De ce nu sîntem români

De ce nu sîntem români
De ce nu sîntem români?
Foto: moldovenii.md

Opt motive pe care trebuie să le cunoască un moldovean adevărat: de ce nu sîntem români, dar moldoveni, iar limba noastră este moldovenească.


1. Strămoșii noștri au fost un popor care, în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripoli) a viețuit în același areal: spațiul carpato-danubiano-nistrean. În cadrul acestui areal, teritoriul populat se micșora, în timp ce în vremuri de restriște strămoșii noștri se retrăgeau în păduri sau munți și reveneau la limitele sale cînd pericolul trecea. Continuitatea de habitat a strămoșilor noștri pe teritoriul lor istoric este dovedită de cercetări istorice, antropologice, genetice și lingvistice.

2. Acest popor a stat la originea multor civilizații antice – de la cele orientale pînă la majoritatea celor europene, inclusiv greacă și romană.

3. Strămoşii moldovenilor, care au trăit la începutul erei noi, au fost geto-dacii – locuitorii unui stat antic mare Dacia, care ocupa teritoriul de la Bug (Ucraina) pînă la frontierele Germaniei moderne. Dunărea era frontiera de sud a Daciei. Geto-dacii erau purtătorii culturii și limbii getice (tracice), care aparţine grupului limbilor protolatine (anterioare limbii latine).

4. Latinizarea limbii dacilor nu a avut loc. În anul 106, Imperiul Roman a ocupat circa 20 % din teritoriul vechii Dacii, formînd provincia Dacia, pe care au fost nevoiți să o părăsească sub loviturile dacilor liberi în anul 271. Ca urmare a acestor evoluții, în istoriografia românească și cea moldovenească au apărut teorii cu privire la romanizarea dacilor și ca urmare a originii romane a valahilor și moldovenilor. Menționăm că adept al acestei teorii a fost și cronicarul moldovean Miron Costin, educat în Polonia catolică (latinizată), care a invocat, în susținerea versiunii sale privind originea romană a moldovenilor, argumente care mai tîrziu au fost infirmate de cercetările arheologice. Prin romanizare se înțelege latinizarea, adică trecerea populației la limba latină (romană). Dar o asemenea tranziție nu a avut loc, deoarece locuitorii Daciei romane (încă pînă la includerea teritoriului ei în cadrul Imperiului Roman) vorbeau o limbă asemănătoare cu cea latină, avînd o cultură bogată și originală. Anume prin aceasta se explică faptul că limba moldovenească este apropiată de limbile așa-numitei grupe romanice.

5. Pe parcursul istoriei lor (cel puțin din secolul al XII-lea) moldovenii niciodată nu s-au autodenumit români, iar limba lor – română. Ei își numeau limba moldovenească, iar pe sine – moldoveni! Despre aceasta mărturisesc numeroase documente – letopisețele moldovenești (inclusiv opera lui Miron Costin), acte ale cancelariei domnești, documente din arhivele altor state.

6. Românismul este o teorie greșită. Acesta, în lipsa cunoștințelor despre adevărata origine, a apărut și s-a dezvoltat în mediul valahilor transilvăneni, al căror teritoriu intra în componența regatului Ungar. Această teorie, după cum s-a menționat mai sus, este greșită, însă românismul i-a ajutat pe valahii transilvăneni să se autoconștientizeze ca națiune „nobilă” cu vechi rădăcini și în așa mod să se păstreze și să se salveze de asimilarea de către națiunile privilegiate ale regatului Ungar. Astfel, la o anumită etapă a dezvoltării valahilor transilvăneni, românismul a jucat un rol pozitiv.

7. Limba și cultura moldovenească au fost ”privatizate”. Românismul a avut rolul său, la drept vorbind, discutabil, în perioada Unirii Principatelor, la mijlocul secolului al XIX-lea. O parte a intelectualității moldovenești – scriitori, politicieni, militarii cei mai activi, tineri, romantici, dar puțin experimentați – au adoptat românismul ca stindard pentru unirea și salvarea, după cum credeau ei, a națiunii. Ca urmare a șmecheriei Bucureștiului și lipsei de experiență a „tinerilor” și romanticilor moldoveni, au fost încălcate înțelegerile internaționale despre denumirea noului stat – „Principatele Unite a Moldovei și Valahiei”. Treptat, limba și cultura moldovenească au fost ”privatizate” de valahii mai numeroși sub o denumire comună – românești.

8. Astfel, românismul nu poate fi acceptat astăzi de moldoveni (și posibil de românii contemporani) din următoarele cauze:

- Noi nu sîntem urmașii Romei și avem puțin comun cu populația Imperiului Roman, eterogenă din punct de vedere etnic și cultural. Strămoșii noștri, purtători ai unei bogate și pozitive culturi, nu se puteau bucura de masacrele în masă ale gladiatorilor stînd în tribunele „arenelor”, la fel cum nu puteau să împărtășească principiile fundamentale ale Romei – „dezbină și stăpînește”, „pîine și circ”. Poporul și cultura noastră au nu 1900 de ani, cum încearcă să demonstreze majoritatea istoricilor români, ci mult mai mult.

- Sîntem un etnos – urmaș al vechilor popoare (omogen din punct de vedere antropologic, genetic și cultural), care au trăit succesiv în spațiul carpato-danubiano-nistrean în decurs de 8 mii de ani. Acest lucru este dovedit de cercetările istorice, arheologice, lingvistice și genetice contemporane.

- Conștientizarea originii străvechi s-a manifestat în faptul că fondatorii statului moldovenesc au adoptat în calitate de simboluri statale ale Moldovei nu vulturul roman, ci vechile simboluri ale strămoșilor noștri – capul zeului-taur de foc, culoarea roșie a steagului și oșteanul care învinge dragonul.

- Cunoașterea de către popor a istoriei sale adevărate, a denumirii etnosului, fundamentată din punct de vedere istoric și cultural, permit păstrarea continuității în dezvoltarea sa, fac inteligibile particularitățile lui, oferă posibilitatea de a păstra vechile simboluri și tradiții, memoria strămoșilor și a adevăraților eroi ai națiunii. Istoria adevărată explică originea limbii, culturii și tradițiilor poporului, formează un fundament viguros, pe care sprijinindu-se națiunea se poate dezvolta stabil. Cu cît mai profund sînt cercetate originile națiunii și istoria ei, cu atît mai explicit este prezentul și mai clar viitorul. Doar pe această bază poate fi consolidat poporul pentru atingerea unui viitor mai bun al țării, inclusiv dezvoltarea plenară a minorităților naționale.

- Strămoșii noștri întotdeauna, pe parcursul întregii istorii a Moldovei și a moldovenilor, s-au numit moldoveni, iar limba lor – moldovenească. De aceea noi nu sîntem români! Noi sîntem moldoveni! Așa își spuneau strămoșii noștri, așa ne vom numi noi și urmașii noștri!
 

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu124 comentari

сегодня думать надо 30 apr. 01:11

Прежде кем называть себя, хоть кем...хоть царями с Нижней Вольты и тп..
прежде всего, -нужно быть человеком... в самом хорошем...с 10-ю заповедями.

Для меня есть 2 типа: есть люди, а есть и те, кто о животе своем всегда...

Господа, животные, когда за 26 лет мучений людей, здесь живущих в "moldova" отвечать будете?

Или как ваш Мирча Друк май по-больше в руки хапните, а только потом свалите? Снегур лично доволен... что не сел, как война (какую не прекратили) - все спишет...

Резон 28 apr. 07:04

Пункт 4. Как раз на протяжении около 100 лет вплоть до 1910г. проходила повсеместная латинизация всей Дакии. Проводилась она силой и потому то здесь, то там вспыхивали восстания, о чем умалчивают сознательно историки. История - самая охраняемая территория государства, направлается политиками в нежное им русло. Самое значимое из тех восстаний было восстание Тудора Владимиреску в 1820г. Так как резонанс был очень впечатляющим, нельзя было скрыть этот факт, то под руководством тогдашних греческих фанариотов исказили полностью мотивы восстания и требования повстанцев. Они боролись прежде всего за ПРАВО РОДНОГО ЯЗыКА!!! И сегодня, если можете сходить в румынскую церковь где то в глубинке, увидите памятные плиты на двух языках - на кириллице и на латыни. Могу привести много аргументов, по попрошу читателей рассмотреть внимательно хотя бы всю топонимию и сравнить с картами Дакии до 19 века. И до вас дойдет истина. Карты не должны быть румынскими - в них поделка.

veaceslav 10 oct. 2016,, 05:39

Рим основали ЭТРУССКИ, которые говорили на древнеславянском языке. Геты, Роксоланы , Сарматы,Азы , Аланы, Черкесы ( по Геродоту)- основные племена славяно-арийских народов на побережье Чёрного и АЗовского морей . ГЕТман означало воин, воинский начальник ( Гетман Мазепа,
гетман Скоропадский и др.) Город ГЕТерборг в Пруссии. Остров Готланд ( гетланд) на Балтике. Князь - конный АЗ

вячеслав 10 oct. 2016,, 05:37

Рим основали ЭТРУССКИ, которые говорили на древнеславянском языке. Геты, Роксоланы , Сарматы,Азы , Аланы, Черкесы ( по Геродоту)- основные племена славяно-арийских народов на побережье Чёрного и АЗовского морей . ГЕТман означало воин, воинский начальник ( Гетман Мазепа,
гетман Скоропадский и др.) Город ГЕТерборг в Пруссии. Остров Готланд ( гетланд) на Балтике. Князь - конный АЗ

anddls 8 oct. 2016,, 14:03

s-au adunat toti rusofonii si se bucura ca-s moldoveni dar nu romani. pe alocuri materialul ne comunica ca suntem romani ori arealul de raspindire a geto-dacilor carpati-nistru-dunare corespunde cu arealul de raspindire a poporului roman. dacii liberi pentru cei care nu stiau s-au contopit cu romanii ca urmare a mestesugaritului si comertului: nu credeti google sa va ajute. restul e aiureala de nota 10.

Vasilii 7 oct. 2016,, 11:23

А почему русские с разных княжеств являются русскими а гето/даки наши предки и продеды -являются основателями народа румын -Штфан Великий был двоюродным братом Влада Цепеша (сажал воров,бродяг, предателей на кол ) -вся вышеперечисленная территория была и есть населена одним народом который имеет одни и тоже корни -просто по геополитическим мотивам нас дробят чтоб легче управлять как сказал один русский офицер!лучше подняли экономику и ловили воров чем дурить людей-300 лет дурят людей-выйдет это боком всем врунам! !!

Adan 4 oct. 2016,, 08:06
Deleted
Adan 2 oct. 2016,, 13:43
Deleted
Adan 2 oct. 2016,, 13:25
Deleted
Adan 2 oct. 2016,, 09:40


Влахи-это этнос живший в основе Аппенинского полуострова,дальние родственники южных славян (оттуда и в молдавском(влажском)языке много слов римского значения. В первом веке нашей эры князь Богдан вывел этот народ через территорию нынешней Болгарии и Румынии к месту на котором находиться сейчас государство Молдова и организовал здесь поселение. Которое расширялось,делилось, изменялось почти пол века. Систематизировал и укрепил государство князь, а в последстсии и господарь Штефан Челмаре Это был 1457 год.
Что касается Румыния. Начну с предистории: 106 век до нашей эры... Имератор Траян приходит к власти в Риме (обещая избавить Рим от даков, не подчиняющихся Римскому государству), собственно, что и было сделано.Практически всё население Дакии было уничтоженно Римскими легионами,как гласит предание последним даком был предводитель Дакии гордый Деч*** не желавший терпеть власть Рима и вонзивший себе меч в горло, но это только предание. Но териториально, такое образование как Дакия продолжало существовать и его стали заполнять народы жившие вокруг этого государства, впоследствии создавшие союз(унию), которая в последсвии, уже в тысяча пятьсотых годах несколько раз предлагала Штефану Челмаре объединение Молдовы с унией.На что тот отказывал им. Из за этого даже было несколько войн в которых Штефан одержал победу.
В 1812году по условиям Бухарестского мира территория между Прутом и Днестром отошла к России, а запрутовская Молдова и так называемая уния отошли под юрисдикцию Турции.
Уже ближе к 1859 году была договорённость унии правобережной Молдовой и несколькими маленькоими княжествами об объединнении. И это объединение стало называться Румынией. Было признано Англией и Францией (Им это было выгодно, потому, что это государство ослобляло влияние России на этот регион).
А дальше совсем всё ясно, до 1917 года в составе России, после революции , в 1918 году Молдавская Демократическая Республика, ну а в конце 1918 года управляющий орган "Сфатул церий" просит руководство Румынии о в ведении Румынских войск на территорию Бессарабии. По каким причинам это было сделано, так до сих пор и не ясно, одни источники пишут, что определённое колличество членов "Сфатул церий" было подкупленно, другие, что запуганно. Но факт остаётся фактом, что румынские войска сначала зашли на территорию Бессарабии, а потом был подписан документ.
Прошу не винить меня за обобщения, постарался кратко и объёмно описать историю Молдовы. (Ведь Вы понимаете, что если писать о всех исторических событиях происходивших на этой земле, то боюсь ни времени, ни места здесь не хватить.

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load