COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Aritmetică cu respectarea distanţei

Aritmetică cu respectarea distanţei

Ca formă, educaţia de la distanţă există demult. În diferite ţări mulţi oameni apelează la ea şi obţin studii fără a ieşi din ţară sau din casă. Situaţia epidemiologică gravă, provocată de extinderea rapidă a virusului COVID-19, din care motiv autorităţile au fost nevoite să închidă pentru carantină grădiniţele de copii, şcolile şi universităţile, a îndemnat Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării să apeleze temporar la această formă de organizare a procesului educaţional. Mai ales că, în conformitate cu una dintre cele mai recente decizii ale Comisiei pentri Situații Excepționale, în toate instituţiile preşcolare, şcolare şi în universităţi carantina a fost prelungită pînă la 15 mai.

”Sînt responsabil! Clasa mea este acasă!”

De aceea Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a lansat Campania ”Sînt responsabil! Clasa mea este acasă!”, pentru a susţine cadrele didactice, elevii, studenţii şi părinţii în contextul lansării procesului de educaţie la distanţă în perioada anulării orelor în instituţiile de învăţămînt din Moldova.


Ministerul de profil a elaborat şi aprobat Metodologia de continuare a procesului de educaţie la distanţă în condiţiile carantinei pentru instituţiile de educaţie primară, gimnazială, liceală şi Recomandările-cadru de organizare a activităţii pedagogice în universităţi prin sistemul online, pentru perioada carantinei. În cel mai scurt timp Ministerul Educaţiei intenţionează să aprobe şi metodologia procesului educaţional de la distanţă în condiţiile carantinei pentru instituţiile preşcolare.

Din spusele lui Andrei Pavaloi, care asigură interimatul funcţiei de şef al Direcţiei educaţie, tineret şi sport a primăriei Chişinău, la 16 martie au început filmările lecţiilor - material didactic în ajutorul profesorilor care vor efectua educaţia de la distanţă. Numeroşi pedagogi au dorit să participe la acest proiect.

Ministerul Educaţiei, culturii şi cercetării, Agenţia naţională pentru calitatea educaţiei şi Centrul naţional de inovaţii digitale în domeniul educaţiei ”Clasa viitorului” au elaborat lecţii-video de pregătire pentru examene, adresate elevilor din clasele 9 şi 12.

Ele pot fi găsite pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (https://mecc.gov.md/) şi cel al Agenţiei naţionale npentru calitatea educaţiei (http://aee.edu.md/). Conţinutul educaţional va fi accesibil şi pe paginile de Facebook ale Ministerului Educaţiei şi Centrului naţional ”Clasa viitorului”. Materialele video se preconizează a fi transmise de luni pînă vineri la postul TV Moldova 1 şi reluate în zilele de sîmbătă şi duminică de postul Moldova 2.

”Directorilor instituţiilor de învăţămînt general li s-a propus să completeze două variante de chestionare, care ne vor permite să clarificăm posibilităţile tehnice ale instituţiilor, profesorilor, elevilor. Am constatat că, în mare parte, toţi cei implicaţi în procesul educațional dispun de mijloacele tehnice necesare. Ce-i drept, există cazuri în care familia are mai mulţi copii, iar gadjeturi suficiente pentru ca toţi să fie atraşi în procesul educaţional – nu au. Dar metodologia prevede posibilitatea de a menţine legătura dintre elevi şi pedagogi în asemenenea situaţii. Nu au rămas marginalizaţi nici preşcolarii. Dacă metodologia explică clar ce este de făcut cu instituţiile şcolare, în privinţa celor preşcolare metodologia este în curs de elaborare, iar deocamdată specialiştii Direcţiei educaţie îi ajută pe părinţi să însuşească diverse tehnici de comunicare cu copiii acasă. Li se propun variante de ocupaţii pe care le pot desfăşura împreună cu copiii în condiţii casnice, pentru a-i atrage la efectuarea diferitor exerciţii”, a spus Andrei Pavaloi.

Metodologia şi antrenamentele – în ajutor

Pentru ca educaţia de la distanţă să decurgă armonios, Ministerul Educaţiei a început să desfăşoare, în regim de urgenţă, seminare de instruire şi antrenamente pentru cadrele didactice din teritoriu. Înainte de săptămîna curentă, în care Ministerul Educaţiei, în conformitate de decizia Comisiei pentru starea de urgenţă, a sistat pentru perioada 30 martie – 3 aprilie educaţia de la distanţă, profesorii învăţau să utilizeze resursele digitale. Luau cunoştinţă de diverse platforme online care pot fi utilizate în educaţia de la distanţă, predarea sincron şi asincron, de sistemele automatizate de cuprindere a ecranului calculatorului la care lucrează profesorul, ei testează diverse aplicaţii şi capătă alte abilităţi.

Metodologia în sine descrie detaliat principiile concrete, procedurile de securitate online, obligaţiile organelor locale de educaţie, ale personalului administrativ, ale cadrelor didactice, diriginţilor, părinţilor sau tutorelor copiilor. Prevederile mai explică procesul educaţional de la distanţă: în ce constă munca profesorilor, cum trebuie să fie colaborarea cu familia sau reprezentantul legal al copilului.

În Anexa nr.1 la metodologie, Ministerul Educaţiei propune o listă extinsă de resurse informaţionale, unde pot fi găsite manuale, biblioteci electronice, audio- şi videoteci, jocuri pentru studierea disciplinelor şcolare, diverse platforme educaţionale online, hărţi geografice, laboratoare virtuale şi multe altele.

Tot aici pot fi găsite răspunsuri la întrebările cele mai frecvente: cum să organizezi procesul, dacă ai doar poştăa electronică (transmisiune asincron) sau aplicaţia mobilă Viber; dacă există platforma web pentru educaţia de la distanţă (de exemplu, în forma site-ului Google, blogul ori vica, platformele Moodle sau Google Classroom (asincron şi/sau educaţia mixtă); cum pot fi utilizate instrumentele conferinţelor web (educaţia mixtă).

Anexa nr.2 conţine scenariile-cadru ale unei lecţii bazate pe comunicarea de la distanţă. Iar Anexa nr.3 – numeroase exemple de tehnologii ale educaţiei de la distanţă, printre care platformele Skype, Adobe Connect, WebEx, Studii.md, WhatsApp sau Viber.

Metodologia spune că, dacă este imposibilă comunicarea video în regim real din cauza conexiunii lente la internet sau a reţinerilor în timp, a emoţiilor provocate de noutatea procesului, profesorii pot alege varianta de înregistrare a prezentării temei în regim autonom, după care să o încarce pe platforme gen YouTube. Există multe instrumente pentru înregistrarea pe masa de lucru, inclusiv pe un simplu telefon mobil. Platforma Youtube mai permite şi crearea unor canale private şi liste de reproducere, aşa că difuzarea video-ului poate fi făcută numai pentru elevii din clasa respectivă.

Deocamdată totul pare o joacă

Tamara Cneazeva, profesoară la un liceu din capitală, spune că s-a adaptat fără dificultăţi la predarea de la distanţă. Elevii săi s-au inclus bucuroşi în această formă de desfăşurare a orelor. Pentru mulţi dintre ei aceasta seamănă cu un Joc virtual.

”Eu am descărcat platforma Zoom, studiind-o în prealabil, am determinat menirea fiecărei opţiuni. Vorba ceea: omul cât trăieşte învaţă. Mi-a plăcut mult predarea de la distanţă, dar deocamdată simt un disconfort pentru că nu-i văd pe toţi elevii, de obicei la lecţie se conectează vre-o 17. Şi cum e să lucrezi într-o odaie pustie, deşi auzi întrebările lor, comentariile etc. Totuşi, cred că noi, profesorii, nu vom rezista mult, deoarece este foarte dificil să apreciezi elevii în acest format. Deocamdată, sînt primele impresii, vedem ulterior cum va fi. Întotdeauna mi-a plăcut să însuşesc ceva nou”, redă impresiile primelor lecţii T.Cneazeva.

O abordare individuală a copiilor cu necesităţi speciale

În comentariul pentru Noi.md, Oxana Dimidevschi, psiopedagog la şcoala auxiliară nr.6 din capitală, a menţionat că etapa iniţială a educaţiei de la distanţă este ceva mai grea, deoarece unii copii înţeleg carantina ca pe o vacanţă, nu ca o continuare a procesului de studii în alt format. Aici este prezent un moment psihologic: dacă tot stau acasă, nu se prea leagă obligaţia de a îndeplini sarcini în strictă conformitate cu orarul lecţiilor. De aceea este nevoie de ajutorul părinţilor, care trebuie să stabilească regimul zilei, cu indicarea orelor de muncă şi de odihnă. Acest lucru formează un stereotip comportamental al copilului, care ulterior va fi îndeplinit în mod automat.

”Dacă e să vorbim despre elevii mei – copii cu necesităţi speciale de educaţie, desigur că educarea lor depinde de noi, profesori şi părinţi. Pentru a cere de la copii îndeplinirea sarcinilor pentru acasă, trebuie să le creem condiţii de studii. Şi regimul zilei este o condiţie importantă. Şi pentru că nu toţi copiii ştiu să citească, e nevoie de o susţinere vizuală. Imagini cu acţiunile care urmează a fi făcute de copii. Mă miră oarecum faptul că părinţii din clasa mea au o abordare conştiincioasă, responsabilă faţă de instruirea de la distanţă. Chiar dacă-s foarte severă ca profesoară, şi temele pentru acasă trebuie făcute, pentru mine contează starea spirituală, psihică a copilului şi a părinţilor. De aceea explic, dacă copilul nu este gata, se simte rău, nu-i nimic, poate lipsi, să zicem, de la ora de matematică, vom recupera altă dată! Şi sarcina principală cade pe umerii părinţilor, cărora le mulţumesc! Copiilor le-au plăcut lecţiile video. Ei îndeplinesc cu plăcere sarcinile, însă asta nu asigură calitatea sută la sută, este necesară prezenţa pedagogului”, spune Oxana Dimidevschi.

Din discuţia cu O. Dimidevschi am înţeles că ea face lecţiile pe Viber. În cl.VII, ea are 9 elevi, dintre care unul învaţă de acasă, conform unui plan individual pe discipline, reieşind din particularităţile individuale ale fiecărui copil concret. Iată de ce fiecare primeşte sarcini individuale.

”Educaţia de la distanţă îmi ia mai mult timp ca cea din şcoală, căci părinţii îmi povestesc despre dificultăţile cu care se confruntă la pregătirea temelor pentru acasă şi alte probleme. Internet-resursele şi diversele platforme educaţionale nu-s ideale pentru mine ca profesoară, dacă ţinem cont de particularităţile educaţionale ale elevilor mei. Personal, creez propriile spoturi video, imagini la obiect etc. Zilnic, cu excepţia zilelor de odihnă, comunic cu fiecare copil. Tuturor le este greu. Pentru toată lumea e ceva nou! De facto, educaţia de la distanţă, despre care se vorbeşte mult şi demult, nu este dezvoltată. Ea nu poate înlocui profesorul. Nu este o panacee, maxim – un material auxiliar. Reieşind din specificul educaţiei şi instruirii copiilor cu necesităţi educaţionale deosebite, varianta noastră este abordarea individuală a fiecărui elev”, îşi expune opinia psihopedagogul.

În pielea profesorului

Tatiana Berezina, mama unei eleve din cl.1, ne-a povestit că pentru ea prima săptîmînă de studii online a mers greu: era complicat să se deprindă cu noul regim al zilei, cu necesitatea de a repartiza timpul copilului consacrat studiilor, odihnei, obligaţiilor casnice.

”La noi ziua are un regim oarecum diferit: dimineaţa copilul doarme mai mult, şi începe lecţiile cu mult elan. În agenda online Studii.md primim lecţia video a pedagogului, plus planul-conspect ca document word. Foarte comod. Copilul poate privi acest video de cinci ori. După care eu urmăresc cum fetiţa mea îndeplineşte sarcinile din clasă şi cele pentru acasă. Dacă văd că nu înţelege ceva, îi propun sarcini similare, întrebări care sugerează răspunsul, o aduc la soluţia corectă ori căutarea răspunsului. Dacă îmi place să fiu un pedagog casnic? Nu. Dar e mai bine decît recuperarea orelor pe timp de vară sau în septembrie – şase zile de studii pe săptămînă. Dacă aştept scoaterea carantinei? Foarte mult. Dacă doresc, la deschiderea şcolilor, să las copilul să studieze online? Nu, desigur. La ce sperăm? Că vom avea mereu electricitate şi internet, şi ca virusul să cedeze şi copiii să revină în clase în componenţă deplină. Şi, poate, această perioadă complicată ne va face să apreciem Munca Pedagogului la justa valoare”, a spus T.Berezina în comentariul pentru Noi.md.

Potrivit Olgăi Radionova, copiii căreia învaţă la şcoala moldovenească din or. Vulcăneşti, după 20 martie tuturor părinţilor le-a fost expediată metodologia cum anume se va desfăşura în continuare procesul educaţional. În familia Radionov cresc doi copii – de cl. IV şi VIII. Din fericire, au două calculatoare, fapt care le permite ambilor elevi să participe la lecţiile online chiar de dimineaţă conform orarului.

Femeia a povestit că în clasele în care învaţă copiii ei, toţi au conexiune la internet. De dimineaţă, profesorii expediază elevilor lecţiile înregistrate şi aceştia, după ce le vizionează suficient de mult pentru a înţelege tema, purced la scrierea temelor în clasă şi pentru acasă. După care aceste lucrări se expediază profesorului pentru verificare şi apreciere.

”Forma practicată în şcoala noastră, cred eu, este cea mai comodă, pentru că elevul poate audia de mai multe ori una şi aceeaşi lecţie, dacă nu a înţeles ceva din prima. Dar iată o cunoştinţă de-a mea, copiii căreia învaţă într-un luceu rusesc din Vulcăneşti, spune că acestora nu le este pe plac forma de studiere de la distanţă, în care profesorul în timp real pe Skype sau Zoom explică tema lecţiei concomitent tuturor participanţilor la conferinţa video. Poate, copiii încă nu s-au adaptat la această formă de studii, de aceea nu le place”, povesteşte Radionova.

Printre problemele numite de interlocutoarea Noi.md sînt lipsa calculatoarelor în unele familii, a internetului. Iar în familiile unde cresc 3-4 copii, şi toţi folosesc un singur computer, este dificilă participarea lor simultană la procesul de studii. Există familii care nu dispun de un calculator şi de internet. În special, în localităţile rurale.

Reieşind din interesele tuturor părţilor

Noi.md l-a întrebat pe Valentin Crudu, şeful Direcţiei educaţie preuniversitară a Ministerului Educaţiei, culturii şi cercetării, care-s propunerile ministerului în aceste cazuri. Potrivit lui, pentru copiii din localităţile rurale care nu dispun de gadjeturi, va fi prevăzută o abordare individuală.

”Vorbind despre educaţia de la distanţă pentru copiii aflaţi în carantină, toată lumea a înţeles că pentru aceasta este obligator să ai internet, calculator ori alt gadjet. Da, e necesar ca aceste instrumente să fie pe masa copilului. În metodologia elaborată de noi se spune, că acestea pot fi utilizate, pe parcursul unei lecţii, doar timp de15 minute, în anumite scopuri. În general, fiecare profesor reieşind din propriul plan de studii – pe lecţii, pe anul calendaristic de studii, trebuie să asigure procesul de studii pentru fiecare elev. Inclusiv pentru cei cu necesități speciale”, explică V.Crudu.

V.Crudu a mai menţionat, că ei se află la etapa iniţială de lansare a studiilor de la distanţă, ceva mai mult de o săptămînă activează oficial conform noului program.

”Doar la 20 martie am aprobat metodologia, după care am început să instruim pedagogii cum să lucreze de la distanţă. Pentru primăvara anului 2020 nu aveam asemenea planuri, de aceea am fost nevoiţi să ne adaptăm realităţilor. Abordăm cu mare atenţie această chestiune, nu am transmis pedagogilor metodologia ca ei să o însuşească de sine stătător. Ne parvin multe apeluri şi întrebări ale părinţilor. Trebuie să găsim posibilităţi de abordare individuală a fiecărui elev, căci unii nu au nici telefon fix, nu tocmai mobil. Mai mult, unii profesori nu au posibilitatea să comunice la telefon. Zilele acestea aşteptăm primul raport alcătuit în baza chestionarelor difuzate şi vom cunoaşte numărul aproximativ de elevi care studiază conform metodologiei noastre, numărul profesorilor care o utilizează, numărul elevilor atraşi în procesul studiilor de la distanţă. Direcţiile şcolilor, pedagogii, departamentele raionale de educaţie, responsabile de implementarea metodologiei elaborate de minister, ne trimit propunerile lor”, relatează demnitarul.

Valentin Crudu spune că deocamdată este prematur să tragem careva concluzii. El înţelege că mulţi părinţi acuză oboseală, fiind nevoiţi să se afle pe post de profesor. Şi a dat asigurări că Ministerul Educaţiei este foarte atent la situaţia creată, şi face totul pentru ca anul de studii să nu fie prelungit şi copiii să nu înveţe vara. El este sigur, că în Moldova va fi găsită varianta optimă pentru procesul educaţional. Asta cu grijă şi pentru profesori, şi pentru părinţi şi mai ales pentru copii.

Platforme pentru dezbateri

Antreprenorul Dumitru Voloşin, echipa căruia a elaborat platforma Studii.md, a publicat o adresare deschisă ministrului Educaţiei, Igor Şarov. El este nemulţumit de faptul, că în timp ce copiii au fost impuşi să studieze de la distanţă fără o pregătire prealabilă, la elaborarea metodologiei departamentul de profil nu ar fi ţinut cont de platforma Studii.md.

”Ea încă nu este ideală, dar funcţionează cu succes în zeci de şcoli. Peste 50 000 de conturi – ale pedagogilor, părinţilor, elevilor, directorilor de şcoli – o folosesc deja. Muncim la ea 12 ore/zi, pentru a asigura şcolile cu un sistem comod, înţeles, sigur şi gratuit de agende electronice, evidenţă a reuşitei şi a temelor pentru acasă. Timp de doi ani noi am cheltuit peste 4 000 000 lei pentru a elabora Studii.md, peste 30 de persoane într-un regim neverosimil conectează lunar zeci de şcoli, iar ministerul Educaţiei ignoră existenţa platformei noastre. În Metodologia desfăşurării procesului educaţional de la distanţă nu este nici măcar pomenită platforma Studii.md… Vrem să ştim de ce. Noi şi sutele de mii de părinţi, care se căznesc să înţeleagă un soft necunoscut şi cu altă predestinaţie. Profesorii care zilnic citesc în Viber mii şi mii de mesaje, pentru a găsi în acest morman de gunoi însărcinarea pentru acasă. Copii care s-au încurcat în diverse surse de informaţii şi nu ştiu ce au de studiat pentru mîine şi cine le va explica ce au de făcut?”, se spune în acea adresare oficială.

Cei de la minister nu acceptă acuzaţiile aduse în adresa lor, deoarece Anexa nr.3 a Metodologiei ”Tehnologia educaţiei de la distanţă”, conţine exemple de platforme/soluţii utilizate în procesul de studii online, şi la punctul d) acolo figurează Studii.md, despre care se spune că ”este o platformă care uneşte părinţii, elevii şi profesorii, asigură eficienţa şi transparenţa procesului de studii. În prezent, sistemul a fost completat cu funcţii care permit elevilor să facă comentarii, să încarce temele pentru acasă, iar învăţătorilor – să plaseze înregistrări video ale lecţiilor şi să controleze temele pentru acasă ale elevilor”.

Iar în timp ce unii părinţi susţin platforma dată, alţii nu-s foarte mulţumiţi de urmările aplicării ei. În opinia lui Pavel Close, spre exemplu, la înregistrarea pe Studii.md, compania antreprenorului ”obţine datele de contact ale copiilor şi părinţilor şi îi leagă de sistemul comun de evidenţă a utilizatorilor 999, point etc, ceea ce nu este tocmai bine”.

”Asemenea sisteme, chiar foarte bune, trebuie să aibă un regim de confidenţialitate foarte strict şi eu ca părinte nu doresc ca 999 şi point să ştie în ce şcoală învaţă copilul meu şi care este reuşita lui. Pentru că în spatele oricărui sistem întotdeauna se află cineva, care poate citi datele şi face o analiză serioasă, mai ceva ca orice sondaje. Din punct de vedere al confidenţialităţii informaţiei, Studii.md încalcă grav aceste reguli”, crede comentatorul.

Dar Studii.md nu este unica platformă care poate uni profesorii şi elevii în procesul studiilor de la distanţă. Noi.md a aflat că antreprenorul IT, Vitalie Eşanu, timp de o zi a elaborat noua platformă educaţională invat.online, pe care acum este încărcat activ conţinutul. Zile numărate au fost de ajuns ca aceasta să acumuleze zeci de mii de vizualizări unice şi să înregistreze noi utilizatori.

Cum va decurge educaţia online în Moldova vom afla după ce vor apărea primele rapoarte ale Ministerului Educaţiei. În orice caz, nu avem de ales, reieşind din condiţiile impuse lumii de pandemia de coronavirus.

Lidia Ceban

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load