveev

2

Adăuga comentariu

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

De ce, în opinia dumneavoastră, ar trebui să fie îngrijorate în primul rînd autoritățile din Republica Moldova?
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав
Despre cum se nasc zeiiКатрук Валерий
Muzeul de ceară din Codri (+Video)Катрук Валерий
 X