Ambasadorul Chinei: Piața chineză va fi mai deschisă pentru Moldova

Audio
Ambasadorul Chinei: Piața chineză va fi mai deschisă pentru Moldova

În noaptea de 15 spre 16 februarie, va sosi Anul Nou Chinezesc, sărbătorit în toată lumea, inclusiv în Moldova. Este un motiv excelent de a vorbi despre țara în care s-a născut această veche sărbătoare, dar și despre relațiile dintre Moldova și China. Mai ales că au început negocierile privind semnarea Acordului de liber schimb între cele două țări. Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, a povestit despre acestea și multe alte lucruri într-un interviu oferit portalului NOI.md.

- Congresul XIX al Partidului Comunist Chinez (PCC) a fost unul dintre evenimentele cele mai importante ale anului trecut. Povestiți-ne, vă rog, despre scopurile puse de Congres, care sînt cursurile diplomatice și politice și cum vor influența ele dezvoltarea Chinei și relațiile moldo-chineze.

- Congresul XIX al Partidului Comunist Chinez este unul foarte important, convocat în momentul-cheie de intrare a socialismului cu specific chinez într-o epocă nouă. El are o însemnătate mare și de perspectivă pentru dezvoltarea Chinei și a PCC. Congresul a stabilit planul strategic de activitate a PCC și a țării sub toate aspectele și a pus grandiosul scop al construirii depline a statului socialist modernizat.

Pornind de la acest plan, către anul 2020, în China va fi creată o societate moderat prosperă, iar către 2035 va fi finalizată, în fond, modernizarea socialistă a țării. Spre mijlocul secolului, China va fi o țară socialistă modernizată, bogată și puternică, democratică și civilizată, armonioasă și minunată. Din punctul de vedere al puterii naționale și al influenței internaționale, China va face parte din numărul țărilor-lideri.

La Congresul XIX al PCC au fost înaintate cerințe noi față de diplomația Chinei și s-a subliniat clar că în noua eră diplomația unei țări mari cu specific chinezesc trebuie să corespundă construirii unui nou tip de relații internaționale. China va dezvolta intens parteneriatul global, va contribui la coordonarea și conlucrarea marilor puteri, va construi cadrul relațiilor cu marile puteri cu stabilitate generală și dezvoltare echilibrată, va urma principala politică națională de deschidere către lumea exterioară, va promova activ cooperarea în cadrul inițiativei „O centură, o cale”, respectînd concepția globală de guvernare prin consultări comune și construcții în comun, participînd activ la reforme și la construirea sistemului global de guvernare și aplicînd înțelepciunea și eforturile Chinei la prosperarea și dezvoltarea lumii.

China este una dintre forțele politice și economice importante de pe arena internațională, ea are un rol important în promovarea dezvoltării economice mondiale și menținerea securității și stabilității internaționale. China puternică și dezvoltată va oferi mai multe posibilități tuturor țărilor lumii, inclusiv Republicii Moldova. Noi invităm Moldova să profite de posibilitățile economiei chineze pentru a contribui la dezvoltarea social-economică a propriei țări, la prosperarea și renașterea Moldovei și a poporului ei.

- Cum s-a dezvoltat economia Chinei – una dintre cele mai mari din lume – în anul trecut? Care sînt secretele dezvoltării ei rapide și stabile?

- În anul 2017 economia Chinei a fost stabilă și a avut o tendință bună de dezvoltare stabilă și sănătoasă. Produsul intern brut (PIB) a constituit cca 82,7 trilioane de yuani (cca $ 12 trilioane), cu 6,9% mai mult decît în anul precedent.

Exportul a crescut cu 10,8%, comparativ cu 2016 și constituie 15,33 trilioane de yuani. Importul a crescut cu 18,7% și a constituit 12,46 trilioane de yuani. Așa a încetat recesiunea de doi ani.

În China au fost produse 617,91 milioane de tone de cereale (cu 0,3% mai multe decît în 2016). Noile tehnologii și noile ramuri ale industriei au înflorit. Una după alta au apărut asemenea realizări ca avioanele C919, trenul motorizat „Renașterea”, liniile cuantice de comunicare și cercetările la mare adîncime.

Crește permanent nivelul de trai al oamenilor: anul trecut venitul pe cap de locuitor a crescut cu 7,3% și a ajuns la 26 de mii de yuani. Peste 10 milioane de oameni de la sate au ieșit din sărăcie. În orașe, numărul celor plasați în cîmpul muncii a crescut cu 13,51 milioane de persoane. Nivelul înregistrat de șomaj în orașe a constituit 3,9%, situația ocupării forței de muncă a fost stabilă.

Anul trecut China a obținut succese deosebite în dezvoltarea economică. Cred că acestea constau din trei puncte. Unu – implementarea continuă a noii concepții de dezvoltare „Inovare, coordonare, ecologie, deschidere și utilizare în comun”, modificarea activă a metodei de dezvoltare și sporirea calității și eficienței dezvoltării. Promovarea continuă a reformelor în toate sferele a determinat dinamismul trainic al dezvoltării economice.

Noi am lichidat eficient surplusul din domeniul producerii fierului și oțelului, cărbunelui și energiei electrice, am accelerat modernizarea și transformarea structurii industriale. Anul trecut au fost reduse considerabil impozitele și taxele – cu 1 trilion de yuani, ceea ce a redus prețul de cost al produselor și a îmbunătățit condițiile pentru dezvoltarea businessului.

Doi – promovarea masivă a strategiei dezvoltării inovaționale. Noile forțe motrice au susținut creșterea economică. S-au dezvoltat dinamic noile ramuri și noile produse. Volumul investițiilor în produsele de tehnologie avansată a sporit cu 17%, în producerea utilajelor – cu 8,6%.

Grație savanților chinezi, au apărut un șir de realizări tehnico-științifice majore în domeniul aerospațial, în sferele de creare a intelectului artificial, cercetărilor la adîncimi mari și medicinii biologice. În China este promovată strategia antreprenoriatului în masă și a activității inovaționale extinse. În consecință, avem un adevărat boom în inovațiile antreprenoriale. În 2017, în țară au fost înregistrate peste 6 milioane de întreprinderi noi, cu 9,9% mai multe decît în anul trecut.

Trei – dezvoltarea sferei serviciilor contribuie mult la creșterea economică a țării. În 2017 valoarea adăugată a ramurii serviciilor în China a constituit 51,6% PPB, aportul ei la creșterea economică – 58,8%, ceea ce o face una dintre principalele forțe motrice ale economiei.

- Ce rate ale impozitului pe venit există în China?

- În diverse ramuri ale economiei, ratele de impozitare diferă. Pentru întreprinderile în dezvoltare există înlesniri fiscale. Politicile fiscale preferențiale se aplică, în special, pentru businessul mic și mijlociu, spre a-l proteja de influența negativă a întreprinderilor mari. Există înlesniri și pentru întreprinzătorii individuali. Deoarece țara are o populație numeroasă, Guvernul și-a propus să dezvolte antreprenoriatul în masă și să stimuleze inițiativa economică.

Guvernul Chinei oferă posibilități întregului popor, nu doar unui anumit cerc de oameni. În plus, acționează politica „Reforme de partea ofertei”, adică se fac reforme structurale pentru optimizarea sistemului economic și păstrarea tendințelor pozitive de dezvoltare a economiei.

De aceea, în China, în ultimii 30-40 de ani, economia s-a dezvoltat rapid. Toată lumea s-a concentrat asupra dezvoltării economice, oamenii nu trebuie să acorde atenție politicii, alegerilor etc. Concetățenii noștri depun eforturi ca să cîștige mai mulți bani pentru sine și pentru familie, de aceea avem în China o dezvoltare echilibrată, inclusiv în economie.

- Cum credeți, ce ar putea învăța Moldova și moldovenii de la China și chinezi?

- Deja de doi ani mă aflu în Moldova și simt că aici poporul este bun. Aveți resurse umane bune. Cred că puteți însuși, în primul rînd, dezvoltarea echilibrată în toate sferele. Grație politicii de deschidere și reforme în sferele politică, economică și socială, în China se menține o stabilitate pe parcursul ultimilor 40 de ani. De aceea, chinezii pun accentul pe dezvoltarea economiei.

Anterior, și de la noi tinerii plecau peste hotare. Iar populația din raioanele mai sărace din nord tindea să se strămute spre sud. Dar grație faptului că în China s-a ajuns la această dezvoltare echilibrată, în ultimii ani urmărim tendința de revenire acasă a chinezilor care anterior au emigrat în SUA și Europa. Și acum ei dezvoltă în China tehnologii avansate.

În plus, noi promovăm o politică conform căreia impozitele acumulate în sudul și estul țării merg la dezvoltarea infrastructurii raioanelor din nord, de aceea și oamenii care au plecat din nord spre sud revin în locurile natale. Toate acestea au contribuit la formarea dezvoltării echilibrate a țării. Iată de ce anul trecut noi am avut această tendință bună de dezvoltare a tuturor sferelor vitale ale societății chineze. Ca ambasador al Chinei, mă bucur să văd că în Moldova tot poate fi formată o asemenea dezvoltare echilibrată.

În Moldova mulți tineri talentați cunosc mai multe limbi. Dacă în republica voastră ar fi formată o asemenea dezvoltare, acești tineri ar putea fi de folos la ei acasă, ar putea dezvolta țara, să nu rămînă în sate doar bătrîni și copii. Solurile voastre pot fi folosite cu succes. Sper că poporul moldovenesc va trage foloase din dezvoltarea economică a țării, nivelul lui de trai va crește și oamenii vor putea trăi bine. Încă o concepție importantă în dezvoltarea Chinei – dezvoltarea economiei trebuie să fie de folos întregului popor. Cum am mai spus, anul trecut peste 10 milioane de oameni săraci, prin diferite metode, au scăpat de sărăcie. Mulți prieteni moldoveni mă întreabă despre acești 10 milioane de oameni – este un număr de trei ori mai mare decît toată populația Moldovei.   

- Cum apreciați relațiile moldo-chineze și colaborarea bilaterală de anul trecut în diverse sfere?

- În 2017 am marcat 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și Moldova. Anul trecut relațiile celor două țări s-au dezvoltat stabil, sănătos. Ambele părți au întărit mereu încrederea politică reciprocă, au susținut interacțiunea persoanelor sus-puse și colaborarea stabilă bilaterală și multilaterală.

S-a întărit și colaborarea comercial-economică. În perioada ianuarie-noiembrie, volumul comerțului bilateral dintre China și Moldova a atins cifra de 469 milioane de dolari, crescînd cu 30%. Spre sfîrșitul anului s-a anunțat oficial lansarea negocierilor de semnare a Acordului de liber schimb între China și Moldova (FTA). Pe viitor, semnarea lui va impulsiona dezvoltarea relațiilor bilaterale.

În baza principiului de respect reciproc, egalitate și avantaj reciproc, China colaborează cu Moldova în diferite domenii și acordă Moldovei asistență în dezvoltarea social-economică. Anul trecut au fost finalizate cu succes două proiecte de ajutor – de furnizare a echipamentelor logistice militare și de activitate a Centrului de Medicină Chineză. Proiectul Centrului de Medicină Chineză este un sprijin gratuit din partea guvernului chinez. A fost construită clădirea, livrate echipamentele și medicamentele necesare. Medicii chinezi au venit în Moldova și, timp de doi ani, utilizînd tehnologiile medicinii chineze, au tratat peste 5000 de bolnavi. Sper că va exista și un al treilea proiect al Centrului de Medicină Chineză, care va aduce un real folos poporului moldovenesc.

În prezent se află în derulare așa proiecte interguvernamentale precum proiectul de furnizare a dispozitivelor de scanare pentru Aeroportul Internațional Chișinău și Postul vamal Ocnița, proiectul de creare a stației electrice solare. În anul nou, China, împreună cu Moldova, va depune eforturi pentru dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale și a colaborării pragmatice în interesul popoarelor din ambele țări.

- Povestiți-ne, vă rog, despre negocierile privind liberul schimb între Moldova și China. Ce avantaje vor obține ambele părți?

- Negocierile privind Acordul de liber schimb (FTA) reprezintă o decizie strategică a guvernelor din țările noastre. Părțile îi acordă o atenție sporită. În mai 2017 a fost efectuat studiul de fezabilitate și, la finele anului trecut, noi am semnat un protocol privind desfășurarea negocierilor. La 5 martie grupul de lucru chinez va vizita Moldova pentru prima rundă de negocieri.

FTA este baza unei colaborări reciproc avantajoase pentru ambele părți. Acordul va stimula schimbul de mărfuri, tehnologii și personal între ambele țări. Cu înlăturarea treptată a taxelor vamale, cifra de afaceri între țările noastre va crește semnificativ, fapt ce va contribui la dezvoltarea ramurilor corespunzătoare și va stimula creșterea economică a Chinei și a Moldovei.

Semnarea FTA va aduce părții moldovenești multe beneficii și avantaje. În primul rînd, în Moldova vor fi aduse mai multe mărfuri chineze de înaltă calitate, piața moldovenească va crește, iar moldovenii vor avea de unde alege. În același timp, prețurile vor fi mult mai mici, deci populația moldovenească va avea de cîștigat.

În al doilea rînd, după anularea taxelor, mărfurile moldovenești vor fi mai competitive. Exportatorii din Moldova vor beneficia de condiții mai favorabile de intrare pe piața chineză, contribuind la dezvoltarea continuă a întreprinderilor. Spre exemplu, recent a intrat în vigoare acordul FTA dintre China și Georgia. Taxa pentru vinurile georgiene s-a redus de la 14% la zero. Iar vinificația este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei moldovenești. Eu recomand să se acorde atenție negocierilor și să fie studiate din timp politicile preferențiale, condițiile, pentru ca pe viitor să se obțină mai multe avantaje în urma acestui acord.

- În Moldova există o opinie conform căreia în urma acestui acord țara noastră poate suporta mai multe pierderi decît avantaje, fiindcă importul din China este mult mai mare decît exportul din Moldova în RPC. Ce credeți despre aceasta?

- Semnarea acestui acord nu înseamnă că dintr-o dată se va deschide întreaga piață. Pe parcursul negocierilor părțile pot discuta despre corectarea treptată a taxelor pentru anumite mărfuri. Moldova este un bun prieten și partener, și partea chineză, desigur, va ține cont de specificul țării voastre. Nu dorim ca piața moldovenească să se prăbușească. Piața foarte mare a Chinei va deveni mai deschisă pentru Moldova. După ce vinurile și produsele agricole moldovenești vor intra în China într-un regim preferențial, producătorii lor vor vedea avantajul exporturilor pe piața noastră.

Cînd am venit încoace, în august 2015, m-am întîlnit cu președintele de atunci al Moldovei, Nicolae Timofti. El a menționat că, dacă fiecare chinez adult va cumpăra o sticlă de vin moldovenesc, vinificația din Moldova nu va mai avea nicio problemă. I-am răspuns atunci că, dacă va fi așa, noi vom consuma nu doar tot vinul din Moldova, dar și apa din rîul vostru. Deci, experții voștri și Guvernul înțeleg bine avantajele semnării acestui acord și faptul că nu vor exista probleme în acest sens.

Vreau să menționez că în China se produce mai mult vin decît în Moldova. Dar asta nu înseamnă că el va fi adus în Moldova și va strica piața moldovenească. Pe parcursul negocierilor, părțile vor discuta cum să protejeze ramurile cele mai importante. Din China vor fi importate, în special, mărfuri care nu se produc în Moldova. Vom echilibra perfect acest acord. El se referă nu numai la comerț, dar și la investiții. După semnarea FTA, investițiile chinezești vor veni mai ușor în economia voastră. Și pe viitor vor exista mai multe posibilități pentru dezvoltare.

Mai am un exemplu – Chile, un mare producător de vinuri. Pînă la semnarea Acordului de liber schimb între China și Chile, importurile de vinuri din Chile în China erau pe locul 10 în volumul total de importuri vinicole în țara noastră. După semnarea FTA, ele s-au ridicat pe locul 1. Pe piața chineză poți vedea și struguri din Chile, deși această țară este foarte departe. Noi înțelegem că pentru Moldova vinificația este cea mai importantă ramură, de aceea, guvernul nostru este mereu preocupat de răspîndirea vinurilor moldovenești. Anul trecut importurile de vin din Moldova au crescut cu peste 50%.

- În decembrie 2014, ministerele economiei ale ambelor țări au semnat Memorandumul privind consolidarea colaborării în domeniul construcției în comun a „Centurii economice a Drumului mătăsii”. Ce domenii prioritare ale acestei colaborări mai pot fi îmbunătățite?

- Inițiativa „O centură, o cale” (apărută din două programe – „Centura economică a Drumului mătăsii” și „Drumul maritim al mătăsii din sec. XXI” – n.r.) este un pas important al Chinei în vederea instaurării colaborării globale la noua etapă de dezvoltare. Peste 100 de țări și organizații internaționale susțin și participă activ la construirea „O centură, o cale”, care corespunde intereselor acelor țări care se află pe „Drumul mătăsii”. Eu cred că, în cadrul acestei inițiative, ambele părți pot consolida colaborarea în sfere prioritare precum infrastructura, proiectele de modernizare a autostrăzilor și căilor ferate.

Un proverb chinezesc spune: „Dacă vrei să fii bogat, construiește mai întîi drumuri”, adică sistemul rutier bine dezvoltat va contribui la schimbul de mărfuri și de personal și va stimula dezvoltarea economiei. Pentru a deveni un centru de transport și logistică în această regiune, Moldova are nevoie de un sistem rutier și de transport calitativ și modern. China are o experiență bogată în sfera infrastructurii și poate ajuta la crearea lui.

Sper că Guvernul Moldovei va susține pe deplin colaborarea financiară a guvernelor noastre și va folosi creditele preferențiale ale Guvernului Chinez pentru implementarea proiectelor de infrastructură privind modernizarea autostrăzilor și căilor ferate. Și colaborarea în domeniul noilor energii este una de perspectivă. Moldova este bogată în energie solară și eoliană. Dacă ar fi realizate proiecte de noi energii, ea va importa mai puțină energie electrică. China are o experiență vastă în dezvoltarea cu succes a noilor surse de energie, de aceea părțile ar putea discuta și consolida colaborarea în acest domeniu.

- Dacă tot vorbiți de credite preferențiale, care ar fi rata procentuală posibilă?

- Rata dobînzii la împrumuturile preferențiale ale Guvernului Chinez în prezent este de 2%. Dar în funcție de diverse proiecte, ea poate fi ajustată. Moldova a luat deja multe împrumuturi de la diverse organizații internaționale. De aceea, împrumuturile ei în alte țări vor fi limitate.

- În prezent avem puține investiții chinezești în Moldova. Cum credeți, ce împiedică venirea investițiilor Chinei în Moldova și ce ar trebui să întreprindă guvernul moldovenesc pentru a atrage mai mulți investitori chinezi?

- Din punctul meu de vedere, există două cauze ce limitează activitatea investitorilor chinezi în Moldova. Pe de o parte, ei nu cunosc Moldova suficient de bine, inclusiv politica ei de atragere a investițiilor străine, legile, piața etc. Pe de alta – mai trebuie îmbunătățite condițiile de infrastructură a întreprinderilor complexe respective.

Sfatul meu este, în primul rînd, ca antreprenorii chinezi să fie mai bine informați despre ramurile prioritare, potențialul pieței, condițiile preferențiale, pentru ca mai mulți businessmeni chinezi să cunoască Moldova. Trebuie să atrageți mai multe întreprinderi chineze să investească în țara voastră. Anul trecut, Guvernul Moldovei a simplificat cerințele de eliberare a vizelor pentru cetățenii chinezi, oferind businessmenilor condiții mai bune de a vizita Moldova și a-i studia piața.

Apoi, trebuie urgentată construirea infrastructurii, inclusiv a celei portuare, și îmbunătățită logistica Aeroportului, pentru a asigura condiții benefice pentru activitatea investițională. Am certitudinea că, pe măsură ce businessmenii chinezi vor cunoaște Moldova, iar complexul de servicii va fi mai bun, vom avea o perspectivă frumoasă de colaborare investițională.

- Cîte vize chineze au obținut cetățenii Republicii Moldova în 2017? Moldova a simplificat procedura de eliberare a vizelor pentru cetățenii chinezi. Ei pot obține viza electronică moldovenească fără a ieși din casă, iar dacă au viză de reședință într-o țară din UE sau o viză eliberată de o țară UE, de viza moldovenească nici nu e nevoie. Care sînt perspectivele simplificării regimului de vize între China și Moldova?

- Anterior, pînă la simplificarea procedurilor de eliberare a vizelor, cetățenii chinezi care doreau o viză moldovenească așteptau două luni. Dacă în 2016 mai bine de 240 de cetățeni chinezi au venit în Moldova, în perioada martie-octombrie 2017, acest număr a trecut de 640. Sporirea numărului de cetățeni chinezi care au vizitat Moldova, pe de o parte, a adus țării mai multe venituri din turism, pe de alta – a oferit întreprinderilor chineze condiții mai prielnice pentru a lua cunoștință de piața moldovenească și de colaborare a părților.

Ambasada Chinei în Moldova încearcă de mai mulți ani să ofere cetățenilor moldoveni servicii consulare calitative. Anul trecut, Ambasada a eliberat circa 2000 de vize locuitorilor Moldovei. Procedurile de perfectare a vizelor după depunerea actelor mereu se simplifică. Cetățenii moldoveni pot ridica viza peste patru zile lucrătoare de la depunerea actelor. Partea chineză este gata să continue colaborarea cu Moldova în privința simplificării regimului de vize și să ofere condiții tot mai avantajoase.

- Prin ce este interesantă mica Moldovă unei țări așa de mari cum este China? Care dintre mărfurile moldovenești ați vrea să le vedeți în țara Dvs.?

- În China sînt foarte populare vinurile moldovenești. Moldova a început să exporte vin în China din 2006. Volumul anual de vin exportat a crescut deja de 30 de ori. Vinurile moldovenești pot fi des văzute în magazinele din China, calitatea și prețul lor sînt competitive. Moldova are și un potențial mare de export a unor asemenea produse agricole ca nucile, semințele de floarea soarelui, mierea, etc. Din cîte știu, Moldova exportă în China nu doar produse agricole, ci și scaune din piele și cabluri electrice pentru automobilele ÎM Volkswagen din Shanghai. Treptat, întreprinderile din China vor cunoaște mai bine produsele moldovenești și acestea se vor fi căutate.

- Ce mărfuri moldovenești v-au plăcut Dvs. personal?

- Acest costum, pe care îl port acum, este fabricat în Moldova. În industria confecțiilor, Moldova dispune de avantaje. Și sfera produselor alimentare este una de perspectivă, inclusiv cea vinicolă. Îmi place asta. Eu cumpăr vinuri moldovenești, le prefer pe cele roșii. Strugurii din Moldova sînt de calitate și există foarte multe soiuri. Merele, prunele sînt gustoase. Aveți fructe organice.

- În acest an partea chineză va organiza prima expoziție internațională China International Import Expo (CIIE). Povestiți-ne despre ea. Probabil, întreprinderile moldovenești vor fi interesate să participe la ea.

- Anul trecut, la forumul „O centură, o cale” președintele RPC, Xi Jinping, a anunțat că din 2018 China va organiza expoziția internațională „China International Import Expo”. Scopul acesteia e să ofere altor țări condiții bune de export în China și să creeze o platformă pentru comerț. China organizează un asemenea eveniment major de atragere a importurilor cum nu există în multe locuri din lume. Aceasta demonstrează dorința ei de a deschide lumii piața sa.

Prima expoziție China International Import Expo va avea loc între 5 și 10 noiembrie curent la Shanghai. În cadrul CIIE vor avea loc așa evenimente complexe precum expoziția mărfurilor, serviciilor și investițiilor, expoziția comercială pentru întreprinderi, prezentarea produselor noi etc. Partea chineză va organiza și va invita numeroși cumpărători din țară și din afara ei, pentru a discuta colaborarea cu clienții nemijlocit, pe loc.

China este o piață foarte mare cu o populație de 1,3 miliarde de oameni. În următorii 5 ani, China va importa mărfuri și servicii în sumă de peste $ 10 trilioane, ceea ce oferă mari posibilități companiilor exportatoare din străinătate. Partea chineză salută participarea partenerilor din Moldova la China International Import Expo. Prin această platformă ei vor putea să extindă piața externă și să stimuleze dezvoltarea propriului business.

Știu că MIEPO va participa la organizarea participării întreprinderilor moldovenești la CIIE. Acolo vor fi prezentate nu numai mărfuri, dar și servicii, inclusiv în domeniul turismului. În prezent, multor cetățeni chinezi le place să călătorească în Europa. De aceea, recomand Agenției de Turism din Moldova să profite de acest lucru. Cînd concetățenii mei vor merge în Italia, Franța, ei se vor putea opri și în Moldova.

- Astăzi va sosi Anul Nou Chinezesc (din 1911, în traducere literală se numește „Sărbătoarea Primăverii”). Cum îl sărbătoresc chinezii ?

- În China, Sărbătoarea Primăverii este Anul Nou conform calendarului lunii, și cea mai importantă sărbătoare tradițională pentru chinezi. Ea este marcată mai bine de 4000 de ani. În fiecare an, de Sărbătoarea Primăverii oamenii revin acasă și serbează cu familia, indiferent de faptul cît de departe de casă se află.

Chinezii au multe obiceiuri ce țin de Sărbătoarea Primăverii. În ajunul Anului Nou, întreaga familie se adună la cină. După cină, oamenii așteaptă noaptea de revelion. Spre miezul nopții, toată lumea iese din casă și lansează focuri de artificii și petarde pentru a-și exprima speranța la o viață minunată în noul an.

În timpul Sărbătorii Primăverii noi ne vizităm prietenii și rudele, mergem la iarmarocul templului, organizăm ceremonii de închinare la strămoși. Atmosfera de sărbătoare este mereu plină de viață, neobișnuită. Împreună cu creșterea popularității culturii chineze în lume, s-a extins și Sărbătoarea Primăverii. În multe țări se organizează diverse solemnități cu această ocazie. Iar unele țări chiar declară oficial Sărbătoarea Primăverii . Ne bucură faptul că Sărbătoarea Primăverii este marcată și în Moldova. Îi felicit pe toți cetățenii Moldovei care sărbătoresc Sărbătoarea Primăverii împreună cu noi și le doresc pace și bine.

- Mulțumesc pentru felicitări și permiteți-mi, în numele redacției NOI.md, să vă felicit cu ocazia Sărbătorii Primăverii și să urez prosperare țării Dumneavoastră.

Anghelina Taran

 

 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load