COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 397 151   INFECTAȚI 256 103(+49)   TRATAȚI 249 129     DECESE 6168(+3)   Mai multe detalii
Diaspora stiri: 1202
Preşedintele stiri: 2777

Acest serviciu e dificil și periculos. Ce consecințe vor avea noile împuterniciri ale SFS?

9 iul. 2020,, 19:31   Analitică
8705 2

Moldova a revenit la ideea extinderii împuternicirilor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), care în scurt timp ar putea obține dreptul de a efectua operațiuni speciale și urmăriri penale pentru diverse infracțiuni economice.

Proiectul de lege aprobat de guvern presupune reorganizarea SFS cu un scop nobil – combaterea economiei tenebre și a concurenței neloiale. În zona de interese ale noii subdiviziuni specializate vor intra evazioniștii fiscali de toate culorile, pseudoantreprenorii și răuvoitorii care au prejudiciat bugetul de stat sau au comis alte infracțiuni cu caracter economic.

În același timp, multă lume a criticat inițiativa privind noile împuterniciri ale SFS, vorbind despre necesitatea separăriii funcțiilor de control fiscal și de urmărire penală. Experții atrag atenție asupra faptului, că relația statului cu contribuabilul trebuie să fie sănătoasă, bazată pe prezumția conștiinciozității acestuia. În opinia lor, o altă abordare nu înseamnă colaborare, ci îi pune pe toți antreprenorii în poziția de bănuiți în fața organelor represive, rolul cărora încearcă acum să și-l revendice și SFS.

Activitatea ”sub acoperire”

Sarcina de bază a SFS este administrarea și controlul fiscal, în cadrul căruia este verificată corectitudinea calculării și achitării impozitelor și taxelor. Dacă există temei, contribuabilul de rea-credință este atras la răspundere fiscală. Reieșind din acestea, SFS nu are dreptul să efectueze operațiuni speciale și urmării penale, prin intermediul cărora pot fi depistate numeroase infracțiuni. Potențialul acestui tip de aplicare a legii depășește mult posibilitățile controlului fiscal. În acest context, SFS întotdeauna a căutat să-și extindă atribuțiile și să obțină abilități suplimentare de contracarare a contravenienților.


În cadrul activității speciale de anchetare, spre exemplu, există posibilitatea de a urmări discret mișcările răufăcătorilor, convorbirile lor telefonice și pe internet. Deseori aceasta poate dovedi evaziunea fiscală sau apartenența persoanelor la o organizație fictivă, utilizată în scheme ilegale. În plus, SFS și-ar putea introduce angajații în companii pentru acumularea dovezilor de utilizare a schemelor criminale – la această practică recurg periodic organele de aplicare a legii. Acești angajați pot fixa fapte cum ar fi contabilitatea dublă, achitarea în numerar a unei părți din salariu în scopul neimpozitării acesteia, originea și direcția de mișcare a banilor și valorilor materiale nereflectate în evidența contabilă.

Acțiunile organelor de drept, spre deosebire de controlul fiscal, de multe ori au un caracter ascuns, deoarece se efectuează fără știrea celui care prezintă interes. Desecretizarea datelor se face după obținerea informației necesare. Iar în timpul controlului fiscal există posibilitatea participării personale sau printr-un reprezentant, precum și cea de a cunoaște toate materialele dosarului. În plus, practica arată că după un control fiscal și luarea deciziei de tragere la răspundere, răufăcătorii pot nimici sau falsifica urmele infracțiunii despre care au aflat din materialele dosarului. De multe ori, asta complică acumularea dovezilor și, în rezultat, persoanele care au comis deliberat infracțiunea nu compensează prejudiciul adus bugetului.

Prin lipsa atribuțiilor necesare, explică Ministerul Finanțelor, rata relativ joasă a depistării infracțiunilor economice, ceea ce afectează climatul de afaceri și contribuie la extinderea fenomenului economiei tenebre. Cei de la minister cred că poliția abordează acest gen de infracțiuni formal. Motiv pentru pornirea cauzei penale pot fi datele controalelor fiscale și alte materiale venite de la fisc. Procedurile existente, potrivit autorităților fiscale, adesea complică anchetarea crimelor economice, reduc eficiența eforturilor întreprinse și creează premise pentru ca infractorul să evite tragerea la răspundere. În același timp, în comentariul pentru Noi.md unii reprezentanți ai SFS au menționat, că de nenumărate ori s-au ciocnit cu colaboratori MAI, care demonstrează necunoașterea totală a legislației civile, fiscale și a bazelor activității de antreprenor.

Datele Biroului Național de Statistică denotă indicatori nesemnificativi în depistarea infracțiunilor fiscale și aferente lor prin procedura actuală. Iar numărul acțiunilor ilegale în activitatea de antreprenor, impozitarea și aspectele conexe a scăzut în anul 2019 cu cca 25% față de anul precedent. În acest sector au fost înregistrate cca 38,4 mii de infracțiuni, în urma cărora au fost emise 37,9 mii de decizii privind aplicarea pedepselor. De cele mai multe ori infracțiunile țin de prezentarea rapoartelor fiscale și îndeplinirea angajamentelor fiscale, iar pedeapsa de bază pentru contribuabili este amenda. În mod regulat, sînt trase la răspundere companiile transportatoare de pasageri, internet-magazinele, saloanele de frumusețe, unitățile de alimentație publică, spălătoriile auto. Un articol apartereprezintă încălcările în sfera relațiilor de muncă, inclusiv salariile în plic și mașinațiile privind taxele fiscale și sociale.

Plus 500 milioane la buget

Vinerea trecută, guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede extinderea competențelor SFS. Instituția va putea iniția cauze penale și va obține o parte din competențele care anterior aparțineau poliției economice. Actualul ministru al Finanțelor, Sergiu Pușcuța, a lansat această idee cu ani în urmă, fiind în fruntea Serviciului Fiscal. În ședința cabinetului de miniștri el a prezentat proiectul de lege și a menționat că în perspectivă SFS va putea contribui la prevenirea crimelor economice și la combaterea lor, deoarece va avea împuterniciri speciale și dreptul de a efectua urmărirea penală în această categorie de dosare. După aprobarea lui de către guvern, proiectul amendamentelor legislative va fi pus la vot în parlament.

”Reieșind din faptul că organele subordonate Ministerului de Finanțe pot examina infracțiunile prevăzute de art. 263 p. (4) – (8) din Codul penal, care țin și de competența organelor MAI, în scopul evitării dublării competențelor și deoarece aceste infracțiuni țin de activitatea de antreprenor, se propune ca în continuare expertiza lor să fie făcută în cadrul Ministerului Finanțelor”, argumentează autorii inițiativei.

La secția juridică a SFS, corespondentului Noi.md i s-a explicat că, în cazul în care amendamentele vor fi adoptate, eficiența Serviciului Fiscal va spori, el nu va mai fi nevoit să piardă timp pentru a informa alte structuri. Azi, dacă în timpul controalelor SFS depistează încălcări, el trebuie să examineze materialele într-o anumită perioadă de timp și să ia o decizie, după care să informeze autoritatea de urmărire penală. Iar aceasta este nevoită să inițieze noi controale, deja în cadrul dosarului penal. ”În esența lor, infracțiunile economice se referă la cele civile, de aceea nu este logic ca ele să fie combătute de structurile de forță”,- menționează SFS.

În plus, infracțiunile fiscale și conexe se numără printre cele mai frecvente infracțiuni economice, caracterizate prin latența sporită și diversitatea metodelor de comitere a lor. Iar prejudiciul cauzat de infracțiunile fiscale îl depășește pe cel cauzat de toate celelalte infracțiuni economice luate la un loc. Ca regulă, persoanele care se eschivează de la achitarea impozitelor de către companie, și ca persoane fizice nu-s contribuabili conștiincioși, ascund banii sau bunurile care trebuie impozitate. De aceea cauzele penale trebuie investigate din punctul de vedere al întregului complex de infracțiuni. Adesea infracțiunile fiscale se combină cu alte tipuri de crime economice: de la pseudo-antreprenoriat la legalizarea capitalurilor și bunurilor obținute pe căi ilegale.

În ședința guvernului, premierul Ion Chicu a explicat că ”acest proiect este foarte așteptat de oamenii de afaceri”, care, potrivit lui, au lansat această inițiativă în cadrul forumului antreprenorilor. Autoritățile speră că inovația va spori capacitatea statului de a reacționa la acțiunile ilegale care împiedică dezvoltarea unui climat de afaceri sănătos și va ușura viața antreprenorilor care respectă legea și suferă din cauza concurenței neloiale. Sergiu Pușcuța a mai menționat că amendamentele urmăresc scopul de a reduce economia tenebră, a combate criminalitatea economică, inclusiv evaziunile fiscale din partea cetățenilor și a persoanelor juridice, a preveni cazurile de prejudiciere a trezoreriei de stat și a spori veniturile bugetului public.

În acest scop, SFS va avea o subdiviziune specializată. În primele variante ale proiectului se presupunea că aceasta va avea 40 de angajați, însă în versiunea actuală, efectivul ei a sporit pînî la 70 de unități. Anterior, SFS a calculat că pentru crearea noii structuri va fi necesar peste 1 milion de lei. Jumătate din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru achiziționarea uniformei angajaților. Conform calculelor preliminare, cheltuielile se vor recupera rapid: activitatea noii structuri va aduce anual bugetului nu mai puțin de 500 mln. lei.

”Colectarea impozitelor va fi înlocuită cu luarea lor forțată”

În ultimul timp, autoritățile tot mai des vorbesc despre faptul că bugetul statului nu are suficiente venituri nu numai din motive obiective – lipsa banilor. Adesea nu se dorește achitarea impozitelor și atunci ori se eschivează de la plata lor, ori se întreprind acțiuni ocolitoare, pentru a plăti mai puțin. Legislația imperfectă și ineficiența organelor competente face jocul evazioniștilor înveterați, care recurg la diverse șiretlicuri și scheme de evaziune fiscală.

Pe de altă parte, uneori numărul mare al actelor de reglementare îl dezorientează pe contribuabil și infracțiunea este comisă fără rea-intenție. Iar antreprenorii vorbesc adesea despre samavolniciile organelor de control și povara fiscală prea mare pentru sectorul real al economiei. În opinia lor, în condițiile unei legislații fiscale complicate și a numeroaselor posibilități de interpretare dublă, cauzele penale ar trebui pornite numai dacă există semne de încălcare intenționată din partea contribuabilului.

Nu-i de mirare, deci, că inițiativa privind extinderea competențelor SFS a fost criticată de multă lume, care a invocat necesitatea separării funcțiilor de control fiscal și de urmărire penală. În opinia unui șir de experți, autoritățile fiscale nu trebuie să aibă împuterniciri pentru a investiga sau pentru a efectua urmărirea penală, aceasta fiind prerogativa MAI. Relațiile dintre stat și contribuabil trebuie să fie sănătoase și să se bazeze pe prezumția conștiinciozității acestuia. Orice altă abordare nu înseamnă colaborare, ci îi pune pe toți antreprenorii în poziția de bănuiți în fața organelor represive, rolul cărora încearcă acum să și-l revendice și SFS.

Pavel Grigorciuc, președintele Asociației ”Dreptul la echitate” a menționat pe pagina sa de pe o rețea socială, că decizia autorităților moldovene nu are nimic comun cu ușurarea vieții antreprenorilor și nu se va solda cu îmbunătățirea climatului de afaceri. El este convins că aceasta este ”o decizie neconstituțională” și că ”încercarea de a crea o structură nouă care va deveni coșmarul businessului”, cum anterior erau procuraturile specializate – pentru combaterea corupției și pentru combaterea criminalității organizate și cazuri speciale. ”Ceea ce Stoianoglo a nimicit în procuratură, acum va reînvia în Serviciul Fiscal”, concluzionează Grigorciuc.

”Existența unor suspiciuni rezonabile privind conștiinciozitatea contribuabilului poate deveni motiv pentru urmărire penală. Însă una e ca aceasta să fie efectuată de o autoritate formată expres în acest scop și alta – ca autoritățile fiscale să fie abilitate cu împuterniciri de prisos. Este un nonsens juridic, prin care colectarea impozitelor va fi înlocuită cu luarea lor forțată. În plus, în virtutea funcțiilor lor, angajații fiscului se află în contact direct cu antreprenorii, ceea ce poate afecta obiectivitatea investigării infracțiunilor economice din cauza unui conflict de interese. Nimeni nu a anulat nici factorul corupției. La urma urmei, pentru o activitate de acest gen e nevoie de cunoștințe în criminalistică și de experiență de lucru operativ. Cred că SFS are suficiente competențe și nu e cazul, de dragul competitivității cu MAI, să-i marginalizeze pe antreprenori”, a menționat pentru Noi.md directorul unei companii din capitală.

Și reprezentanții MAI pun la îndoială inițiativa Ministerului Finanțelor. În opinia polițiștilor, dacă între organele de poliție și SFS există o interacțiune corectă, nu este nevoie de o extindere a funcțiilor serviciului fiscal. Cei din MAI dau asigurări că se isprăvesc cu obligațiunile lor de serviciu și că motive obiective pentru crearea unei structuri noi nu există. Mai ales că în componența Departamentului urmărire penală a Inspectoratului General de Poliție există o subdiviziune specializată în investigarea crimelor economice. Poziția MAI este susținută de un șir de experți, din spusele cărora nu se știe în ce măsură activitatea noii verigi a SFS va fi mai eficientă, iar irosirea banilor pe implementarea unor mecanisme noi fără a avea o justificare economică clară nu face parte din sarcinile primordiale, în condițiile crizei pandemice.

Victor Surujiu

Recomandă:

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Ar trebui de deschis secții de votare suplimentare peste hotare?