X 
Arşiţa stiri: 185
Jocurile Olimpice stiri: 144
Transnistria stiri: 1455

De ce Convenția de la Istanbul este numită ”scandaloasă”?

5 oct. 2021,, 10:00 (reactualizat 5 oct. 2021,, 18:01)   Analitică
16575 3

La 30 septembrie guvernul a aprobat proiectul ratificării Convenției de la Istanbul,a cărei denumire deplină este Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Și majoritatea parlamentară a votat-o în primă lectură. Documentul a provocat reacția neunivocă a politologilor, experților, opoziției.

Cu voturile celor din PAS

Consiliul Europei a adoptat acest document la 11 mai, 2011, însă el a intrat în vigoare peste trei ani – în 2014. Republica Moldova a semnat Convenția în februarie, 2017 , dar nu a ratificat-o. Și iată că odată cu venirea la putere a partidului ”Acțiune și solidaritate” chestiunea privind ratificarea Convenției de la Istanbul a fost inclusă în numărul celor prioritare. Dar nici în campania prezidențială și mici în cea parlamentară PAS nu a spus nimic despre această intenție.

În ședința de guvern, Marcel Spatari, ministrul muncii și protecției sociale a menționat la prezentarea documentului, că în anii 2016 și 2020 legislația RM, care reglementează sfera prevenirii și combaterii violenței, a fost parțial ajustată prevederilor Convenției de la Istanbul, din care motiv în peste 20 de acte legislative au fost introduse modificările respective.

E de menționat, că în a. 2018 țara noastră a adoptat Strategia națională de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie pentru anii 2018-2023 și Planul de acțiuni, bazat pe prevederile Convenției de la Istanbul, care reflectă aspectele de profilaxie, protecție, pedepsire, precum și politica integrată.


La 1 octombrie majoritatea parlamentară a propus ca proiectul ratificării Convenției de la Istanbul să fie inclus pe ordinea de zi. Deputații Blocului comuniștilor și socialiștilor au numit proiectul rușinos și și-a îndemnat oponenții să nu facă asta, dat fiind că el conține prevederi inacceptabile pentru majoritatea cetățenilor țării noastre.

La care Igor Grosu a răspuns, că rușinos este să se permită ca în sec. 21femeile să fie bătute. În ciuda cererii opoziției, majoritatea parlamentară a inclus proiectul de lege pe ordinea de zi. În semn de protest, fracțiunea BCS a părăsit sala de ședințe, lucru care nu le-a încurcat celor din PAS să voteze în primă lectură proiectul ratificării Convenției de la Istanbul.

Despre ce este Convenția de la Istanbul?

Așa dar, ce este cu acest document - Convenția de la Istanbul? El este un acord internațional, care prevede măsuri de combatere a violenței față de femei și a violenței domestice. Convenția mai conține o definiție a genului și stabilește un șir de infracțiuni, calificate ca violență împotriva femeilor. Ea cheamă autoritățile din țările europene să depună maxim efort pentru a pune capăt violenței de gen și a confirma angajamentul față de principiile și valorile înscrise în document.

Țările care au sprijinit convenția trebuie să criminalizeze violența psihologică, violența fizică și sexuală, avorturile forțate și sterilizarea. Urmează a fi pedepsită și hărțuirea sexuală.

Plus la asta, documentul mai definește noțiunile de ”gen” și ”violență de gen”. Convenția de la Istanbul obligă autoritățile naționale să elaboreze, pe termen lung, un plan de combatere a violenței împotriva femeilor. Documentul detaliază măsurile de prevenție, protecție și sprijinire a victimelor violenței, precum și de urmărire judiciară a agresorilor, care urmează a fi implementate în legislația națională.

Acordul internațional, între altele, cere finanțarea centrelor pentru victimele violurilor, linii telefonice de asistență nonstop, adăposturi pentru victimele violenței domestice, consilierea victimelor. Documentul presupune dezrădăcinarea practicilor în care rata condamnărilor pentru viol, să zicem, este mult mai joasă ca cea privind alte infracțiuni.

Convenția este sprijinită de 45 de state, dintre care 34 au ratificat-o. Rusia și Azerbaidjanul nu au aderat la CI, alte 11 țări europene în fel și chip tergiversează ratificarea și intrarea ei în vigoare. Printre acestea – Armenia, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Slovacia, Ucraina și Marea Britanie. În multe țări în jurul Convenției au loc discuții aprinse, care durează ani de zile. Și Moldova nu s-a grăbit să semneze acest document, dar noua putere a decis să corecteze această ”greșeală”.

Despre «rolurile ne-stereotipice de gen »

Adoptarea în primă lectură a Convenției de la Istanbul de către majoritatea parlamentară a provocat discuții aprinse printre cetățeni. Rețelele sociale conțin numeroase comentarii negative la această temă. Se arată alarmați și mulți politologi, experți, politicieni.

În opinia jurnalistului Dmitrii Ciubașenco, ratificarea Convenției de la Istanbul este un pas previzibil al noii puteri, căci multe din cele scrise acolo întotdeauna au făcut parte din lista priorităților partidului proprezidențial. Între timp, crede D.Ciubașenco, Convenția de la Istanbul este un acord foarte neunivoc, pe care nu l-au ratificat multe state din Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Iar Turcia, care a dat convenției denumirea, a ieșit din ea și acum nu mai este clar – este convenția de la Istanbul, sau nu este de la Istanbul. Motivul prin care Turcia și-a explicat ieșirea din convenție, — ea este folosită pentru a afirma homosexualitatea ca normă.

– Sub sosul protejării drepturilor femeilor (de parcă azi Codul penal permite ca ele să fie bătute și ucise), în această convenție au fost incluse alte prevederi foarte neunivoce, – spune D.Ciubașenco. – Convenția conține definiția genului. Pentru că este un acord internațional, pentru statele care l-au ratificat această definiție poartă un caracter juridic obligatoriu. Această definiție sună în felul următor: «Gen» înseamnă roluri statornicite social, comportament, activitate și caracteristici, pe care o anumită societate le privește ca și corespunzătoare femeilor și bărbaților ». Dacă noțiunea ”sex” poartă un caracter tradițional, biologic: bărbatul este bărbat, femeia – femeie, genul este o noțiune socială: ești cine crezi că ești. Dacă o femeie ”biologică” se crede bărbat sau oricine altcineva, sau dimpotrivă, un bărbat ”biologic” a decis să devină femeie, acesta și este genul lor.

Ciubașenco a făcut trimitere și la un alt punct controversat din Convenție – angajamentul statelor care au ratificat-o de a permite propaganda LGBT în sistemul de educație. Această prevedere se conține în art. 14 al Convenției. Îl reproducem integral: «1. Părțile vor lua, după caz, măsurile necesare pentru includerea materialului didactic în probleme ca egalitatea dintre femei și bărbați, rolurile de gen ne-stereotipice, respectul reciproc, soluționarea nonviolentă a conflictelor în relațiile dintre persoane, violența de gen față de femei și dreptul la inviolabilitatea personală, adaptat la capacitățile în curs de dezvoltare ale elevilor, în programele didactice oficiale de toate nivelurile. 2. Părțile fac pașii necesari pentru promovarea principiilor expuse la p.1, în structurile educaționale informale, precum și în sport, evenimentele culturale, la odihnă și în mass-media».

– «Materialul didactic» privind «rolurile de gen ne-stereotipice» (schimbarea genului tradițional cu unul dintre numeroasele sexe) urmează a fi introdus în «programele didactice oficiale de toate nivelurile». Aceiași abordare va fi promovată în sport, cultură și mass-media. Clauza «după caz» nu trebuie să ne inducă în eroare, - menționează jurnalistul. – Feministele din PAS, care controlează azi întreaga putere în Moldova, vor spune că acest caz a fost oportun încă ieri, și va fi foarte bine dacă vom compensa timpul pierdut. Ratificarea Convenției de la Istanbul de către majoritatea PAS este un pas inevitabil. Pentru autoritățile care au declarat prioritar cursul spre integrarea europeană este un lucru perfect logic.

Mecanismul a fost pus în funcțiune

Politologul Bogdan Țîrdea a scris pe pagini sa de Facebook, că ei demult au prevenit că dacă PAS va ajunge la putere, neapărat va adopta Convenția de la Istanbul.

«Mulți nici azi nu înțeleg amenințările conținute de Convenția dată. Ea nu este despre drepturile femeilor. Și nici despre drepturile persoanelor gay și lesbiene. Ea țintește distrugerea familiei tradiționale, a bisericii, a întregului sistem de valori sociale. Vor fi nimicite noțiuni ca tată, mamă, femeie… Amintim, că în art. 4(3) din Convenție este dată definiția genului ca ”roluri construite social, modele comportamentale, acțiuni și atribute pe care societatea dată le crede potrivite pentru femei și bărbați». Adică, îți poți alege singur sexul, îl poți schimba, nega, etc. !!! Genul nu este un dat biologic, ci o senzație subiectivă! De aici apar așa definiții stranii, ca «transgender», «biggender», «gender-queer», «agender» etc. Știți care este problema acestei convenții? Că astfel este deschisă calea pentru legalizarea transgenderilor, a schimbării chirurgicale a sexului (inclusiv la copii), dreptul bărbaților - treansgenderi de a folosi veceurile pentru dame, a participa la competițiile feminine!», – își expune B.Țîrdea opinia privind ratificarea Convenției de la Istanbul.

Să nu uităm că în multe țări occidentale copiilor mici li se propune să-și determine poziția în aceste probleme

Politologul mai amintește de art. 40, care reglementează prevederea despre «hărțuirea sexuală» («harassment»). În opinia lui Țîrdea, oricine va face un complement unei femei la serviciu sau în stradă, poate numeri sub incidența acestui articol. Chipurile, orice semn de atenție față de o femeie «poate crea o atmosferă înfricoșătoare, ostilă, umilitoare sau ofensatoare». Evident, «violatorul» imediat va ajunge în vizorul dur al unei rețele de instituții publice…

«Mai mult. Convenția obligă statele să creeze condiții politice contrar propriilor tradiții și obiceiuri, în vederea implementării acestui document! Adică, orice activistă poate intra în biserică și cere să fie admisă în altar. Sau să devină mitropolit… Sau Dumnezeu mai știe ce… Azi multă lume încă mai zîmbește. Urmările se vor face simțite peste 2-3 ani. Dar mecanismul deja va fi pus în funcțiune!» – prezice B.Țîrdea.

Calul Troian

Și politologul Nicolai Pascaru vede în acest document un pericol pentru societatea moldovenească.

- De fapt, fațada Convenției este protejarea femeilor, dar sensul ascuns al documentului este în partea a doua a lui, în care se vorbește despre educația de gen, crearea celei de-a treia identități, ceea ce va crea probleme mari în societate. Asta ar putea provoca o revoluție socială, pentru că după ratificare va fi modificată legislația privind educația în școli, formarea opiniei publice, educația de gen și crearea identității a treia. Adică, după adoptarea legii în școli și grădinițele de copii va fi promovată ideea cum că omul, indiferent de natură, își poate alege sexul masculin sau feminin. Este vorba despre un haos, o revoluție », – a menționat N.Pascaru.

El a menționat, că apărarea femeilor de violența domestică este o lege bună, dar guvernele țărilor deja dispun de mecanisme bunișoare pentru a atinge acest scop. «Convenția de la Istanbul este o stratagemă bine pusă la punct, un cal troian, propaganda celui de-al treilea gen. Toate acestea pot duce la destabilizarea psihicului generației tinere, a copiilor»,- spune Pascaru.

Deputatul BCS Vladimir Odnostalco, care a criticat Convenția de la Istanbul, a fost prevenit pe Facebook, că data viitoare va fi blocat pentru această opinie, deocamdată fiind doar înlăturată postarea în care se spune că «Convenția creează temeiuri juridice pentru promovarea gay-lor și lesbienelor , și pentru propaganda lor în școli și grădinițe de copii! Puterea face lobby intereselor minorităților sexuale. Ce va urma? - va fi permisă /legiferată luarea copiilor din familii. Cum credeți, cui va fi dat acest copil ? Desigur, unei familii homosexuale», – spune politicianul.

Subminarea valorilor familiei

Și utilizatorii rețelelor sociale critică activ documentul votat în primă lectură.

«În multe țări Convenția este criticată: criticii cred că noțiunea de ”gen” este vagă și că ea poate submina valorile tradiționale ale familiei», – scrie N.Socolov.

«Această Convenție de la Istanbul promovează, pe baze legale, interesele reprezentanților minorităților sociale și drepturile lor -LGBT, și nu violența în familie sau împotriva femeilor », – crede Mihail M.

«Sub acoperirea acestei Convenții vor fi promovate așa chestiuni ca introducerea în școli, licee a disciplinelor privind sexul, relațiile dintre oameni, dreptul copiilor de a-și determina apartenența sexuală, etc. Vom ajunge să auzim cum copiii, venind de la școală, ne vor numi părintele nr.1 și 2, așa cum prevăd condițiile Convenției», – de revoltă Marina C.

«Convenția este direct îndreptată spre subminarea valorilor familiei. De ce autoritățile noastre salută militărește tot ce e rău, de ce nu învățăm de la Ungaria, spre exemplu, cum să ne apărăm interesele naționale? » – se întreabă E.Mazur.

Cel mai probabil, la una dintre ședințele următoare ale parlamentului, convenția va fi votată în lectura a doua.

Lidia Ceban

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum veți proceda în cazul referendumul republican privind integrarea europeană a R. Moldova?
CAII MOLDOVENEȘTI, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL!Сандуляк Владислав