X 
Criza energetică stiri: 1753
Cutremure stiri: 298
Eurovision stiri: 417

Guvernul vs Avia Invest: va urma

27 mai. 2020,, 17:56   Analitică
11947 2

Zilele trecute autorităţile au pornit procedura de insolvabilitate a companiei Avia Invest – concesionara Aeroportului Internaţional Chişinău. În caz că aceasta va fi recunoscută falimentară şi în incapacitate de plată, în conformitate cu contractul concesionarea va fi anulată.

Avia Invest nu doreşte să dea faliment: banii pentru acoperirea datoriilor la buget au fost găsiţi imediat. Dar autorităţile nu renunţă la intenţia de a întoarce aeroportul în categoria întreprinderilor de stat, instanţa din Chişinău continuă examinarea acţiunii de chemare în judecată a companiei-concesionare pentru rezilierea contractului.

Experţii şi auditorii sînt de acord că contractul de concesionare este extrem de încurcat, plin de ambiguităţi şi nu include mecanisme de apărare a intereselor statului. În acelaşi timp, controalele efectuate la compania Avia Invest au confirmat că investiţiile în aeroport se fac nu din sursele financiare ale investitorilor, ci în principal din taxele exagerate plătite de fiecare pasager.

La un pas de faliment

Despre intenţia autorităţilor de a porni procedura de falimentare a concesionarului aeroportului a anunţat premierul Ion Chicu în cadrul unui briefing de presă. După şedinţa comună cu conducerea de vîrf a ţării, el a spus că statul începe iniţiera procesului de insolvabilitate a companiei Avia Invest. Din spusele lui Chicu, compania a devenit insolvabilă, iar conturile ei au fost blocate. În ajun, Autoritatea Aviaţiei Civile (AAC) a anunţat, că în perioada anilor 2017-2019, compania-concesionar a acumulat datorii în mărime de 118 mln. lei. Acestea au fost formate în rezultatul neefectuării plăţilor pentru „monitorizarea şi susţinerea condiţiilor de certificare a aeroportului”.


După un şir de examinări în instanţă, în iulie 2019 s-a ajuns la o înţelegere privind acoperirea treptată a datoriei. Avia Invest s-a angajat să achite lunar anumite sume în conformitate cu graficul coordonat. Dar nu a fost să fie, la începutul lunii mai suma datoriei neachitate a ajuns la 22,4 mln. lei. AAC a apelat la executorul judecătoresc şi a iniţiat procedura perceperii forţate. În acelaşi timp, au fost luate măsuri de asigurare, iar conturile companiei au fost blocate. Aceasta a trezit nemulţumirea Avia Invest, care leagă datoria sa faţă de AAC cu datoriile istorice ale companiei Air Moldova.

Pe pagina sa socială, compania-concesionar a anunţat că anume datoriile Air Moldova faţă de Avia Invest au cauzat reţinerile de plăţi către AAC. Reprezentanţii Avia Invest fac trimitere la „criza socială şi economică fără precedent pentru RM”. În replică, AAC aminteşte că în perioada formării datoriilor, aeroportul internaţional a funcţionat în regim normal, cu majorarea fluxului de pasageri. Iar datoria Air Molodva faţă de Avia Invest „nu are legătură cu datoria faţă de stat: compania nu poate reţine careva plăţi la buget pe motiv că o altă companie nu i-a întros o datorie. În plus, concesionarul percepea aceste sume de la pasageri şi era obligat să le transfere la buget, însă banii erau folosiţi în alte scopuri.

După startul procedurii de percepere forţată, Avia Invest imediat a găsit bani şi a transferat la buget 22,6 mln. lei, acoperind astfel şi cheltuielile aferente. În paralel, compania a publicat pe o reţea socială anunţul, în care menţiona că autorităţile vor să o falimenteze artificial, iar judecătorul numit pentru examinarea procedurii de insolvabiliate este cumătrul deputatului PSRM, Adrian Lebedinschii – fost consilier al preşedintelui Igor Dodon. Se mai menţionează, că administrator al procedurii de insolvabilitate va fi numit finul ministrului Justiţiei.

Adrian Lebedinschii a dezminţit această informaţie. A reacţionat şi Fadei Nagacevschii, ministrul justiţiei: „Unele mass-media au început o adevărată „vînătoare” de fini şi cumătri. Da, această „vînătoare” a început după declaraţia Avia Invest. Probabil cei care au reuşit să obţină aeroportul în concesiune înţeleg, că ar putea să îl piardă” – a scris el pe o reţea socială. Potrivit lui, autorităţile depun acum eforturi pentru a întoarce situaţia la normal, iar litigiile statului cu Avia Invest se vor soluţiona „în conformitate cu stipulările legii şi nu prin comunicate de presă politice”.

Preşedintele Igor Dodon crede că aeroportul va reveni în proprietatea statului în cel mai scurt timp. „Înţelegeţi de ce s-au activizat aşa? În scurt timp vor fi lipsiţi de aeroport. Vom avea un progres şi în investigarea miliardului furat. Orice ar face ei, noi vom finaliza şi situaţia cu aeroportul, şi investigarea furtului miliardului”, - a spus Dodon după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate.

Continuă şi procesul de judecată conform acţiunii intentate anul trecut faţă de Avia Invest. În ajun, informaţia privind concesionarea aeroportului Chişinău a fost audiată în cadrul şedinţei online a comisiei parlamentare pentru controlul finanţelor publice. Mihail Soţchii, vicedirectorul Agenţiei Proprietății Publice, a anunţat că acţiunea de recunoaştere a nulităţii contractului de concesionare a fost intentată la 10 septembrie 2019 şi la moment se află pe rol. Procesul a fost iniţiat de guvernul Sandu, însă la 14 ianuarie Curtea Chişinău a respins cererea Agenţiei Proprietății Publice, pe motiv că există un şir de lacune. Autorităţie cred că din acest motiv au fost pierdute patru luni, în care ar fi putut fi iniţiat un proces judiciar şi aplanat litigiul privind încălcările ce ţin de transmiterea aeroportului în concesiune.

Ion Chicu şi Fadei Nagacevschi au declarat că guvernul nu va renunţa la ideea de reziliere a contractului cu Avia Invest. Ministerul Justiţiei a pregătit o nouă acţiune faţă de compania-concesionar. În acelaşi timp, controalele Agenţiei Proprietății Publice au conformat că investiţiile în aeroport provin nu din sursele financiare ale noului investitor, ci din taxele exagerate plătite de fiecare pasager. „Chiar dacă vom lua tariful de 9 euro per bilet şi-l vom compara cu impozitul din regiune, vom vedea că el este de două ori mai mare, iar statul nu primeşte nimic. Mai mult, investiţiile se fac nu aşa cum a fost stipulat în acord, ceea ce prejudiciază evident interesele statului”, menţionează Chicu.

Monitrizarea a fost formală

Anterior, şi Curtea de Conturi a ajuns la concluzii dezolante. Ea a controlat încheierea şi executarea prevederilor Contractului de parteneriat public-privat de concesionare a activelor întreprinderii publice „Aeroportul Internaţional Chişinău”. Operaţiunile, managementul, activele principale (aeroportul, terminalul, pista de decolare-aterizare etc.) au trecut la Avia Invest în noiembrie 2013 pe o perioadă de 49 de ani. Noi.md a studiat raportul de audit, în care au fost reflectate numeroase manipulări şi scheme dubioase în jurul acestei tranzacţii. Auditorii au evidenţiat un şir de încălcări, care au făcut ca astăzi să nu mai poată fi stabilită suma care urmează a fi restituită statului după reducerea termenului de acţiune a contractului sau după rezilierea acestuia.

Printre cauzele principale ale acestei situaţii au fost numite erorile comise de Agenţia Proprietății Publice la elaborarea motivării tehnico-economice înainte de transmiterea aeroportului în concesiune. Documentul nu corespundea standardelor şi condiţiilor de selectare a partenerului privat. În raport se menţionează, că acesta nu conţinea aprecierea adecvată a situaţiei financiare a întreprinderii de stat, care în perioada anilor 2008-2012 demonstra o tendinţă de creştere, iar mijloacele pentru modernizare fuseseră scutite de impozitare. Această sumă în mărime de 47 mln. euro includea creditele de la BERD şi BEI, care ulterior au mai fost completate cu 5 mln. euro.

Curtea de Conturi mai face trimitere la Legea privind concesiunea, în conformitate cu care selectarea partenerului privat trebuie făcută prin concurs deschis. Însă la 30 mai 2013bb, guvernul a decis că concursul va fi închis. Iniţial, au fost selectate 7 companii care puteau participa, însă într-un final oferte au primit doar două dintre ele – Aeroportul Internaţional Vnuckvo şi Asociaţia persoanelor juridice fondată de Societăţile pe acţiuni «Хабаровский аэропорт», «Коломенский завод» şi Avia Invest S.R.L. Prima cerere a fost respinsă pe motiv că a fost prezentată „numai în limba engleză”. În rezultat, învingătoare a devenit compania Avia Invest.

Concesionara s-a obligat să investească minim 244,2 mln. euro în dezvoltarea infrastructurii – pe etape, în funcţie de sporirea fluxului de pasageri. Din decembrie 2017 urma să înceapă etapa a doua de modernizare a aeroportului, care presupunea investiţii în sumă de 115,5 mln. euro. Conform auditului, în perioada noiembrie 2013 – august 2019, compania a trecut la investiţiile sale 1374,3 mln. lei şi a inclus în această cifră cafeneaua, restaurantul, un şir de alte obiecte ce nu erau indicate în acordul de concesionare.

Şeful misiunii de audit, Sergiu Ştirbu, explică că din suma totală de 1210,06 mln. lei - ivestiţii în activele pe termen lung, incluse de Avia Invest în registrele contabile pentru această perioadă, 22,1 mln. lei au fost procentele capitalizate din credite, împrumuturi şi leasing financiar. Grupul de audit consideră neconformă includerea procentelor în investiţii şi recunoaşterea lor în această calitate, reieşind din faptul că tot în această perioadă unor terţi le-au fost eliberate credite în condiţii preferenţiale sau fără dobîndă. Ştirbu mai atrage atenţie la faptul că contractul de concesionare nu prevedea cursul de convertire din lei în euro a sumei investiţiilor, ceea ce era necesar pentru compararea cu datele contractului de concesiune. În rezultat, controlorii nu au avut posibilitatea să afle cursul la care s-a efectuat concesionarea.

Una dintre principalele concluzii ale auditului se reduce la faptul că suma investiţiilor, recunoscută de comisia de monitorizare, nu corespunde costului real al investiţiilor. Curtea de Conturi menţionează că, în pofida prevederilor contractuale, nu au fost atraşi experţi financiari/ ingineri pentru a studia volumul lucrărilor îndeplinite şi concordanţa loc la prevederile contractuale. Comisia de monitorizare nu s-a expus nici cu privire la activitatea financiar-economică a Avia Invest şi a surselor de finanţare a investiţiilor. Ea nu a făcut nici recomandări pe marginea creditelor oferite de concesionar unor terţe persoane cu 0%, în timp ce el însuşi lua credite şi împrumuturi cu 14,5%.

Curtea de Conturi menţionează că înainte de august 2019, Agenţia supraveghere tehnică nu a verificat controlul volumelor şi a costului lucrărilor de construcţie efectuate, deşi ea este instituţia publică abilitată cu acest drept. Careva acţiuni au urmat doar după cerinţele înaintate de comisia de monitorizare şi Agenţia Proprietății Publice. Auditorii au constatat că monitorizarea realizării contractului de parteneriat public-privat a fost formală şi se baza doar pe informaţia oferită de concesionar. După ce a transmis partenerului privat activele aeroportului, statul nici măcar nu s-a convins că acesta dispune de mijloacele necesare pentru a-şi continua activitatea.

Un cadou mărinimospentru Şor

Deputatul Igor Munteanu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul banilor publici, menţionează că concluziile Curţii de Conturi confirmă că Avia Invest nu a investit propriile mijloace şi cca 90% din lucrările de modernizare a Aeroportului Chişinău au fost făcute din contul taxelor percepute de la pasageri. Celelalte 10%, potrivit lui, nu au fost mijloacele proprii ale concesionarului, ci bani primiţi din zone off-shore, Panama şi Rusia – aceste fapte fac obiectul unei investigaţii a Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor. Munteanu spune că încă în anul 2017, fluxul de pasageri al aeroportului a ajuns la 2,7 mln., de aceea Avia Invest trebuia să treacă la următoarea etapă de modernizare şi să investească următoarea tranşă (115 mln.euro), prevăzută de contract, însă compania nu a făcut acest lucru nici azi.

„Concesionarul a folosit o practică anticoncurenţială şi monopolistă în raport cu operatorii avia, el a creditat discret terţe companii cu banii acumulaţi din taxele aeroportuare”, menţionează Munteanu. Potrivit lui, compania Avia Invest a transferat în numerar cca 1,2 mlrd. lei numai din contul taxelor de modernizare – „un cadou mărinimos lăsat proprietarilor (Şor) şi apărătorilor lor politici”. Deputatul este sigur că fostul primar de Orhei, deputatul Ilan Şor, care a fost lipsit de imunitate parlamentară şi se află în căutatre internaţională, tot mai are legături cu Aeroportul Chişinău şi foloseşte veniturile companiei. ”Aeroportul, prin numeroase relaţii, prezintă interesele acestei persoane. Este evident că Şor a folosit banii din taxele aeroportuare pentru finanţarea altor întreprinderi”, spune Igor Munteanu.

Raportul de audit conţine şi informaţii cu privire la alte încălcări, ce ţin de salarizare, investiţii în imobile, cheltuieli pentru reparaţii şi cumpărături costisitoare. Curtea de Conturi se arată îngrijorată de faptul, că în ultimii 5 ani Avia Invest a transferat anticipat sume de peste un miliard de lei companiilor care urmau să livreze mărfuri sau să îndeplinească lucrări în aeroport. Dar de multe ori mărfurile nu au fost livrate, lucrările nu au fost îndeplinite, iar banii nu au fost restituiţi. Pe de altă parte, pentru anumite lucrări compania accesa credite de sute de milioane de lei, la procente foarte înalte.

S-a dovedit că Avia Invest a alocat sute de milioane de lei pentru alte scopuri, fără legătură cu investiţiile în Aeroportul Chişinău. Inclusiv – la procurarea automobilului blindat Audi A8 cu numărul de înregistrare KKL 001, de care se folosea Ilan Şor. Acesta a fost cumpărat cu 9,2 mln.lei (cca 500 mii euro) din banii Aeroportului Internaţional Chişinău. Deputatul Petru Jardan, fostul director general al Avia Invest, a explicat auditorilor că automobilul a fost cumpărat „pentru oaspeţii sus-puşi”, Iar „dacă era liber”, era folosit de Şor.

Cu privire la construirea noului terminal al aeroportului, Curtea de Conturi menţionează că deocamdată au fost elaborate doar planul şi macheta. Asta chiar dacă lucrările urmau să înceapă în 2018 şi să se termine în 2022. Terminalul preconizat are suprafaţa de cca 32 mii metri pătraţi şi poate deservi 4,2 mln. pasageri/an, cu posibilitatea de extindere la prima etapă pînă la 4,5 mln. pasageri. În aprilie, primăria Chişinău a respins cererea companiei Avia Invest de eliberare a certificatului pentru noul terminal edificat. Viceprimarul Ilie Ceban a explicat, că lipseau documentele necesare, inclusiv autorizaţia agenţiei de stat care reprezintă interesele statului–proprietar al terenului. În plus, spune Ceban, o parte din lucrări urmează să fie făcute pe terenul municipiului, însă acest sector nu este legalizat pentru construcţii. Certificatul poate fi eliberat numai cu respectarea acestor două condiţii.

Cei de la Avia Invest califică acţiunile autorităţilor ca fiind presiune politică şi „încercare de atac raider la nivelul statului”. Reprezentanţii companiei au anunţat că au încheiat un acord cu compania juridică Hillmont Partners, care le va apăra interesele în arbitrajul internaţional. ”Avia Invest va demonstra că acţiunile guvernului RM în raport cu concesionarul nu corespund condiţiilor şi angajamentelor contractului de concesionare, diferitor convenţii internaţionale şi dreptului internaţional în ansamblu”, se menţionează în comunicatul de presă. Andreas Menelaou, directorul companiei Komaksavia Airport Invest, care este fondator Avia Invest şi deţine 95% din capitalul social, a spus că suma acţiunii intentate guvernului este de 885 mln.euro.

Ministerul Justiţiei a declarat pentru Noi.md, că cererea de iniţiere a procedurii de arbitraj încă nu a ajuns în guvern. Din practica litigiilor precedente, dacă dosarul ajunge la arbitrajul internaţional, el poate fi examinat cam peste un an. După adresarea Avia Invest, ministerul a iniţiat selectarea unui apărător al intereselor statului în arbitraj. Autorităţile declară că intenţionează să continue procedura de reziliere a contractului, dat fiind că concesionarea nu este avantajoasă pentru stat şi cetăţeni, iar obligaţiile privind investiţiile nu au fost îndeplinite conform condiţiilor stipulate. Asta în timp ce procesul de concesionare în sine este apreciat pozitiv, iar realizarea tranzacţiei şi schemele utilizate de persoanele interesate provoacă multe întrebări.

Auditorii şi experţii cad de acord că contractul de concesionare este foarte încurcat, plin de ambiguităţi şi nu include mecanismele de apărare a intereselor statului. Igor Munteanu menţionează că practic nu există un domeniu ce ţine de activitatea Avia Invest, în care să nu existe încălcări sau utilizarea ilegală a angajamentelor concesionare privind activele aeroportului. „Această concluzie reiese din raportul de audit al Curţii de conturi, care a devenit un argument în plus pentru anularea contractului de concesionare încheiat de guvernul RM şi Avia Invest. Situaţia este clară. Organele de anchetă şi justiţia trebuie să pună punct acestui tablou sumbru, care completează experienţa concesionării – una toxică şi periculoasă pentru Republica Moldova”, consideră deputatul.

Ion Munteanu

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ar trebui să demolăm monumentele din perioada sovietică?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий