Cîte întreprinderi inovatoare există în Moldova și cu ce se ocupă

Cîte întreprinderi inovatoare există în Moldova și cu ce se ocupă

În Moldova există peste 670 de întreprinderi inovatoare, iar volumul vînzărilor de produse noi pe care le produc acestea depășește 5,2 miliarde de lei.


Acest lucru îl demonstrează rezultatele cercetării statistice, realizate pentru prima dată în anul 2017, privind activitatea de inovare în industrie și servicii, rezultate prezentate de către Biroul Național de Statistică (BNS), relatează NOI.md.


Potrivit BNS, indicatorii referitori la inovare constituie un element cheie în monitorizarea obiectivelor privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Conform rezultatelor cercetării, numărul întreprinderilor inovatoare în perioada 2015-2016 a constituit 673, ceea ce reprezintă 21% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 41% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 23% au realizat inovări de produse și/sau procese, 36% au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.


Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 54% au activat în domeniul industriei (dintre care 48% în industria prelucrătoare), iar 46% - în domeniul serviciilor (dintre care 23% în comerțul cu ridicata, 9% - transport și depozitare, 7% - informații și comunicații).


Conform rezultatelor cercetării, în 2015-2016, în Municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 393 de întreprinderi (58% din totalul întreprinderilor inovatoare), regiunea de dezvoltare Nord – 109 întreprinderi (16%), regiunea de dezvoltare Centru – 104 (15%), regiunea de dezvoltare Sud – 44 (7%), Uta Găgăuzia – 23 (3%).


Din numărul total de întreprinderi inovatoare 418 întreprinderi (62%) sînt întreprinderi mici cu 10-49 salariați; 191 de întreprinderi (28%) sînt întreprinderi mijlocii cu 50-249 salariați; 64 de întreprinderi (10%) sînt întreprinderi mari cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, numărul total de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a alcătuit 609 sau 90% din numărul total de întreprinderi inovatoare.


În activitatea de industrie au activat 319 ÎMM cu activitate de inovare (52% din total ÎMM inovatoare), iar în servicii 290 ÎMM (48% din total ÎMM inovatoare).


În cadrul activității de inovare, întreprinderile au realizat inovări de produse și procese prin cîteva modalități de dezvoltare. Astfel, în 2015-2016, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse, 72% au elaborat inovările de sine stătător, 14% - în cooperare cu alte întreprinderi, 7% - prin adaptarea sau modificarea produselor dezvoltate de alte întreprinderi, 7% - elaborate de alte întreprinderi.


În cazul întreprinderilor inovatoare de procese, 52% au elaborat inovările de sine stătător, 22% - în cooperare cu alte întreprinderi, 13% - prin adaptarea sau modificarea proceselor dezvoltate de alte întreprinderi, iar 13% - elaborate de alte întreprinderi.


În cadrul activității de cooperare privind inovarea de produse și procese, 28% din întreprinderile inovatoare au indicat ca parteneri de cooperare furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software, 26% - alte întreprinderi, 25% - clienții sau cumpărătorii, 13% - universitățile și instituțiile de cercetare.


După locul partenerului de cooperare, 70% dintre întreprinderi inovatoare de produse și procese au cooperat cu partenerii din Republica Moldova, 19% - cu partenerii din Uniunea Europeană și 11% - cu partenerii din alte țări.


În cadrul activității întreprinderilor inovatoare de metode de organizare, 49% dintre întreprinderi au implementat metode noi de organizare a responsabilităților la locul de muncă, 31% - practici noi de afaceri, iar 20% - metode noi de organizare a relațiilor externe. Dintre întreprinderile inovatoare de metode de marketing, 28% au implementat schimbări in designul sau ambalajul produsului, 27% - forme noi de promovare a produsului, 25% - metode noi de stabilire a prețurilor și 20% -  metode noi pentru plasarea produsului.


 


 


 


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load