COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 2-a

Analiza problemelor sectorului construcțiilor din mun. Chișinău. Partea a 2-a

Continuare: Partea 1 citiți pe 24.09.2019

IV.Documentația de proiect

 1. Segmentul specialiștilor în domeniu – arhitecți, proiectanți, verificatori (din cadrul primăriei și din afara ei) – este dezorganizat. În prezent, nu există o autoritate competentă să reglementeze, monitorizeze și să evalueze adecvat activitatea arhitecților, proiectanților, verificatorilor de proiect și , după caz, să le aplice sancțiuni.

Cauza principală a haosului creat constă în liberalizarea sectorului construcțiilor și lipsa controlului din partea statului pe acest sector (similar sectorului proprietății publice de pînă la intervenția statului în 2018).

 1. Majoritatea covîrșitoare a proiectelor (cu excepția obiectivelor industriale) nu corespund prevederilor Certificatelor de urbanism.
 2. Scopul principal al proiectanților este realizarea comenzii investitorului şi nu este respectarea prevederilor certificatului de urbanism. Obiectivul fundamental – „cît mai mulți metri pătrați pentru vînzare”. Prevederile certificatului de urbanism și normele urbanistice sînt abordate de către proiectanți ca ceva mult prea secundar.

4. În majoritatea covîrșitoare a cazurilor, proiectanții nu respectă Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare a terenului și numărul de parcări obligatorii.

 1. Majoritatea proiectele depășesc limitele terenurilor pentru construcții. În cele mai dese cazuri în afara terenului sînt proiectate parcările, balcoanele, intrările în clădiri, ternurile de joacă platformele pentru gunoi care ajung să fie amplasate pe partea pietonală a străzii, în fața blocurilor învecinate sau chiar pe străzile vecine.

6.Cele mai dese cazuri, depășirea liniilor roșii ține de balcoane și scări.

 1. Proiectantul realizează obiectivul fundamental – „cît mai mulți metri pătrați pentru vînzare” şi din contul spaţiilor verzi și de joacă.
 2. Numărul proiectelor care corespund tuturor normelor urbanistice şi prevederilor certificatelor de urbanism este infim. În special este vorba de obiecte industriale şi de proiecte comerciale.
 3. Numărul companiilor de proiectare este enorm. Faptul este generat de a.exluderea din anul 2017 a licenței pentru acest gen de activitate,
 1. volumul mare de suprafețe solicitate pentru proiectare.
 2. Deși semnează contracte de autor de proiect cu beneficiarul construcției, lipsește fenomenul necesar – controlul respectării proiectului de către autorul proiectului pe

Propuneri la cap. IV:

 1. Re-atestarea proiectanților și arhitecților după rigori sporite la nivelul francez sau sovietic.
 2. Licență de proiectare doar pentru birourile dotate (cu tehnică și specialiști) capabile să realizeze întreg complexul de lucrări de proiectare (cca 7 segmente/compartimente ale proiectului).
 3. Pentru încălcarea prevederilor certificatului de urbanism și schimbarea neautorizată a proiectului la faza construcției, stabilirea unor amenzi concurente cu valoarea lucrărilor de proiectare (ex. 6 euro/mp). Repetarea încălcărilor – pierderea licenței.

V. Verificarea proiectului de construcție

 1. Instituția verificării proiectelor nu funcționează și, în fapt, este doar o formalitate. În discuții particulare cu specialiștii din sistem, a fost recunoscut faptul că verificarea se rezumă la aplicarea ştampilei.
 2. Nu se respectă prevederile Legii nr.721/1996 privind calitatea în construcții, potrivit căreia activitatea de verificare a proiectelor poate fi desfășurată doar de către instituții și întreprinderi autorizate de către organul central de specialitate. În realitate, verificarea proiectelor este făcută de către verificatori individuali.

Cauza – din 2017 și pînă în prezent, Ministrul Economiei și Infrastructurii nu a reușit să elaboreze și aprobe procedura de autorizare a întreprinderilor de verificare. Faptul demonstrează o dată în plus necesitatea unui organ central de specialitate.

 1. Contrar faptului că majoritatea covîrșitoare a proiectelor pentru construcție nu corespund prevederilor certificatelor de urbanism (POT, CUT, număr de parcări etc.), nemaivorbind de cazurile de depășire a hotarelor terenului, acestea sînt avizate de către verificatori.
 2. Procesul de verificare funcţionează ca și celelalte componente ale acestui sistem corupt. Verificatorii de proiect nu fac decît să continue lanțul încălcărilor în procesul de eliberare a actelor permisive.

Recomandări la cap. V:

 1. Stabilirea unui mod informatic de verificare a proiectelor sub formă de tabel comparativ (soft/program) – (1) prevederile certificatului de urbanism, (2) proiectul şi (3) greşeli/încălcări depistate.
 2. Ca măsură pecuniară pentru verificatori ar putea servi stabilirea de amenzi mari (spre exemplu 50 lei/m2 verificat). În cazul repetării încălcării - retragerea certificatului pe o perioadă de 3 – 5 ani.
 3. Activitatea de verificare a proiectelor pentru construcții trebuie să fie efectuată exclusiv de către ÎS specializată (activitatea de verificare a proiectelor

pentru construcții a fost efectuată de către unica ÎS ”Serviciul de Verificare și Expertizare a Proiectelor” pînă în 2011, data intrării în vigoare a Legii Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător).

Ulterior conform Legii Nr. 160/2011 Ministerul Economiei și Infrastructurii este împuternicit cu dreptul de a elibera autorizații (licențe) persoanelor fizice și persoanelor juridice în domeniul (1) verificării proiectelor pentru construcții, (2) eliberării autorizațiilor de construire (desființare) pentru lucrările de utilitate publică, (3) eliberării certificatelor de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes național, (4) atestării tehnico-profesionale a specialiștilor din construcții.

Prin această lege serviciile în domeniul amenajării și construcțiilor au fost

”liberalizate”.

VI.Autorizația de construire

1.Contrar faptului că în marea majoritate a cazurilor proiectele elaborate și vizate contravin prevederilor certificatelor de urbanism, autorizații de construire totuși au fost eliberate.

 1. În aproximativ o treime din cazurile examinate autorizațiile de construire au fost eliberate în lipsa avizelor instituțiilor specializate (medicina sanitară, situații excepționalele).
 2. Consultațiile publice, în cele mai dese cazuri, sînt o formalitate. Acestea sînt folosite pentru a „legitimiza” construcția la nivelul opiniei publice.

În dese cazuri investitori nu anunță publicul interesat/afectat sau adună public comod care „își exprimă” acordul față de proiect. Ulterior dacă apar nemulțămiri pe marginea proiectului din partea localnicilor, beneficiarul argumentează cu consultările publice la care a fost exprimat acordul pe marginea proiectului, prezentînd dovezi (fotografii, video de rigoare). În cazurile în care consultațiile nu se desfășoară conform așteptărilor investitorului, acesta din urmă ignoră pur și simplu opinia persoanelor interesate (ex. Dimo 7a, Calea Ieșilor 24).

 1. Totodată necesită de menționat că în foarte multe cazuri consultările publice sînt folosite de către așa zișii „activiști obștești” pentru a șantaja investitorii. „Activiștii” adună lumea, provoacă conflicte, apoi propune investitorului încetarea protestului în schimbul de apartement/apartemente.
 2. În jumătate dintre cazurile examinate lipsește acordul notarial al persoanelor ale căror interese puteau fi afectate. Este de specificat că nu toate cazurile examinate necesitau acordul dat.

Propuneri la cap. VI:

 1. Pentru emiterea autorizației de construire contrar prevederilor PUZ și certificatului de urbanism, cu date eronate etc., persoana responsabilă și șeful nemijlocit al ei trebuie să suporte consecințele de rigoare:
 2. Ori, sancționați financiar (ex. un salariu cincinal de funcție sau mai mult, eventual lipsirea de dreptul de a lucra în insittuţii publice de orice nivel pe timp de cel puţin 5 ani). Abaterile repetate se pedepsesc cu eliberarea din funcție și retragerea definitivă a licenței, sau, o variantă mai dură,

b) Abordarea prin prisma Codului Penal, articolul uz de fals.Termenul de eliberare a autorizației de construire trebuie să fie de douăluni


3. De introdus autorizația de construire preliminară. Se eliberează autorizația de construire pentru prima etapă – etapa S+P, după care are loc examinarea proiectului la fața locului. Dacă sînt încălcate prevederile certificatului de urbanism (POT, CUT etc.), autorizația pentru continuarea lucrărilor nu se eliberează și, dacă într-o perioadă determinată de timp investitorul nu rezolvă problema, atunci construcția este demolată.

4. Combaterea de către organele de drept a pseudo-activiștilor care șantajează investitorii.

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
loading...
Mai multe

Sondaj Toate

load