De ce în Moldova înfloreşte unionismul şi ce trebuie de făcut cu inamicii statului

De ce în Moldova înfloreşte unionismul şi ce trebuie de făcut cu inamicii statului
Почему в Молдове процветает унионизм или что надо делать с врагами государства?
Foto: rfi.ro
Ion Munteanu

În ultimul timp, adepţii ideii lichidării Moldovei devin tot mai activi, ridicînd un nou val al unionismului.


În timp ce forţele politice sănătoase şi societatea civilă îşi consolidează eforturile împotriva unioniştilor, se pare că autorităţile subestimează pericolul unionismului şi probabilitatea pierderii statalităţii şi suveranităţii ţării.

Între timp, activitatea adepţilor „marii uniri” contravine Constituţiei şi unui şir de legi, fapt ce ridică mai multe întrebări în faţa demnitarilor publici – premierului, ministrului de interne, şefului SIS, ministrului Justiţiei. Mai ales, multe întrebări apar faţă de membrii Partidului Liberal care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi față de membrii Curţii Constituţionale, care pledează deschis sau voalat împotriva statului Republica Moldova.

Miza pe tineret


Potrivit sondajelor sociologice, majoritatea cetăţenilor din Moldova se pronunţă împotriva unirii cu România. Totuşi, contrar Constituţiei, în ţară este admisă şi încurajată activitatea diferitor organizaţii şi formaţiuni politice cu aspiraţii unioniste, sînt organizate marşuri ale unioniştilor cu drapele româneşti şi steaguri moldoveneşti profanate, este reanimat „Sfatul ţării 2”, se întreprind şi alte acţiuni, a căror nepedepsire este greu de explicat din punctul de vedere al legislaţiei în vigoare.

La iniţiativa Partidului Socialiştilor din RM, Parlamentul va audia conducerea serviciilor speciale, a MAI şi Procuraturii Generale privind legalitatea agitaţiei deschise a unioniştilor în favoarea unirii Moldovei cu România. Este vorba, în primul rînd, despre asociaţia unioniştilor „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP), ai cărei membri şi adepţi desfăşoară o campanie informaţională în susţinerea ideilor lor. Majoritatea parlamentarilor au susţinut iniţiativa PSRM privind includerea audierilor pe ordinea de zi a şedinţei plenare.

ODIP se poziţionează drept o organizaţie apolitică, non-comercială, al cărei scop este educarea tineretului activ prin promovarea culturii române şi a valorilor „naţionale”. Asociaţia a anunţat deschis despre intenţiile de a obţine prin orice metode, inclusiv campanii informaţionale de amploare, unirea Republicii Moldova cu România. Ce căi intenţionează ei să mai folosească rămîne de văzut.

Şi Ministerul Justiţiei urmează să examineze cîteva demersuri din partea forţelor politice şi obşteşti privind legalitatea propagandei unionismului. PCRM şi PSRM insistă asupra verificării legitimităţii ODIP şi altor organizaţii ce au instalat corturi cu inscripţiile „Semnează pentru unire”, în care se face agitaţie în favoarea „marii uniri” a Moldovei cu România şi se povesteşte despre aşa-zisele ei „avantaje”. Toate avantajele sînt legate de stomac, de o viaţă mai sătulă pentru moldoveni.

Totodată, nu se spune nimic despre faptul că, acum 15 ani, în RM nivelul de trai era mai înalt decît în România şi că Moldova românească este cea mai înapoiată regiune a României, că în România încă mai sînt sate fără curent electric, că astăzi, românii (mai ales ai noştri, locali) sînt principalele persoane implicate în înrăutăţirea situaţiei economice din ţara noastră (transmiterea comenzilor către companiile româneşti, distrugerea relaţiilor economice cu ţările din CSI, distrugerea economiei universităţilor prin „livrarea” anuală a 5-6 mii de studenţi în universităţile româneşti, care nu sînt cu nimic mai bune decît cele moldoveneşti etc.). Despre faptul că tradiţia moldovenească este unică şi se deosebeşte de cea românească (pentru comparaţie, simbolurile istorice: bourul paşnic al moldovenilor şi vulturul răpitor al românilor).

Nu se spune nimic despre faptul cum va avea loc unirea: unde va fi capitala, care vor fi simbolurile noului stat, cum se va numi acest stat, poporul şi limba lui, cum vor fi distribuiţi banii care vor fi cîştigaţi de aşa-zişii „basarabeni”.

Corturile prin intermediul cărora are loc propaganda activă a unionismului şi se colectează semnături şi bani pentru unirea celor două state au apărut în luna aprilie în locurile aglomerate ale Chişinăului şi alte localităţi din Moldova. Totodată, organizatorii campaniei mizează pe implicarea tineretului în propaganda unionistă din motive clare: tineretul este activ, fără experienţă, e uşor de molipsit cu idei atractive la prima vedere, tinerii nu au suficiente cunoştinţe şi experienţă, de aceea ei nu pun întrebările pe care le-am menţionat mai sus. Tineretul poate fi dus cu uşurinţă la abator. Însă o rezistenţă faţă de unionism va fi organizată, și acest lucru este evident, pentru că statalitatea este susţinută de majoritatea populaţiei şi de cele mai mari partide politice.

Totodată, organizatorii de la Bucureşti nu sînt preocupaţi cîţi moldoveni (basarabeni) vor avea de suferit sau vor muri pentru ideea lor nebună. Apare întrebarea: moldoveni, avem nevoie de asta?

„Incubatorul de românism”


În luna martie, un şir de mişcări proromâneşti au desfăşurat congresul „Sfatul Ţării-2” au organizat o manifestaţie dedicată zilei unirii Basarabiei cu România, care a avut loc pe 27 martie 1918. Acum această dată este folosită drept motiv pentru manifestaţii sub lozinca României unite. Organizatorul acţiunii a fost Platforma Civică „Acţiunea-2012”, din care fac parte organizaţii guvernamentale din ambele ţări, ce pledează pentru unirea Moldovei cu România.

În ajunul evenimentului, „Acţiunea-2012”a anunţat lansarea cursurilor „Incubatorul de românism” pentru toţi adepţii unirii celor două ţări, activiştii şi bloggerii de orientare unionistă. Participanţilor li se explică „cum majoritatea şi minorităţile pot ajuta România să devină o ţară unită, folosind posibilităţile Internetului şi a mass-mediei în promovarea cauzei civile, precum şi o sesiune de brainstorming pentru comunicarea modernă”. Organizatorii îi mai învaţă pe participanţi cum să promoveze pe Internet ideea unirii „celor două state româneşti”.

„Acţiunea-2012” este cunoscută pentru organizarea unui şir de astfel de evenimente. Anterior, activiştii Platformei Civice desfăşurau în şcolile şi liceele din Moldova lunarul sub deviza „Fii mesagerul marii uniri” în scopul propagandei în rîndurile tineretului a ideologiei unirii RM cu România. Cu acordul tacit al reprezentanţilor oficiali ai Ministerului Educaţiei, elevilor li se împărţeau drapele româneşti şi literatură specializată. Cu solicitarea de a demonta corturile „ Semnează pentru unire” din locurile publice a venit anterior şi liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, care consideră că campania de promovare a unirii cu România este desfăşurată cu acordul tacit al autorităţilor şi este menită să distragă atenţia populaţiei de la criza profundă din ţară.

Pe fundalul acestor activităţi, Găgăuzia intenţionează să creeze un centru coordonator de contracarare a unionismului şi de protejare a intereselor Moldovei şi Găgăuziei. Iniţiativa de creare a acestuia aparţine consiliului bătrînilor din autonomie. Drept motiv a servit „impulsionarea activităţii forţelor unioniste din Moldova şi România de lichidare a statalităţii moldoveneşti şi pericolul real de distrugere a RM prin anexarea ei la statul vecin”.

De ce tac oamenii legii şi Primăria


Recent, asociaţia „Onoare, Demnitate şi Patrie” a desfăşurat un flashmob în faţa Parlamentului, înmînîndu-le deputaţilor documente privind activitatea lor, care, în opinia membrilor organizaţiei, nu contravine legilor moldoveneşti. Totodată, din prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale, reiese concluzia privind inadmisibilitatea desfăşurării unei asemenea activităţi şi necesitatea reacţionării structurilor publice responsabile.

În primele articole ale Constituţiei se spune că Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Suveranitatea naţională aparţine poporului RM şi nicio persoană particulară, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Teritoriul Moldovei este inalienabil, iar frontierele sînt consfinţite prin lege. Alineatul (1) al articolului 56 spune: „Devotamentul faţă de ţară este sacru”.

Este foarte clar că activitatea oricăror organizaţii unioniste încalcă această prevedere extrem de importantă a Constituţiei, iar implicarea cetăţenilor Republicii Moldova în activitatea lor constituie o infracţiune gravă împotriva Republicii Moldova – trădare, care trebuie pedepsită penal.

Legislaţia moldovenească nu permite desfăşurarea reuniunilor sau manifestaţiilor ce pun în pericol ordinea publică sau integritatea teritorială a ţării. Din punct de vedere legal, după acţiunile unioniştilor, trebuie să urmeze o reacţie imediată a administraţiei publice locale, care trebuie să interzică asemenea activităţi. Însă autorităţile locale nu fac uz de aceste norme, ceea ce nu este surprinzător, ţinînd cont că în funcţia de primar general al Chişinăului se află vicepreşedintele Partidului Liberal Dorin Chirtoacă.

Legea obligă administraţiile instituţiilor de învăţămînt şi Ministerul Educaţiei să reacţioneze în cazul implicării elevilor într-o activitate ilegală. Însă Ministerul Educaţiei, condus de reprezentanta Partidului Liberal Corina Fusu, refuză în repetate rînduri să întreprindă măsuri în legătură cu propaganda unionismului printre elevi.

Nu este clară nici tăcerea din partea Ministerului Justiţiei, controlat de Partidul Democrat, care dispune de toate pîrghiile de influenţă asupra organizaţiilor sau partidelor înregistrate oficial. Ministerul Justiţiei poate solicita în instanţă anularea înregistrării şi lichidarea unei sau altei formaţiuni, pe motiv că acţiunile acesteia contravin normelor constituţionale şi pot periclita integritatea teritorială şi suveranitatea statului.

Dacă însă organizaţiile ce promovează unionismul nu sînt înregistrate, atunci ele trebuie să intre în vizorul MAI sau al Procuraturii Generale, care pot verifica cine stă în spatele acestora. În cazul în care organele de drept nu întreprind măsuri, iniţiativa privind desfăşurarea anchetei poate veni din partea premierului, care emite o dispoziţie pe numele ministrului de interne.

„Locul lor e la închisoare”


Cu toate că şi actuala legislaţie este suficientă pentru a contracara fenomenele antistatale, la diferite etape ale examinării apar un şir de iniţiative legislative menite să înăsprească restricţiile propagandei unioniste. Astfel, Partidul Socialiştilor a decis să reacţioneze la propunerea unioniştilor de a desfăşura un referendum privind unirea Moldovei cu România.

PSRM a elaborat un proiect de modificare a Constituţiei, astfel încît lichidarea statalităţii Moldovei prin intermediul referendumului să nu fie posibilă. Socialiştii propun modificarea art. 142 al Constituţiei RM, care stipulează modalităţile de modificare a Legii supreme, prin excluderea posibilităţii de lichidare prin referendum a suveranităţii şi statalităţii ţării.

Totodată, Găgăuzia propune pedepsirea unioniştilor cu închisoarea pe termen de 15 ani – pentru apeluri şi acţiuni îndreptate spre promovarea ideologiei unionismului şi aderării RM la România. Comitetul executiv al autonomiei promovează un proiect de lege ce ar putea fi propus de Adunarea Populară pentru examinare în parlamentul ţării, în calitate de iniţiativă legislativă de modificare a Codului penal.

Răspunderea penală este prevăzută pentru apelurile şi acţiunile publice cu caracter unionist, precum şi pentru răspîndirea materialelor cu asemenea chemări, pentru încurajarea şi susţinerea acţiunilor şi declaraţiilor unioniste prin intermediul mass-mediei, pentru activitatea antiguvernamentală la comanda serviciilor speciale străine şi altă activitate cu caracter similar. Pedeapsa variază de la amenzi majore pînă la diferite termene de privare de libertate şi de interdicţie pentru ocuparea anumitor funcţii.

„Este o iniţiativă importantă, îndreptată spre stabilizarea situaţiei în ţară şi excluderea oricăror speculaţii pe tema statalităţii moldoveneşti, menţionează autorii proiectului de lege. Adoptarea acestui proiect de lege de către Parlamentul Moldovei va confirma faptul că deputaţii văd statul său drept unul independent, suveran şi neutru. În conducerea ţării nu trebuie să fie persoane care promovează ideea unionismului. Cei care astăzi vorbesc deschis despre necesitatea de a lichida statul moldovenesc şi de a-l anexa la România trebuie să stea la puşcărie”.

Pericolul nu trebuie subestimat


Experţii intervievaţi de NOI.md nu exclud posibilitatea că persoanele interesate au lansat impulsionarea unionismului românesc aprofundat în Moldova în scopul sustragerii atenţiei populaţiei şi a opoziţiei de la alte sarcini şi de la ideea alegerilor parlamentare. Totodată, este evident că unionismul în ţara noastră este o mişcare bine organizată cu finanţare serioasă, îndreptată spre atingerea anumitor scopuri, printre care şi politica de lichidare a statalităţii RM.

Este vorba nu doar de structurile de genul „Onoare, Demnitate şi Patrie” sau „Acţiunea -2012”, dar şi despre forţele politice din Moldova, cea mai activă dintre ele fiind Partidul Liberal, care subminează metodic bazele statalităţii moldoveneşti şi încearcă să rescrie istoria ţării. Recent, liderul liberalilor, în cadrul unei întrevederi cu studenţii români, a declarat că este gata să plece din politică, dar îşi face griji că nu va avea cine să ducă „flamura unionismului”.

Unele formaţiuni politice nu pledează deschis în susţinerea acestor idei, dar promovează politica „unirii treptate” sau a „unionismului pragmatic”, fără forţare – prin crearea unui spaţiu informaţional unic, interconectarea reţelelor de telefonie, creşterea mobilităţii pentru cetăţeni etc.

Printre acestea, atît forţe politice ce reprezintă majoritatea parlamentară proeuropeană, cît şi formaţiunile politice extraparlamentare, printre care Partidul Maiei Sandu „Acţiune şi Solidaritate” (PAS). Sandu a ocupat o poziţie similară cu cea a lui Mihai Ghimpu, declarînd public că este gata să voteze ”pentru” în cazul organizării unui referendum naţional pe tema unirii Moldovei cu România.

Potrivit experţilor, pericolul unionismului şi probabilitatea de a pierde statalitatea şi suveranitatea ţării nu trebuie subestimată. Potrivit lor, unionismul şi promovarea acestuia sînt îndreptate spre lichidarea Moldovei ca stat, iar autorităţile trebuie să se gîndească serios la ceea ce se întîmplă în ţară. Dacă guvernarea şi societatea civilă nu vor demonstra vigilenţă, coeziune şi solidaritate, atunci este mare probabilitatea apariţiei elementelor capabile să destabilizeze serios situaţia din Moldova.

Şi aici propunem să revenim la rolul copiilor noştri (tineretului), rezervat lor de către organizatorii de peste Prut în proiectul de lichidare a Republicii Moldova, şi să ne întrebăm: cine are nevoie de asta? Cine are nevoie ca copiii noştri să sufere şi, posibil, să moară pentru ideile aruncate de peste hotare, străine moldovenilor?

Răspunsul e simplu: oricine, numai nu moldovenii!
 
Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load