COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Mesaj important al SFS pentru deținătorii de bunuri imobiliare!

Mesaj important al SFS pentru deținătorii de bunuri imobiliare!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019 este termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobîndite după 30 iunie 2018.

Potrivit anunțului SFS, în cazul neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica penalitate de 0,0329% per zi.

SFS a subliniat că, conform Codului Fiscal, obligația de achitare a acestui tip de impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice, rezidenți sau nerezidenți ai R. Moldova: proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestora; arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova; arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile; locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar; arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.


Conform Codului Fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunuri imobiliare se plătește de către persoana impozabilă la bugetele locale la locul unde se află obiectele impozabile, în părți egale pînă la data de 15 august și 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care plătesc integral suma impozitului pentru anul fiscal curent înainte de data de 30 iunie a anului în cauză sînt eligibili pentru reducerea impozitul cu 15%.

În același timp, întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (fermieri), al căror număr mediu anual de salariați nu depășește trei unități în perioada fiscală și care nu sînt înregistrați ca plătitori de TVA, plătesc impozitul pe bunurile imobile pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale, care urmează perioadei fiscale raportate.

Între timp, persoanele juridice și persoanele fizice care au cumpărat bunuri imobiliare după data de 30 iunie a perioadei fiscale relevante, plătesc impozitul imobiliar cel tîrziu la data de 25 martie a perioadei fiscale care urmează perioadei fiscale raportate.

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load