TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

mai multeminimizează

Încă mai dispuneți de bani cash? Atunci, venim la Dvs.!

Pentru trecerea la sistemul de decontare fără numerar, Moldova va trebui să plătească în numerar

Pentru prima oară, m-am confruntat cu riscurile utilizării cardurilor bancare acum cinci ani. În timpul unei călătorii prin Europa, mi -am zis că numerarul în buzunar este depășit și nesigur. E cu totul altceva, dacă dispui de două carduri din plastic ale sistemelor internaționale de plată MasterCard și Visa.

Dar bancomatul din centrul Parisului, care aparținea unei bănci comerciale cu sediul în capitala Franței și o sucursală la Chișinău, unde am și deschis cele două conturi, a refuzat să-mi elibereze bani cash. Pe ecran scria clar: «Cardul nu a fost identificat. Repetați solicitarea». În acest caz, evident, 100 euro în buzunar ar fi de preferat unor mii pe card!

Fără dreptul de a alege

Exemplul de mai sus poate părea banal numai la prima vedere. De atunci tehnologiile digitale au pășit mult înainte, și desigur nu putea să nu influențeze și sistemele de plată și transfer de bani. Dar dacă acest exemplu simplu îl vom suprapune pe tabloul general, pe care încearcă azi să-l impună lobbyiștii renunțării la banii în numerar la scară mondială, devin evidente riscurile nu numai pentru cetățeni în parte, dar și pentru economiile naționale în general.

Însă lobby-ul global de creare a unei societăți fără numerar este așa de puternic, că e imposibil să nu ții cont de el. Țările care parțial sau în totalitate au trecut la decontările fără numerar se consideră mai progresive ca celelalte. Trecerea la decontările fără numerar este servită drept abilitatea unei țări dezvoltate de a utiliza cunoștințele și tehnologiile avansate moderne. Îmbinarea «țară dezvoltată» este principală în propaganda renunțării la numerar. Dacă vreți să fiți considerați dezvoltați, fiți buni.


Ei ne îndeamnă să ne conducem de exemplul lor de ”progres”. O fac, pe alocuri, grosolan, cu încălcarea clară a dreptului la alegere, dar neapărat cu motivarea nobilă a ”grijii pentru populație”. Dar nu ni se spune, că decontarea fără numerar presupune dependența totală de sistemul electronic, lipsa controlului asupra finanțelor și vulnerabilitatea în fața structurilor financiare de creditare, care gestionează acest sistem. Și principalul: cine va dispune, în realitate, de economiile noastre după trecerea totală la decontările fără numerar?

«Ne îngrijorează extrem banii săracilor voștri »

Moldova a început să tindă spre renunțarea la banii cash din a.2015, după ce și-a asumat obligația să implementeze sistemul electronic de achitare a tuturor serviciilor publice către anul 2020. Pentru a-și demonstra angajamentul față de teoria construirii unei societăți fără numerar, țara noastră a aderat chiar la Alianța «Mai bine ca banii cash» (BTCA). Inițiativa de aderare la ВТСА, indică site-ul oficial al Agenției pentru guvernare electronică (https://www.egov.md), aparținea premierului de atunci Valeriu Streleț, promovat de PLDM.

În comunicatul de presă se menționa, că Alianța va oferi guvernului Moldovei acces la instrumente, cunoștințe și comunități pentru schimb de experiență în vederea accelerării integrării financiare prin intermediul plăților electronice. Toate acestea – pentru ”îmbunătățirea vieții milioanelor de oameni, în special a femeilor și păturilor nevoiașe ale populației”.

Iată o altă formulare interesantă. Plus la faptul, că serviciile electronice în domeniul financiar vor consolida economia moldovenească, ele ”vor ajuta multor oameni să acumuleze economii”. Adică, dacă ne bazăm pe declarațiile oficiale ale ВТСА, «vor ajuta» acelor «pături nevoiașe ale populației» și «femeilor» să se îmbogățească. La ce bun le trebuie corporațiilor occidentale, căci anume ele au fondat Alianța, să aibă grijă de cetățenii Moldovei? Vom mai reveni la scopurile declarate și cele urmărite de ВТСА.

Trei puncte de vedere – o singură inevitabilitate

Specialiștii au păreri diferite despre necesitatea trecerii la decontările fără numerar. Problema dată este examinată din cel puțin două puncte de vedere.

Primul — este rapid, comod, eficient. Da, într-adevăr, trecerea la plățile electronice accelerează circulația banilor, majoritatea tranzacțiilor fără numerar se perfectează ușor, transferul banilor dintr-un capăt al lumii în altul se face practic imediat. Unii experți numesc decontările fără numerar o locomotivă a economiei globale.

Al doilea — lipsa dreptului de a alege, riscul major de a pierde controlul asupra banilor. Comparativ cu avantajele enumerate mai sus, riscul de a pierde controlul asupra finanțelor este un argument foarte important în defavoarea renunțării la banii cash. Căci trecerea la decontările fără numerar îl lipsește pe proprietarul banilor de libertate economică, și principalul – oferă instituțiilor financiar – creditare și structurilor guvernamentale drepturi nelimitate și acces la resursele private.

Există și un al treilea punct de vedere — cel mai scandalos și incomod pentru cei care fac lobby în favoarea renunțării la banii fizici. Trecerea globală la operațiile fără numerar oferă cercurilor interesate posibilitatea de a manipula, prin intermediul controlului total asupra finanțelor mondiale, guvernele din zona Euro, dar și țările din spațiul post-sovietic, și de a le impune propria agendă politică și economică. Scopul principal este profitul. Da, anume profitul pe seama acelor ”pături vulnerabile ale societății” . Mai multă populație implicată în decontările fără numerar înseamnă un volum mai mare de tranzacții, din care volum chiar și un comision mizer aduce un profit bun.

Toate trei puncte de vedere se discută, deocamdată comunitatea experților nu a ajuns la un numitor comun.

În acest proces, Moldova se află la etapa inițială. Putem spune, că noi transpunem în viață primul punct de vedere, popularizăm la orice nivel ”rapiditatea, comoditatea și eficiența ” utilizării plăților electronice. Și chiar am obținut anumite succese, spre exemplu – în procesul implementării achitărilor fără numerar a serviciilor publice. La moment, prin sistemul electronic de plăți MPay noi achităm impozitele, amenzile, efectuăm decontările în sistemul asigurărilor medicale, achităm costul vizelor. Statul transferă salariile,pensiile, alte categorii de plăți sociale pe carduri bancare.

Potrivit Băncii naționale a Moldovei (BNM) în a.2019 la patru cetățeni ai țării noastre reveneau trei carduri bancare. Asta în timp ce 75% din cetățeni au card bancar, însă cca 40% din 2 milioane de carduri nu-s active. Cca 80% din numărul total de operații efectuate au fost operații de retragere a numerarului. Despre ce vorbește acest fapt? Despre aceea, că de cele mai multe ori consumatorii folosesc cardurile bancare pentru a retrage salariile sau pensiile. Restul plăților, cum ar fi cele comunale, fiscale, le fac tradițional - în numerar. Doar un mic procent folosește posibilitatea decontărilor fără numerar. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea infrastructurii plăților, a sporit numărul plăților fără numerar prin terminalele fără contact, care azi există practic în orice magazin sau centru comercial – anul trecut majorarea a fost de peste 47%.

Dar trebuie să recunoaștem, că de avantajele plăților fără numerar cu utilizarea cardurilor bancare se folosesc, în fond, tinerii sau persoanele de vîrstă medie. Pensionarii nu fac parte din consumatorii activi ai serviciilor bancare. Deci, dacă se va renunța definitiv la banii în numerar, această categorie de populație se va pomeni într-o situație precară. La fel și acele categorii de cetățeni, care din motive de sănătate nu pot efectua plăți fără numerar, spre exemplu – invalizii, persoanele cu posibilități fizice limitate.

Anul trecut, într-un interviu revistei «Bănci și finanțe», șeful BNM Octavian Armașu a declarat că «trecerea treptată la plățile electronice este un proces inevitabil, care necesită timp ». Potrivit lui, BNM depune eforturi mari pentru a crea condițiile necesare stimulării interesului populației pentru decontările fără numerar. «Noi trebuie să fim deschiși inovațiilor. BNM are anumite inițiative de dezvoltare a infrastructurii sistemelor de plată, dar asta depinde de comportamentul participanților pieței și de nivelul educației financiare a populației», - a subliniat el.

Reieșind din statistica recentă, conform căreia cardurile bancare cel mai des folosesc la retragerea numerarului, cu nivelul educației financiare a populației lucrurile stau destul de prost. Sau, poate, nu aceasta este cauza?

Poate, cauza este lipsa încrederii populației față de sistemul bancar, care în pofida mijloacelor moderne de protejare a datelor personale nu poate garanta sută la sută protecția lor? Plusați aici restricțiile semnificative la achitarea cumpărăturilor mari, adoptate la nivel legislativ. Iar odată cu obligarea băncilor să prezinte organelor de control întreaga informație privind tranzacțiile clienților lor, nu se mai poate vorbi despre păstrarea confidențialității.

A fost al vostru — a devenit al nostru

Cu alte cuvinte, tot ce cumpărați, luați în rate, primiți ca moștenire, vindeți pe piața imobiliară sau cumpărați în magazinul alimentar, este aidoma unei cărți deschise. Bunăstarea și asigurarea Dvs. financiară (apropo, există noțiunea de bunăstare amînată – să zicem, moștenind un bun mobiliar sau imobiliar , puteți dispune de el în viitor, și acest viitor este supravegheat atent de organele de control), este controlată atent. Componenta de bază a acestui control nu este tranzacția în sine, cu sau fără numerar, ci originea mijloacelor din care o efectuați.

Transparență, fără dubii. O barieră în calea mașinațiilor și un filtru suplimentar pentru legalizarea mijloacelor obținute pe căi ilicite. Dar, în acest caz, în Moldova acest filtru a început să fie ocolit din start. Altfel, cum se explică faptele și lipsa dosarelor pornite pe ele, în care funcționarii cu salariul de 10 mii lei devin proprietarii unor imobiel de lux, a unor obiecte de lux de genul automobilelor scumpe și a odihnei în stațiuni balneare la modă. În cazul lor, legislația nu funcționează eficient. În schimb, o face în cazul unui simplu consumator mediu sau a unui agent economic care respectă legea.

Roman Chircă, directorul Institutului economiei de piață, în comentariul pentru noi.md la întrebarea «Am putea renunța la decontările fără numerar și la ce ne trebuie noua asta ?» a subliniat, că aici există multe plusuri și minusuri, care trebuie examinate minuțios, fiecare în parte.

«Desigur, putem renunța la decontările fără numerar, dar există aici numeroase plusuri și minusuri. Ce diferență este între banii cash și cei fără numerar? Cei cash înseamnă gestionarea lor anonimă, posedarea lor reală, în fiece clipă. La decontările fără numerar sau la transferarea banilor în conturi trebuie să înțelegeți, că banii fără numerar nu vă aparțin, Dvs. aveți doar angajamentul băncii de a vă elibera, în caz de necesitate, acești bani », —a subliniat expertul.

Dar este un proces transparent, oare nu spre asta tindem noi, pentru a exclude mașinațiile ?

«Da,pe de o parte, este o deschidere. Pe de alta, ea duce la concentrarea unei puteri excesive a anumitor cercuri. Este vorba și despre cercurile bancare, și despre structurile statului. Folosind bani cash, doar noi știm despre volumul și circulația lor. Dacă banii se păstrează în conturi, chiar și cu mijloacele moderne de protecție a datelor personale, oricum se poate produce o scurgere a acestor date, care ulterior poate ajunge în posesia anumitor persoane. Și cine ne garantează că ei nu le vor folosi în scopuri proprii? Aici este contradicția de bază dintre adepții și adversarii introducerii decontărilor fără numerar», - crede Roman Chircă.

Vom mai adăuga – pericolul principal al renunțării la banii cash nu constă în faptul că puterea s-ar putea concentra excesiv în structurile de stat. Pericolul principal constă în faptul, că această concentrare excesivă a puterii trece la structurile supranaționale, suprastatale, și la corporațiile globale.

Expertul recunoaște plusurile evidente ale sistemului de plăți fără numerar, care accelerează viteza de circulație a banilor, ceea ce este un factor important pentru actuala economie globală. Și atunci, care este ieșirea din situație?

În opinia lui Roman Chircă, ieșirea este în îmbinarea ambelor sisteme.

«Cred că trebuie să creăm un sistem dublu, în care un anumit număr de tranzacții se va face în numerar, dar în același timp trebuie să existe și sistemul decontărilor fără numerar. Este important ca să funcționeze așa zisa opțiune a clientului - posesor al mijloacelor financiare. Ce preferă el: să achite în numerar (fie și în anumite condiții), sau fără numerar. Dar acest sistem dublu să nu elimine responsabilitatea pentru spălarea banilor, pentru lipsa de transparență », - crede interlocutorul noi.md.

La întrebarea ce atitudine are Roman Chircă față de faptul, că instituții de genul Agenției servicii publice trec la decontările fără numerar, expertul a atenționat că este cu siguranță un pas spre transparentizarea tranzacțiilor efectuate :

«Este bine, este mult mai comod. Apare mai multă deschidere, este minimizat riscul escrocheriilor, este exclus riscul mare de corupție, în special din partea instituțiilor publice. Și agenții economici devin mai disciplinați. Într-un asemenea format, decontările fără numerar se efectuează mai rapid, cifra de afaceri sporește. Dar iarăși, un moment important – renunțarea la cash transmite puteri enorme anumitor sisteme, structuri care nu-s transparente pe deplin, nu pot proteja definitiv proprietarul acestor mijloace bănești de interceptarea acestor date. Este un mare semn de întrebare – în ce măsură funcționarul și-a îndeplinit deplin obligațiunile pe protejare a acestor date».

Potrivit expertului, chiar și în țările din zona Euro există probleme în acest context. Adică, procesul de trecere la decontările fără numerar și în general politica monetară se află la începutul formării sale în noile realități. Se ajunge la lucruri stranii, să zicem, Banca europeană centrală pune în circulație anumite bancnote, și în paralel restricționează circulația lor. O face în scopul combaterii spălării banilor prin diverse scheme frauduloase. Dar are loc un paradox: ori nu puneți aceste bancnote în circulație, ori le retrageți din circulație. Dar dacă ești garantul emiterii anumitor bancnote și în același timp acționezi ca un limitator (ca, de exemplu, în cazul bancnotei de 500 euro, cu care este practic imposibil să plătești cumpărătura în unele țări europene), e cam lipsit de logică .

În timp ce Europa se descurcă cu tradiționala sa politică monetară, treptat își consolidează pozițiile criptomoneda. Către a.2020 au apărut numeroase variante ale ei. În opinia lui Roman Chircă, chiar dacă pentru Moldova și nu doar (multe țări abia încearcă să înțeleagă cum se lucrează cu ea și studiază în ce măsură este ea inofensivă pentru economiile naționale), acest segment este unul nou, cel mai probabil cu trecerea la decontările fără numerar lumea va merge pe calea folosirii criptomonedei . Este acea realitate, care deja ne bate la ușă. De noi depinde dacă vom putea să ne adaptăm eficient, rapid și fără pierderi.

«Îngrijire globală» pe banii Dvs.

Dar să revenim la scopurile declarate și cele urmărite de ВТСА, la care Moldova a aderat cu ceva ani în urmă. De faptul că această aderare s-a făcut de dragul conjuncturii politice nu se mai îndoiește nimeni. Despre un progres tehnic real putem vorbi mai puțin, încă mai puțin - despre o grijă reală pentru creșterea bunăstării financiare a populației noastre. Și iată de ce.

Pentru început, să vedem ce organizații stau în spatele Alianței «Mai bine ca banii cash», și cine o regizează. După care, concluziile vă aparțin.

Vă amintiți, în deschiderea articolului am citat din comunicatul de presă publicat pe site-ul oficial al Agenției guvernare electronică, în care se spunea că Alianța va ajuta Moldova pe toate căile să accelereze integrarea financiară prin intermediul plăților electronice. Toate acestea, chipurile, pentru ”îmbunătățirea vieții milioanelor de oameni, în special a femeilor și păturilor nevoiașe ale populației”. Apropo, autorul nu a înțeles din start de ce femeile au fost incluse într-o categorie aparte. Dar după ce am văzut lista țărilor care au aderat la Alianță împreună cu Moldova , multe lucruri au devenit clare.

Așa dar, pe site-ul oficial «Mai bine ca banii cash» Moldova este plasată între Mexic și Nepal. Poate, este vorba doar despre ordinea alfabetică, însă nu prea cred. E suficient să analizăm vecinătatea cu țări ca Afganistan, care este liderul listei. Urmează Bangladesh, Benin, Columbia, Republica Dominicană. Adică, Moldova nu a intrat nici în primele cinci țări. Ne aflăm pe locul 15 , posibil reieșind din termenul de aderare la această comunitate. Papua - Noua Guinee urmează după Moldova, Nepal și Pakistan. Lista țărilor care au aderat în a.2016, adică peste un an după ce țara noastră a semnat angajamentele în cadrul ВТСА, este continuată de Uruguay și Vietnam. Apropo despre ”femei”. Cred că situația socială grea a femeilor din Papua – Noua Guinee merită o atenție mai mare din partea experților occidentali în drepturile omului, ca a celor din Moldova.

O întrebare: ce-ar fi fost dacă Moldova nu adera la această Alianță, da implementa, așa cum o fac țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, tehnologiile avansate care permit decontările fără numerar? Nimic catastrofal! Ați observat, din această listă fac parte nu doar țări în curs de dezvoltare, ci țări cu o economie înapoiată (nu este constatarea mea, este clasificarea oficială făcută de Occident). Pentru a risipi folclorul pro-liberal și prooccidental, cu care îi hrănesc pe moldoveni liderii partidelor de dreapta din Moldova, e destul să vedem ce recomandă cetățenilor americani site-ul Departamentului SUA în Moldova. Pentru cei care vor dori cumva să viziteze Moldova, și nu dă Doamne să deschidă aici o afacere proprie, adică să investească capitalul american , este o țară în care nu este recomandată stabilirea permanentă și deschiderea unei afaceri pe banii contribuabililor americani. O țară cu o politică investițională și fiscală imprevizibilă. Iată ce părere au ei despre noi.

Asta în timp ce țara contribuabililor americani pune Moldova noastră în dependență de propria politică, în urma căreia intenționează să obțină dividende în viitor. Este de înțeles beneficiul lor. Dar cum se explică acceptul necondiționat din partea Moldovei? Pentru orice stat suveran interesele naționale trebuie să prevaleze. Organizația denumită «Mai bine ca banii cash»poate reprezenta interesele oricui, numai nu ale noastre, moldovenești.

Alianța Better Than Cash a apărut în septembrie, 2012 . A lansat-o Fondul pentru dezvoltare capitală a ONU, Agenția SUA pentru dezvoltare internațională, finanțată de Fondul lui Bill și Melinda Gates, Citigroup, Fondul Ford, USAID, Omidyar Network, Visa Inc. și MasterCard. Aflată la ONU, Alianța colaborează intens cu alte organizații globale și este partener – executor al Parteneriatului global G20 pentru acces la serviciile financiare.

Încă în a. 2015 pe moneymetals.com a apărut articolul cunoscutului expert financiar Seth Mason, cu titlul ««Mai bine ca banii cash»»și planurile ei malefice», în care autorul a declarat deschis că scopul final al Alianței este edificarea unui sistem economic în care toți – bărbați, femei, copii – vor fi nevoiți să utilizeze pentru orice un sistem electronic corporativ gestionat de stat: «Planul real: îmbogățirea bancherilor de pe Wall-Street cu fortificarea puterii guvernului. 12 guverne naționale, care susțin în prezent BTCA (inclusiv SUA)o fac pentru că societatea fără numerar le va permite să supravegheze și să impoziteze fiecare cumpărătură în moneda națională din hotarele lor.

…Plus la crearea unei surse noi de venit pentru bănci și guverne, sistemul de decontări va spori oportunitățile politicienilor privind ingineria socială. Guvernele vor putea obliga consumatorii să cumpere mărfuri și servicii doar de la organizațiile licențiate de guvern ».

În ultimii cinci ani această tendință, sinistră în opinia autorului, s-a intensificat.

Și dacă vor deconecta energia electrică?

Suedia a fost mereu lidera trecerii la decontările fără plată. Inițial, se preconiza că țara va renunța definitiv la banii cash în a.2023. Conform statisticilor recente, ceva mai mult de 1% din populație utilizează bani în numerar. Dar pandemia a făcut anumite corectări, și se pare că Suedia va îndeplini sarcina anticipat. Drept că zilele trecute premierul suedez a recunoscut că după ce țara va anunța oficial renunțarea definitivă la circulația banilor cash, ar fi bine ca undeva să mai fie totuși păstrați niște bani în numerar. Pentru cazuri de forță majoră, să zicem. Dacă vor deconecta energia electrică?

Dacă și Suedia progresistă se întreabă dacă nu a sărit peste cal renunțînd la banii cash, poate că și noi nu trebuie să ne grăbim cu trecerea la leii virtuali? Că doar cale întoarsă nu vom mai avea…

Evghenii Ojenov

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load