Circul din Chișinău a fost dat în judecată

Circul din Chișinău a fost dat în judecată

Circul din Chișinău ar putea fi obligat să achite o dobîndă de întîrziere de peste 250 mii de lei pentru neachitarea la timp a energiei termice în perioada 2007-2011, scrie Bizlaw.md.


SA "Termocom" (în procedura falimentului) a depus cerere de chemare în judecată către ÎS "Circul din Chișinău", solicitând încasarea dobânzii de întîrziere şi a cheltuielilor de judecată. Conform informațiilor prezentate, părțile au încheiat pe 1 martie 2004 un contract pentru folosirea energiei termice de apă fierbinte, iar plata trebuia să se efectueze lunar.


Reclamantul a invocat că și-a respectat obligațiile asumate, însă pîrîtul nu. Prin urmare, aceasta a generat calcularea pentru perioada iulie 2007- august 2011 a unei dobânzi în sumă de 258.462,23 lei. Pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, pârâtului i-a fost expediată o somaţie, însă pretenţia a fost lăsată fără examinare.


Judecătoria Chișinău, sediu Rîșcani a respins cererea de încasare a dobînzii, calificând-o drept neîntemeiată. Magistrații au concluzionat că în contract nu era inclusă clauza privind încasarea dobânzii de întîrziere.


SA "Termocom" a depus, însă, o cerere de apel, susținînd că normele legale au fost interpretate greșit de către instanța de fond, iar ÎS "Circul din Chişinău", prin neachitarea la timp a datoriilor, s-a comportat ca un debitor cu rea-credinţă, demonstrând neglijenţă inclusiv prin ignorarea reclamaţiei privind achitarea benevolă a dobînzii calculate. ÎS "Circul din Chişinău" a acumulat o datorie în sumă de 586.373,58 lei pentru care a fost calculată dobândă de întârziere în sumă de 258.462,23 lei, pentru perioada cuprinsă între iulie 2008-iulie 2011.


Examindând cererea, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău a decis casarea hotărârii primei instanțe pe motivul încălcării normelor de drept procedural. Astfel, cauza a fost restituită primei instanțe pentru rejudecată de către un alt complet de judecată.


Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load